Podziękowania

Serdeczne podziękowanie honorowym patronom i naszym sponsorom V Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego oraz V Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego.

Dyrekcja szkoły i cała szkolna społeczność składa serdeczne podziękowanie  honorowym patronom konkursów i naszym sponsorom, dzięki którym mogliśmy zorganizować spotkanie wielkanocne i zakupić nagrody dla laureatów konkursów.

P. Annie Zalewskiej  Minister Edukacji Narodowej
P. Romanowi Kowalczykowi  Dolnośląskiemu Kuratorowi
P. Cezaremu Przybylskiemu Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego
P. Marcinowi Fluderowi Staroście Powiatu Lwóweckiego
P. Rolandowi Marciniakowi Burmistrzowi Miasta Świeradów Zdrój
P. Annie i Zdzisławowi Pastuchom
P. Annie i Dominikowi Korpysom
P. Annie i Jackowi Rybskim
P. Sabinie i Januszowi Niebieszczańskim
P. Sylwii i Ireneuszowi Krasuckim
P. Mirosławie i Jerzemu Horbaczom
P. Waldemarowi Trubiłowiczowi
P. Monice Chwaszcz  Izerska Łąka
P. Wiesławowi Wnukowiczowi
P. Annie i Andrzejowi Kowalskim
Radzie Rodziców na czele z P. Małgorzatą Poprawą oraz P. Małgorzacie Dereń prezes Stowarzyszenia Przyjaciel Gryfowskiej Szkoły Podstawowej.
Bardzo dziękujemy naszym gościom, którzy byli z nami podczas tak ważnego wydarzenia, za słowa sympatii dla naszych działań.  Wyrazy uznania dla naszej niezawodnej komisji sędziowskiej, która pracuje z nami od kilku lat, ocenia prace plastyczne oraz  nie szczędzi czasu i sił do czytania nadesłanych tekstów.
Dziękujemy P. Joannie Małoszczyk, P. Marzenie Wojciechowskiej, P. Iwonie Tatarczuk, P. Jolancie Kuczyńskiej, P.Annie Michalkiewicz, P. Katarzynie Bronowickiej, P. Markowi Ślusarczykowi, P. Elżbiecie Kurec, P. Agnieszce Kupczyk Nowickiej, P. Marzenie Krawiec, P. Anecie Rosiennik.
Dziękujemy, że niezawodnie możemy liczyć na P. Roberta Skrzypka przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Gryfów Śląski, który towarzyszył nam z małżonką, P. Jerzemu Guzy i wszystkim Rodzicom, Dziadkom i wszystkim osobom które wspierają działania kultywujące tradycje wielkanocne i działania proekologiczne.

,,Niech nas połączą wielkanocne zwyczaje" - Jarmark Wielkanocny 2017

          Jarmark Wielkanocny i podsumowanie ogólnopolskich konkursów:
 V Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny, Ekolog-Plastyk  i Ekolog-Poeta pod wspólnym hasłem: ,,POLSKA, JAKIEJ  NIE ZNACIE” oraz V Ogólnopolski Konkurs Historyczno- Regionalny pn. ,,POZNAJEMY ŹRÓDŁA HISTORII I KULTURY NASZEGO REGIONU”

Przedświąteczne Spotkania wszystkich pokoleń gryfowian i zaproszonych gości, to okazja do poznania i kontynuowania tradycji oraz sięgnięcia do jej źródeł.  Po raz kolejny gościliśmy grupę uczniów z opiekunem z zaprzyjaźnionej Raspenawy, nasi goście zostali aktywnie włączeni  w warsztaty, a efekty swojej pracy ( zajączki, jajka….)  zabrali do domu.
W tym roku gości przyjęła P. Ewa Niebieszczańska i klasa 3a.
We wszystkich klasach odbyły się warsztaty wielkanocne  z udziałem rodziców, dziadków, zaproszonych gości.
Jarmark Wielkanocny stał się tradycją naszej szkoły, która także wrosła w pejzaż miasta.
Dzięki niemu, każdego roku, nowe roczniki uczniów mogą poznać zwyczaje wielkanocne naszej części Polski. Jest to także zachęta dla dzieci, młodzieży i dorosłych do odkrywania nowych pasji, rozwijania talentów i samodzielnego eksperymentowania ze sztuką.
W bieżącym roku po raz kolejny SP przygotowała konkursy: ekologiczny i historyczny adresowane do uczniów szkół podstawowych z całego kraju. Tegorocznym tematem wiodącym konkursów ekologicznych była pszczela rodzina. To jeden złożony organizm, którego elementy tworzą nierozerwalną więź. Populacja pszczół w ostatnich latach dramatycznie zmalała. Pocieszający jest jedynie fakt, że uświadamiając sobie i innym
o niezastąpionej roli pszczół  w przyrodzie i życiu człowieka, sami zechcemy włączyć się w ich ochronę. Okazuje się, że nie tak trudno  przyczynić się do ratowania tychże owadów. Zamierzonym celem zadań konkursowych było rozwijanie zainteresowań uczniów tematyką ekologiczną, regionalną, ludową. Uaktywniło to twórczą wyobraźnię dzieci. Nie tylko rozbudziło ich wrażliwość estetyczną. ale także inspirowało do stosowania różnorodnych technik plastycznych. Każdemu dało możliwość osiągnięcia sukcesu, co wpłynęło na: odkrycie przez uczestniczące w konkursie dzieci własnych uzdolnień i możliwości, dodało wiary w siebie, radości, zadowolenia  i satysfakcji z osiągnięcia sukcesu (także opiekunom). Dostarczyło także konkretnego zasobu wiedzy na temat środowiska, rządzących w nim praw, ale także ludzi, którzy w tym środowisku pracują i dla niego żyją. To również bardzo dobry sposób na szeroko pojętą integrację zespołu: społeczności uczniowskiej, rodziców, opiekunów i dziadków ze szkołą.
 Z kolei w świat tradycji wprowadził nas konkurs historyczno-regionalny, którego tematem była; „Pisanka – jajko wielkanocne” - Jajko wykonane w dowolnym rozmiarze, swobodnie wybraną  techniką z użyciem różnorodnych materiałów, oraz praca literacka na temat: „Atrakcje turystyczne mojego regionu”                   
Konkurs polegał na popularyzowaniu walorów historycznych i kulturowych w regionie zamieszkania uczestnika  – forma pracy dowolna: album, portfolio, fotoreportaż itp.  

Nowością był konkurs dla uczniów Szkoły Podstawowej  pt.: ,,Bądź przyjacielem pszczół w Gryfowie Śląskim” zorganizowany przez Stowarzyszenie „Przyjaciel Gryfowskiej Szkoły Podstawowej . Celem konkursu było ukazanie walorów naszej Gminy w połączeniu 
z tematem ratowania pszczół.

Jesteśmy zdania, że to nasz obowiązek zapoznawać dzieci i młodzież z bogatą kulturą
przodków, rozbudzać szacunek i dumę z osiągnięć pokoleń oraz wdrażać do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i kultywowania tradycji, ponieważ tożsamość regionalna   pozwoli zrozumieć młodemu człowiekowi jego miejsce we współczesnej Europie i świecie.   Jarmark Wielkanocny przeznaczony był głównie dla naszego środowiska. Wielką atrakcją  był  występ Kapeli Gryfowskiej, która już po raz czwarty uczestniczyła w Jarmarku. Artystom  nie zabrakło ani animuszu, ani poklasku, gdyż zostali bardzo gorąco przyjęci przez     społeczność naszej szkoły. Na ręce P. Zygmunta Bodaka składamy wyrazy uznania                  i podziękowania dla całego zespołu. Bardzo ciekawie poprowadzono prelekcję dotyczącą ,,życia w ulu” przygotowana została ona przez pracownicę Izerskiej Łąki P. Monikę Chwaszcz. Także nie zawiodły  kiermasze wielkanocne, gdzie uczniowie  i ich bliscy wykazali się ogromną przedsiębiorczością  i pomysłowością.  Tego dnia  w szkole było gwarno, wesoło  i kolorowo.

 Na uroczysty nastrój złożyły się nie tylko pięknie, świątecznie przyozdobione korytarze, ale także obecność  współpracujących z nami od zawsze: rodziców, dziadków i starszego rodzeństwa.
Ogromny wybór pisanek kraszanek, jajek  styropianowych, baranków, kurczaków, zajączków oferowanych na stoiskach  przygotowanych przez poszczególne klasy, mógł zadowolić najbardziej wybrednych  klientów, którzy nie oparli się zmysłowi handlowemu i inwencji młodych biznesmenów. W szkole roznosił się przyjemny zapach swojskiego jadła, więc
 i chętnych do posmakowania było wielu.
Tegoroczny jarmark przeszedł już do historii, nam organizatorom po krótkim odpoczynku przyjdzie planować kolejne wydarzenie , na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy.
Bardzo dziękujemy wszystkim szkołom, które odpowiedziały i wzięły udział w konkursach, mimo zawirowań w oświacie, tych szkół było wiele z każdego zakątka naszego pięknego kraju. Fakt ten daje wiarę w sens naszych działań.

                                                                                                Jadwiga Hawryluk

Galeria
 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP
  ul. Uczniowska 17
  59-620 Gryfów Śląski
  e-mail: sp_gryfow@op.pl
 • 75 781 34 86
  Dyrektor:
  Dariusz Zatoński
  Wicedyrektor:
  Jadwiga Hawryluk

Galeria zdjęć