Nawigacja

 • 14 stycznia 2018 r po raz kolejny uczniowie Szkoły Podstawowej kwestowali na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie oddziałów neonatologii. Od godzin porannych na ulicach naszego miasteczka można było spotkać małych wolontariuszy z puszkami WOŚP. Pomimo chłodnego wiatru, smagającego twarze, dzieci o wielkich sercach, poświęciły wolny czas, by zebrać pomoc finansową na ratowanie życia i zdrowia noworodków. Trzymamy mocno kciuki za to, aby w Gryfowie w tym roku udało się pobić rekord podczas zbiórki. Dziękujemy darczyńcom. 

  Wolontariusze WOŚP

  (Nasze zespoły możecie oglądać w albumie fotograficznym)

   

 • Udanych i bezpiecznych ferii zimowych!!! Widzimy się za dwa tygodnie - 29.01.2018 r.

 • Kursy autobusu szkolnego podczas zabawy karnawałowej

   

   

  W związku z organizowaną na trzy tury zabawą karnawałową w Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim, w dniu 12 stycznia 2018 roku przewóz uczniów do szkół odbędzie się wg następującego planu:

   

  1. Przyjazd do szkół na godz. 8.00 według obowiązującego rozkładu w dni powszednie.

   

  1. Przyjazd II kurs dowóz do Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim

  10.30 Krzewie Wlk.

  10.40 Młyńsko

  10.45 Proszówka wieś

  10.50 ul. Rolna

  10.55 ul. Rzeczna

  11.00 Wieża

   

  1. Przyjazd III kurs dowóz do Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim

  12.40 Krzewie Wlk.

  12.50 Młyńsko

  12.55 Proszówka wieś

  13.00 ul. Rolna

  13.05 ul. Rzeczna

  13.10 Wieża

   

  1. Kursy powrotne wg obowiązującego rozkładu + jeden kurs o godzinie 16.20 spod Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim. 11.55 Wieża

  Kursem tym przyjadą do Szkoły Podstawowej uczniowie na II turę zabawy.

   

  Jerzy Andrzejczak

  Sekretarz Gryfowa Śląskiego

   

   

   

   

 • Pierwsze sukcesy sportowe w 2018 roku

  Uczniowie Szkoły Podstawowej otworzyli 2018 rok zwycięstwami w powiatowych zawodach w mini-koszykówce. Rozgrywki odbyły się 08 stycznia w hali sportowej przy Szkole Podstawowej we Lwówku Śląskim. Chłopcy szli jak burza i wywalczyli sobie pierwsze miejsce na podium oraz awansowali do kolejnego etapu. Drużyna dziewcząt także dzielnie walczyła z przeciwniczkami i zakończyła sportowe zmagania na trzecim miejscu.

  Gratulujemy naszym reprezentantom i reprezentantkom. Drużyny do zawodów przygotowały Panie Beata Hryciew-Listwan i Karolina Harmacińska.

   

  Skład drużyny chłopięcej: Michał Gajczyk, Dawid Henig, Tomasz Januszkiewicz, Szymon Kuźniarz, Miłosz Listwan, Gracjan Marcinków, Szymon Mazik, Miłosz Pawliszak, Filip Rybski oraz Piotr Szurmiej

   

  Skład drużyny dziewcząt: Darja Baszak, Weronika Baszak, Kinga Bichalska, Maja Ferensowicz, Dagmara Gałka, Wiktoria Korzewicz, Klaudia Kowalczyk, Wiktoria Ligęza, Anna Niebylska, Maja Trościanko, Justyna Żuk, Zofia Szulc

   

 • Zabawa karnawałowa

  Zabawa karnawałowa odbędzie się 12.01.2018 r. (piątek) w sali gimnastycznej – obowiązuje obuwie zmienne.

  Dodatkowo na terenie szkoły;

  - kawiarenka domowe ciasta, ciepłe i zimne napoje s. 001

  - popcorn cena 2 zł

  - stoisko z biżuterią

  - poczęstunek dla wszystkich uczniów przygotowane przez Radę Rodziców

  ( napój i pączek)

   

  I GRUPA KLASY I – III godz. 8.00 - 10.45

  II GRUPA KLASY IV - V godz. 11.00 - 13.30

  III GRUPA KLASY VI – VII godz. 13.45 – 16.15

   

   

  Wykaz sal na spotkania z wychowawcami;

  1a 111

  1b 110

  1c 105

  2a 109

  3a 107

  3b 113

  3c 104

  3d 101

  4a 104

  4b 201

  4c 002

  4d 205

  5a 209

  5b 203

  5c 004

  6a 006

  6b 208

  6c 211

  7a 008

  7b 207

  7c 206

 • Uwaga konkursy!

 • VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNO-REGIONALNY „ POZNAJEMY ŹRÓDŁA HISTORII I KULTURY NASZEGO REGIONU”

   

  SZKOŁA PODSTAWOWA

  IM. BOHATERÓW ŁUŻYCKIEJ BRYGADY WOP

  59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI

  UL. UCZNIOWSKA 17

  Regulamin

   

  VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-REGIONALNEGO

  POZNAJEMY ŹRÓDŁA HISTORII I KULTURY NASZEGO REGIONU”

  Organizator:

  SZKOŁA PODSTAWOWA W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

   

  Patronat honorowy:

   

  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

  MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

  DOLNOŚLĄSKI KURATOR OŚWIATY WE WROCŁAWIU

  PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

  Cele konkursu:

  • upowszechnianie walorów historycznych i kulturowych w różnych regionach Polski,

  • rozbudzanie szacunku do kultury i tradycji regionu,

  • kształtowanie poczucia przynależności do określonej społeczności i tworzenie więzi

  z miejscem zamieszkania,

  • rozwijanie zainteresowań artystycznych i literackich,

  • dbanie o czystość i kulturę języka polskiego,

  • rozbudzenie inwencji twórczej, plastycznej i literackiej dzieci i młodzieży,

  • promowanie dzieci uzdolnionych poprzez umożliwienie prezentacji ich twórczości

  szerszemu kręgowi odbiorców

   

  Terminarz:

  1. Termin nadsyłania prac: 23.02.2018r. (decyduje data wpływu prac do organizatora)

  2. Obrady komisji konkursowej

  3. Ogłoszenie wyników oraz zdjęcia nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną

  umieszczone 23.03.2018 r. na stronie internetowej organizatora.

  4. Uroczyste podsumowanie konkursu: 23.03.2018 r.

   

  Nagrody:

  1. Organizator zapewnia atrakcyjne nagrody dla autorów najlepszych prac

  (miejsca I-III oraz wyróżnienia),

  - pisemne poświadczenia dla opiekunów za przygotowanie uczniów, nagrody

  i wyróżnienia zostaną przesłane pocztą, - podziękowania dla wszystkich szkół biorących udział w konkursie, zostaną przesłane drogą elektroniczną. 2. Jury lub patron konkursu mogą przyznać dodatkowe nagrody nie wymienione

  w regulaminie.

   

   

   

   

   

   

   

  Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas: I – III, IV-VII szkół podstawowych.

   

  Warunki uczestnictwa w konkursie: „Regionalne stroje ludowe ”

   

  I. kl. I-III : Wykonanie planszy (format A3) prezentującej stroje ludowe dla pary

  ( kobieta i mężczyzna) dowolnie wybranego regionu Polski. Należy podać informację,

  z którego obszaru Polski strój pochodzi.

  kl. IV – VII: Wykonanie dowolną techniką pary lalek ( kobieta i mężczyzna)

  w strojach ludowych wybranego regionu Polski. Należy podać informację,

  z którego obszaru Polski strój pochodzi.

   

  Kryteria oceniania prac:

  a) zgodność stroju ludowego z oryginałem (kolorystyka, elementy stroju),

  b) staranność wykonania planszy, lalek,

  c) pomysłowość i wkład pracy,

  Prace będą oceniane w  kategoriach wiekowych: I-III, IV-VII

  II. Praca literacka na temat: „ Przepisy kulinarne mojego domu” (kl. IV – VII)

  Konkurs polega na opracowaniu dowolną techniką książeczki kucharskiej

  z przepisami na regionalne potrawy, które są specjalnością w rodzinnym domu

  z uwzględnieniem menu świątecznego.

   

  Kryteria oceniania prac:

  a) zachowanie formy przepisu

  b) zgodność z tematem,

  c) czytelność i estetyka pracy,

  d) komunikatywność języka,

  e) trafne i oryginalne opracowanie tematu,

   

  Prace plastyczne i literackie należy opatrzyć metryczką zawierającą:

  a) imię i nazwisko autora,

  b) nazwę szkoły,

  1. klasę,

  2. nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.

   

  Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do przesłanej pracy, pisemnego

  oświadczenia prawnych opiekunów autora o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

  osobowych podopiecznego.

  Szkoła przeprowadza eliminacje we własnym zakresie.

  Należy przesłać na adres: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW ŁUŻYCKIEJ BRYGADY

  WOP, UL. UCZNIOWSKA 17 59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI do 5 prac literackich

  i 5 plastycznych z każdej grupy wiekowej oraz listę zbiorczą uczestników konkursu

  z adresem i e-mailem szkoły.

  Każda praca oceniana będzie przez niezależnych jurorów. Suma punktów przez nich

  przyznana wyłoni laureatów. Prace niespełniające wymogów określonych w regulaminie

  nie będą oceniane. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

  Informacje dodatkowe:

  1. Uczestnik konkursu z chwilą przekazania pracy konkursowej udziela organizatorowi

  i patronom nieodpłatnie licencji do publikacji nadesłanych prac w mediach, Internecie

  i wydawnictwach pokonkursowych w celach promocyjnych oraz wyraża zgodę na

  przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.

  2. W przypadku, jeśli nadesłane prace będą naruszać prawa osób trzecich, całkowitą

  odpowiedzialność za to ponosi autor prac i jego opiekun.

  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie prac

  w trakcie przesyłki.

  4. Przekazanie prac na konkurs oznacza akceptację regulaminu.

  5. Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatora.

  1. Decyzje jury mają charakter ostateczny.

  2. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

  3. Regulamin konkursu znajduje się w informatorze konkursów na stronie internetowej Kuratorium Oświaty i Wychowania we Wrocławiu oraz na stronie internetowej organizatora www. spgryfow.edupage.org

  4. Odpowiedzi na dodatkowe pytania związane z konkursem udziela nauczyciel koordynujący konkurs- Ewa Kasprzak pod numerem telefonu: 509911056

    

    

 • Uwaga! VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY ,,POLSKA JAKIEJ NIE ZNACIE”

   

  SZKOŁA PODSTAWOWA

  IM. BOHATERÓW ŁUŻYCKIEJ BRYGADY WOP

  59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI

  UL. UCZNIOWSKA 17

   

  Regulamin

   

  VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO

  ,,POLSKA JAKIEJ NIE ZNACIE”

  Organizator:

  SZKOŁA PODSTAWOWA W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

   

  Patronat honorowy:

   

  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

  MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

  DOLNOŚLĄSKI KURATOR OŚWIATY WE WROCŁAWIU

  BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

  Cele konkursu:

  • upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,

  • rozbudzenie inwencji twórczej dzieci i młodzieży,

  • promowanie dzieci uzdolnionych poprzez umożliwienie prezentacji ich twórczości szerszemu kręgowi odbiorców,

  - kształcenie kultury słowa,

  • kształcenie nawyku zdrowej rywalizacji, edukacja ekologiczna- popularyzacja wiedzy na temat zwierząt chronionych.

   

  Terminarz:

  1. Termin nadsyłania prac: 23.02.2018r. (decyduje data wpływu prac do organizatora)

  2. Obrady komisji konkursowej

  3. Ogłoszenie wyników oraz zdjęcia nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną

  umieszczone 23.03.2018 r. na stronie internetowej organizatora.

  4. Uroczyste podsumowanie konkursu: 23.03.2018 r.

   

  Nagrody:

  1. Organizator zapewnia atrakcyjne nagrody dla autorów najlepszych prac

  (miejsca I-III oraz wyróżnienia),

  - pisemne poświadczenia dla opiekunów za przygotowanie uczniów, nagrody

  i wyróżnienia zostaną przesłane pocztą, - podziękowania dla wszystkich szkół biorących udział w konkursie, zostaną przesłane drogą elektroniczną. 2. Jury lub patron konkursu mogą przyznać dodatkowe nagrody nie wymienione

  w regulaminie.

  Warunki uczestnictwa w konkursie

  I. „Ekolog – plastyk”:

  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest oddanie we wskazanym terminie:

  pracy plastycznej formatu A-3 ( technika dowolna) związanej z tematem:

  Zwierzęta chronione”

   

  Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas: I – III, IV-VII szkół podstawowych.

  Kryteria oceniania prac:

  a) walory artystyczne,

  b) inwencja twórcza i wrażliwość autora,

  c) trafne i oryginalne opracowanie tematu,

  d) czytelność i estetyka pracy,

  e) trud włożony w samodzielne tworzenie pracy,

  f) kolorystyka i pomysłowość,

  Prace będą oceniane w  kategoriach wiekowych: I-III, IV-VII

   

  II. „Ekolog – poeta”:

  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest oddanie we wskazanym terminie samodzielnie

  napisanego wiersza, wydrukowanego w czterech egzemplarzach ( czcionka 12 )

  związanego z tematem: „Zwierzęta chronione”

  Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas: I – III, IV-VII szkół podstawowych.

   

  Kryteria oceniania prac:

  a) walory artystyczne,

  b) inwencja twórcza i wrażliwość autora,

  c) zgodność z tematem,

  d) trud włożony w samodzielne tworzenie pracy,

  e) kultura języka,

  Prace będą oceniane w  kategoriach wiekowych: I-III, IV-VII

   

  Prace plastyczne i literackie należy opatrzyć metryczką zawierającą:

  a) imię i nazwisko autora,

  b) nazwę szkoły,

  1. klasę,

  2. nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.

  Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do przesłanej pracy, pisemnego

  oświadczenia prawnych opiekunów autora o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

  osobowych podopiecznego.

  Szkoła przeprowadza eliminacje we własnym zakresie.

  Należy przesłać na adres: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW ŁUŻYCKIEJ BRYGADY

  WOP, UL. UCZNIOWSKA 17 59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI do 5 prac literackich

  i 5 plastycznych z każdej grupy wiekowej oraz listę zbiorczą uczestników konkursu

  z adresem i e-mailem szkoły.

  Każda praca oceniana będzie przez niezależnych jurorów. Suma punktów przez nich

  przyznana wyłoni laureatów. Prace niespełniające wymogów określonych w regulaminie

  nie będą oceniane. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

  Informacje dodatkowe:

  1. Uczestnik konkursu z chwilą przekazania pracy konkursowej udziela organizatorowi

  i patronom nieodpłatnie licencji do publikacji nadesłanych prac w mediach, Internecie

  i wydawnictwach pokonkursowych w celach promocyjnych oraz wyraża zgodę na

  przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.

  2. W przypadku, jeśli nadesłane prace będą naruszać prawa osób trzecich, całkowitą

  odpowiedzialność za to ponosi autor prac i jego opiekun.

  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie prac

  w trakcie przesyłki.

  4. Przekazanie prac na konkurs oznacza akceptację regulaminu.

  5. Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatora.

  1. Decyzje jury mają charakter ostateczny.

  2. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

  3. Regulamin konkursu znajduje się w informatorze konkursów na stronie internetowej Kuratorium Oświaty i Wychowania we Wrocławiu oraz na stronie internetowej organizatora www. spgryfow.edupage.org

  4. Odpowiedzi na dodatkowe pytania związane z konkursem udziela nauczyciel koordynujący konkurs- Jadwiga Hawryluk pod numerem telefonu: 075-78-13-486 wew. 36

   

 • Tegoroczna nagroda i tytuł Społecznika roku powędrował do...

  Panie Elżbieta Rakowska i Agnieszka Lewandowska to osoby o niezwykłej wrażliwości. Są autorytetem dla dzieci i nauczycieli ( szkoły podstawowej). Obie pracują w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim. Pełnią w niej rolę opiekunów wolontariatu, a swoją postawą dają przykład innym. Ich wrażliwość sprawia, że zawsze znajdują się tam, gdzie ktoś potrzebuje pomocy. Panie Agnieszka i Elżbieta, to nauczycielki, które zawsze mają czas dla swoich uczniów. Nigdy nie odmawiają im pomocy. W ich opinii, pracowników szkoły i rodziców zasługują na specjalnie wyróżnienie za swoją dobrowolną, bezinteresowną działalność. Potrafią inspirować swoich podopiecznych do różnorodnych działań, promujących idee wolontariatu, nie tylko na forum szkoły, ale również w środowisku lokalnym. Angażują się w niezliczoną liczbę akcji charytatywnych, niosąc pomoc ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

  Aktywnie podejmują działania ( tu podajemy tylko te zrealizowane na przestrzeni roku od listopada 2016r. – do listopada 2017r.) m.in. sprzedaż biletów, napojów i ciasta w czasie charytatywnej zumby na rzecz Adriana Drożdża, zbiórka i segregowanie odzieży, zabawek i środków chemicznych do Domu Samotnej Matki w Pobiednej oraz Schroniska Brata Alberta w Leśnej. Sprzedaż ciasta na rzecz Kesi, naszej podopiecznej z Afryki oraz dzieci z Domu Małego Dziecka w Jeleniej Górze. Wysłanie paczki naszej adopcyjnej siostrze z Kamerunu oraz opłacenie jej szkoły na rok szkolny 2017/2018.

  Przygotowanie kartek bożonarodzeniowych dla pacjentów oddziału opiekuńczo-leczniczego w Gryfowie Śląskim, pomoc w zbiórce słodyczy dla dzieci z Domu Małego Dziecka
  w Jeleniej Górze, wizyta w szpitalu na oddziale opiekuńczo-leczniczym w Gryfowie Śląskim, wspólne kolędowanie z pacjentami i wręczenie kartek z życzeniami świątecznymi.

  Przygotowanie kartek wielkanocnych dla pacjentów oddziału opiekuńczo-leczniczego
  w Gryfowie Śląskim, wizyta na oddziale opiekuńczo-leczniczym w Gryfowie Śląskim, śpiewanie pieśni wielkanocnych i wręczenie kartek z życzeniami z okazji świąt, przygotowanie stoiska z ozdobami świątecznymi i sprzedaż ich w czasie Jarmarku Wielkanocnego.

  Przygotowanie kartki urodzinowej dla małej Kesi i wysłanie kolejnej paczki z prezentem dla dziewczynki oraz przyborów szkolnych dla wszystkich dzieci, które uczęszczają z nią do klasy, przygotowanie sześciu paczek z okazji Dnia Dziecka dla wybranych uczniów z naszej szkoły, wizyta w Domu Małego Dziecka w Jeleniej Górze, wręczenie przygotowanych prezentów oraz przeprowadzenie zajęć integracyjnych przygotowanych przez uczniów z koła wolontariatu, wsparcie finansowe operacji nóg Teresy, starszej koleżanki Kesi. Dzięki tej operacji dziewczynka będzie mogła zacząć normalne życie.

  Do końca listopada 2017 trwała akcja zbiórki odzieży, środków chemicznych, słodyczy. Zebrane rzeczy trafiły do osób najbardziej potrzebujących , warto tu również podkreślić, że bardzo często, aby dostarczyć zgromadzone dary, wykorzystują własny samochód lub znajdują sponsorów. Sprzedają ciasta, ostatnia taka akcja miała miejsce 15 października 2017r., pod kościołem parafialnym. Uzyskane środki przeznaczają na zakup najpotrzebniejszych rzeczy zgłaszanych przez opiekunów Domu Samotnej Matki z Pobiednej, Schroniska Brata Alberta, czy też Panią dyrektor Domu Małego Dziecka z Jeleniej Góry.

  Obie Panie są wzorowymi społecznikami działając bezinteresownie, świadomie, dobrowolne na rzecz innych, wykraczając poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie, kierując się w podejmowaniu i realizacji zadań zwykłym ludzkim poczuciem obowiązku wobec słabszych i potrzebujących pomocy.

  Cała szkolna społeczność dołącza się do gratulacji.

  J. Hawryluk

   

  fot.źródło:  www.gryfów.pl

   

 • Angielskie zmagania - zDolny Ślązaczek

  W grudniu w naszej szkole odbyły się eliminacje powiatowe do III Dolnośląskiego Konkursu Języka Angielskiego zDolny Ślązaczek. Zgodnie z regulaminem konkursu, eliminacje powiatowe, podobnie jak na etapie szkolnym, przeprowadzane zostały na platformie e-learningowej WSF, w pracowni komputerowej. W konkursie wzięło udział 11 uczestników:

  - 3 uczniów z SP im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim,

  - 2 uczniów z SP nr 1 im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim,

  - 3 uczniów z Sp nr 3 w Lwówku śląskim,

  - 3 uczniów z Sp w Krobicy

  Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu i trzymamy kciuki za naszych reprezentantów.

  Joanna Cabała

 • Szczęśliwego Nowego Roku!

  Dyrekcja, Uczniowie i Grono Pedagogiczne składają Państwu najserdeczniejsze życzenia z okazji Nowego Roku. Oby wszystkim się darzyło, każdy dzień przynosił satysfakcję, sukcesy, zdrowie i pogodę ducha, nowe pomysły oraz siły do ich realizacji. Szczęśliwego Nowego Roku!  

 • Hej kolęda, kolęda! - szkolne jasełka 2017/2018

  Chociaż zaczął się już styczeń i rok zmienił cyfrę, to chcemy raz jeszcze przypomnieć sobie wzruszający czas Bożego Narodzenia. W tym roku szkolnym dzieci z klas edukacji wczesnoszkolnej przeniosły nas w bardzo odległe czasy, by przybliżyć historię narodzin Jezusa
  w chylącej się szopie betlejemskiej. Uczniowie włożyli w przygotowanie tego pięknego widowiska mnóstwo pracy, energii i serca. Mali aktorzy po mistrzowsku poradzili sobie z początkową tremą i szybko zjednali sobie przychylność publiczności.

  Przez niezwykłą opowieść prowadziły nas roztańczone i śnieżnobiałe anioły, rozśpiewani pastuszkowie oraz dostojni trzej mędrcy ze Wschodu. Wszyscy kierowali uwagę widzów ku ubogiej stajence, gdzie Maryja i Józef na sianku ułożyli nowonarodzone Dzieciątko. Jak na jasełka przystało nie zabrakło śpiewu. Pojawiły się dobrze znane i lubiane polskie kolędy, ale i pastorałki wprowadzające ogromną radość. Tu jak zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie niezastąpionej grupy wokalnej, prowadzonej przez Pana Macieja Styszyńskiego.

  Dzieci wraz ze swoimi wychowawcami przygotowały także piękną dekorację, która wprowadzała nas w nastrój świąteczny. Centralne miejsce ze żłóbkiem otulone było migotliwym światłem lampionów, bielą sukien aniołów, połyskującymi bombkami zwieszającymi się z gałązek choinek oraz złotymi gwiazdami rozrzuconymi na ciemnym niebie. Nad przygotowaniami uczniów do jasełek czuwały Panie Ewa Niebieszczańska (wych. kl. 1b), Marzena Styszyńska (wych. kl. 2a) i Agnieszka Zwierzańska (wych. kl 3c).

  Podczas tego przedświątecznego spotkania zostały również ogłoszone wyniki konkursu stypendialnego USKI. W bieżącym roku szkolnym laureatem tej nagrody został Mikołaj Wolar – uczeń klasy VII a. Nagrodę i pamiątkowy dyplom wręczył mu Pan Artur Czelny – Dyrektor regionalny USKI z Krakowa.

  Podczas jasełek gościliśmy również Burmistrza Gminy i Miasta Gryfowa Śląskiego, Pana Olgierda Poniźnika oraz Dyrektor Miejsko - Gminnego Domu Kultury, Panią Annę Michalkiewicz. Serdecznie dziękujemy za Państwa obecność, którą na pewno docenili również młodzi aktorzy.

  Na koniec Dyrekcja złożyła uczniom, pracownikom oraz gościom życzenia świąteczne. Zaś uczniowie z różnych klas jako bożonarodzeniową niespodziankę zaprezentowali krótki flash mob, który także sprawił zebranym mnóstwo radości (grupę przygotowały do występu Panie Beata Wolar i Ewa Fedczyszyn).

  Wszyscy we wspaniałych humorach ruszyliśmy do klas, a stamtąd do domów rodzinnych, by radość, której doświadczyliśmy w szkole, nieść naszym bliskim.

 • Mikołaj Wolar laureatem konkursu stypendialnego USKI

 • Wesołych Świąt!

 • Wycieczka kl.7a do kina

  14 grudnia 2017 wybraliśmy się wraz z opiekunami do Jeleniej Góry na wycieczkę. Na początek poszliśmy na małe zakupy, a później ustawiliśmy się w kolejce po bilet do kina. Zakupiliśmy przekąski i wreszcie wpuszczono nas na salę. Z niecierpliwością czekaliśmy, aż skończą się reklamy i obejrzymy najnowszą część kosmicznej sagi "Gwiezdne wojny. Ostatni Jedi". Najnowsza produkcja Riana Johnsona zaskakiwała na każdym kroku. Była zabawna, efektowna i emocjonująca. Film bardzo nam się podobał. To był cudownie spędzony dzień. Dziękujemy za to wspólne, miłe popołudnie.                                                                               Uczniowie klasy 7a

 • Spanko-czuwanko. Nocne bajanie w szkole

  Tego, że szkoła nie taka zła i straszna dowiodły dzieci z klas czwartych, które z soboty na niedzielę nocowały na hali sportowej. Wieczór rozpoczęła pizza na kolację, wspólne rozmowy oraz śmiechy z kolegami i koleżankami. Później nastąpiło już wieczorne, a właściwie nocne bajanie...Uczniowie mogli poczuć się niczym w sali kinowej, w której zamiast foteli ktoś rozłożył wygodne materace. Oglądali bajki i filmy wyświetlane na rzutniku multimedialnym, a po seansie zmęczeni, ale szczęśliwi, niczym susły zapadli w sen. Dziękujemy serdecznie wychowawcom i opiekunom klas czwartych za zorganizowanie fantastycznej formy spędzenia czasu wolnego. Dzieciom pozwoliło to zrelaksować się, zintegrować, pobyć ze sobą nie tylko w szkolnej klasie i ławce. Wszyscy rano wstali w świetnych humorach i na pewno długo będą wspominać noc spędzoną w szkole.

 • Wolontariusze - kolędnicy

  Dzieci z Koła Wolontariatu zgodnie z wcześniejszą deklaracją odwiedziły chorych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Gryfowie Śląskim. Kolędowanie i składanie życzeń przed świętami to przepiękny zwyczaj. Mali wolontariusze wręczyli także pacjentom własnoręcznie przygotowane, podczas warsztatów kreatywnych, kartki świąteczne.

 • Zbiórka rzeczy do Domu św. brata Alberta

  Zakończyła się zbiórka artykułów do Domu św. Alberta. Dziękujemy za te szczere dary wypływające z dobroci ludzkiego serca. Wolontariusze jesteście wielcy! Na pewno, szczególnie przed świętami, rzeczy które oddaliście ubogim i potrzebującym ludziom przyniosą im wielką radość.

 • Pasowanie nowych czytelników w szkolnej bibliotece im. Kubusia Puchatka

  W grudniu bieżącego roku grono czytelników biblioteki w Szkole Podstawowej 
  im. Kubusia Puchatka w Gryfowie Śląskim powiększyło się o nowych czytelników. 
  Pierwszoklasistom zostały wręczone karty biblioteczne uprawniające do korzystania ze zbiorów szkolnej biblioteki. Ceremonię pasowania poprowadziła Pani bibliotekarka Agnieszka Guzy przy udziale uczniów klas starszych, którzy przebrali się za postacie z bajek. Najważniejszą była oczywiście Książka, która wielkim ołówkiem dokonała pasowania na rycerza książki, czyli czytelnika. A Kubuś Puchatek składał gratulacje każdemu czytelnikowi z osobna. Uczniowie złożyli uroczystą przysięgę w obecności przyjaciół Kubusia Puchatka: Pana dyrektora Dariusza Zatońskiego, Pani wicedyrektor Jadwigi Hawryluk, Krasnali, Kota w butach, Prosiaczka, Tygryska, Królika oraz postaci z innych bajek o dbałość i poszanowanie dla książek. Następnie każdy czytelnik wypożyczył swoją pierwszą książkę. 
  W atmosferze zabawy i rozrywki poznali również zasady zachowania się w bibliotece i czytelni. A na zakończenie wszyscy stanęli do pamiątkowego zdjęcia. 
  Aktyw biblioteczny

   

 • Prezenty dla wychowanków Domu Małego Dziecka w Jeleniej Górze

  Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu naszych uczniów i ich rodziców udało się obdarować wychowanków Domu Małego Dziecka w Jeleniej Górze prezentami z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Do dzieci trafiły słodycze i środki chemiczne. 
  Ponadto za zgromadzone pieniądze z październikowej sprzedaży ciasta zostały zakupione do placówki 2 kuchenki mikrofalowe oraz 2 tostery.
  Bardzo dziękujemy za dar serca wszystkim uczniom i rodzicom, którzy włączyli się w coroczną akcję charytatywną na rzecz dzieci.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP
  ul. Uczniowska 17
  59-620 Gryfów Śląski
  e-mail: sp_gryfow@op.pl
 • 75 781 34 86
  Dyrektor:
  Dariusz Zatoński
  Wicedyrektor:
  Jadwiga Hawryluk

Galeria zdjęć