Nawigacja

 • Lista uczniów Szkoły Podstawowej Nr1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim- laureaci konkursów w roku szkolnym 2018/2019.

  Lista uczniów Szkoły Podstawowej Nr1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim- laureaci konkursów w roku szkolnym 2018/2019.

  Aby otworzyć listę laureatów, proszę kliknąc w link:

  GALA_LAUREATOW_2019.pdf​​​​​​​

 • "Jizerky a my" w Raspenavie - laureaci

 • Wakacje czas zacząć!

  Wakacje czas zacząć!

  Wszystkim naszym uczniom, absolwentom, przyjaciołom, pracownikom życzymy udanych, beztroskich, radosnych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Cieszcie się piękną pogodą, odpoczywajcie i zbierajcie siły na kolejny rok wytężonej pracy. 

  Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

  Szkoły Podstawowej nr 1

 • Paczka z przyborami dla Kesi

  Paczka z przyborami dla Kesi

  " Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka" ( ks. Mieczysław Maliński)

  Uczniowie z koła wolontariatu postanowili sprawić Kesi, naszej adopcyjnej koleżance z Kamerunu radość i przygotowali dla niej paczkę z zabawkami i przyborami szkolnymi. U Kesi w klasie jest pięćdziesiąt osób. Również i dla tych dzieci zostały przygotowane drobne upominki. Mamy nadzieję,że prezenty spodobają się wszystkim dzieciom, a na ich twarzach zagości uśmiech.

 • Zakończenie roku szkolnego - kursy autobusów

  19 czerwca 2019 ( zakończenie roku szkolnego) autobus przywiezie dzieci do szkoły na godzinę 9:00.

   

  Kierunek: Młyńsko, Proszówka, Krzewie Wielkie, ul, Rolna, ul. Rzeczna, Wieża

  Młyńsko godz. 8:00

  Proszówka zamek godz. 8:05

  Proszówka szkoła godz. 8:08

  Proszówka świetilca godz. 8:10

  Gryfów ul. Rolna godz. 8:12

  Gryfów ul. Rzeczna godz. 8:14

  Krzewie Wielkie godz. 8:28

  Wieża godz. 8:40

   

  Kierunek: Wolbromów, Rząsiny, Ubocze

  Wolbromów godz. 8:08

  Rząsiny szkoła godz. 8:17

  Ubocze kol.wieś godz. 8:24

  Ubocze os. n.ż. godz. 8:30

  Ubocze szkoła godz. 8:35

  Ubocze dolne skrzyż. godz. 8:40

   

  Odwóz w kierunku Proszówki - godz. 11.30 oraz godz. 12.30

  Odwóz w kierunku Ubocza - godz. 12.00

 • Uwaga od jutra zmiany godzin lekcyjnych i odjazdów autobusów szkolnych!!

   

   

  W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami powietrza lekcje od środy (12.06) do piątku (14.06) dla uczniów wszystkich klas zostaną skrócone do 30 minut. Zajęcia odbywać się będą według następującego rozkładu:

  1) 8.00 - 8.30

  2) 8.40 - 9.10

  3) 9.20 - 9.50

  4)10.00 - 10.30

  5) 10.40 - 11.10

  6)11.20 - 11.50

  7) 12.00 - 12.30

  8) 12.40 - 13.10

   

  Odjazdy autobusu szkolnego w tych dniach odbywać się będą we następującego planu:

  1) Wieża, Krzewie Wielkie, Proszówka, Młyńsko

  - 10.40

  -11.30

  - 12.35

  2)Ubocze, Rząsiny

  12.35

 • Zbiórka dla zwierząt

  Zbliżają się wakacje dla nas szczęśliwy czas, dla zwierząt domowych niekoniecznie. Część z nich wyląduje w tym czasie w schronisku. Aby choć trochę zadbać o nie, już teraz, w ramach akcji gospodarz szkoły - klasy 4b i 4c ogłaszają zbiórkę karmy mokrej, starych ręczników i koców. Zbieramy także ryż i kaszę. Zbiórka potrwa od 3 do 14 czerwca. Można ją przekazać 14 czerwca do sal 001 lub 101. Wcześniej prosimy o gromadzenie ich w salach lekcyjnych.

 • Jemy zdrowo, kolorowo.

  30 maja klasa 4c w trakcie godziny wychowawczej realizowała temat związany ze zdrowym odżywianiem. Uczniowie podzieleni na grupy robili sobie kanapki. Jeszcze długo później okolice sali 001 pachniały świeżymi warzywami

 • Występ Szkoły Podstawowej Nr 1 podczas Kwisonaliów

  1 czerwca podczas Kwisonaliów także Szkoła Podstawowa Nr 1 dołożyła swoją cegiełkę do organizacji dorocznego święta miasta. Swój repertuar i świetne umiejętności wokalne zaprezentował zespół "Wesołe Nutki" pod przewodnictwem Pana Macieja Styszyńskiego. Pratie solowe wraz zespołem wykonały Milena Kołodziejska, Ewelina Styszyńska oraz Maria Haczela. Duże wrażenie zrobiły na publiczności także występy solowe  Zuzanny Wnukowicz, Marty Hercuń oraz Łucji Łysiak.

 • "Spływ na czym kto może" - podsumowanie

  "Spływ na czym kto może" - podsumowanie

  1 czerwca podczas "Kwisonaliów" Szkoła Podstawowa Nr 1 była organizatorem "Spływu na czym kto może". Dopisała nam słoneczna pogoda, a rzeka niosła konstrukcje pływające uczestników łagodnym nurtem. Łącznie w zawodach wzięło udział siedem zespołów. Każda z konstrukcji była bardzo ciekawa i wykonana z pieczołowitością. Uczniowie stanęli na wysokości zadania a wszystkim ekipom udało się utrzymać na wodzie i bezpiecznie dopłynąć do mety.

  Komisja w składzie: p. Anna Michalkiewicz, p. Henryka Apolinarska, p. Kamil Kowalonek - wyłoniła trójkę laureatów:

  I miejsce -  Oskar Pasiak i Łukasz Kozubek płynący na Domku Jasia i Małgosi

  II miejsce - Franciszek Matusewicz i Nikodem Korpysa na platformie Surferzy znad Kwisy - w poszukiwaniu zaginionej fali

  III miejsce - Kacper Gajewski i Mateusz Żyworonek na konstrukcji Pływający stadion

  Oprócz zwycięzców swoje pływające sprzety zaprezentowali jeszcze:

  • Klaudia Królak i Oliwia Czekanowska - LEGO Friends
  • Oskar Wiktorowicz i Kamil Złocik - Legia mobil
  • Gabriel Augustyn i Adrian Aleksandrowicz - AURORA
  • Oliwier Bzdęga i Jakub Juchim - TWIERDZA GRYFOWSKA

  Serdecznie gratulujemy nagrodzonym a wszystkim uczestnikom spływu kreatywności i odwagi! Jednocześnie zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w spływie za rok.

   

 • Akcja "Zaczarowany ołówek"

  Akcja "Zaczarowany ołówek"

  Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim wzięła udział w akcji charytatywnej Fundacji Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio". Celem akcji "Zaczarowany ołówek" jest umożliwienie edukacji najbiedniejszym dzieciom, poprzez podarowanie podstawowych przyborów szkolnych. Zebrane pomoce trafią do dzieci z placówek misyjnych w Kamerunie, Papui Nowej Gwinei, Czadzie, Republice Środkowej Afryki czy Afganistanie. Dzięki naszym uczniom i ich rodzicom udało nam się zebrać prawie 26 kg różnych przyborów, które zmieściliśmy w trzech paczkach. Paczki trafiły najpierw do Poznania, aby stamtąd powędrować do potrzebujących dzieci. Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom za udział w akcji. Po raz kolejny udowodniliście, że nie jest Wam obojętny los potrzebujących. E. Rakowska i A. Lewandowska

 • Procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim

   

   

  PROCEDURY: AGRESYWNE ZACHOWANIE UCZNIA

  Procedura postępowania nauczycieli w przypadku agresywnego zachowania ucznia

  1. Nauczyciel obserwujący takie zachowanie ma obowiązek przerwania go, używając perswazji słownej, lub fizycznego unieruchomienia w przypadku zachowania będącego zagrożeniem dla zdrowia /życia ucznia, lub osób w jego otoczeniu.

  2. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności nauczyciela – świadka zdarzenia (zidentyfikowanie ofiary, agresora, świadka, ocena zdarzenia, wyciągnięcie wniosków). Jeżeli jest to konieczne w wyjaśnianiu sytuacji uczestniczy pedagog szkolny.

  3. Nauczyciel dokumentuje zdarzenie w wybranej przez siebie formie (opis zdarzenia, osoby uczestniczące, sprawca, poszkodowany).

  4. Wychowawca klasy informuje o zaistniałej sytuacji rodziców uczniów.

  5. Jeżeli istnieje taka konieczność, agresywny uczeń powinien być objęty pomocą  psychologiczno-pedagogiczną i może zostać skierowany za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na konsultacje psychologiczne (trening zastępowania agresji).

  6. W zależności od rodzaju zdarzenia oraz jego konsekwencji o fakcie jego zaistnienia może zostać poinformowana policja.

  7. Obligatoryjnie powiadamia się policję, jeżeli agresja ma rażące przejawy.

  8. Jeżeli skutkiem zachowania agresywnego było uszkodzenie mienia, dyrektor szkoły wyciąga konsekwencje materialne od rodziców sprawców.

  9. Jeżeli agresywne zachowania ucznia/uczniów mają charakter ciągły, dyrektor szkoły może  wystąpić do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

   

  PRCEDURY: PRÓBA SAMOBÓJCZA UCZNIA

  1. Działania uprzedzające, zapobiegawcze:

  a) omówienie problematyki na forum Rady Pedagogicznej,

  b) monitorowanie stanu psychicznego uczniów, reagowanie na symptomy ostrego,

  chronicznego stresu, objawy depresji.

  2. Działania interwencyjne:

  a) dokonanie szybkiej oceny zagrożeń, np. wg klucza:

  RYZYKO UMIARKOWANE - UCZEŃ MÓWI O SAMOBÓJSTWIE, ALE NIE MÓWI JAK TO ZROBI, NIE BYŁO WCZEŚNIEJSZYCH  PRÓB SAMOBÓJCZYCH, DUŻE RYZYKO - UCZEŃ MÓWI JAK TO ZROBI, BYŁY WCZEŚNIEJSZE PRÓBY,

  EKSTREMALNE RYZYKO - UCZEŃ PODJĄŁ PRÓBĘ NIEUDANEGO ZAMACHU  SAMOBÓJCZEGO LUB INNE DZIAŁANIA ZAGRAŻAJĄCE WŁASNEMU ZDROWIU LUB ŻYCIU,

  b) towarzyszenie uczniowi, nie pozostawianie go samego, przyprowadzenie ucznia w bezpieczne, ustronne miejsce,

  c) zabezpieczenie przestrzeni, przez usunięcie wszystkiego, co może ułatwić realizację zamiaru,

  d) zebranie wstępnych informacji o okolicznościach zdarzenia,

  e) podjęcie działania w celu ratowania życia i zdrowia poszkodowanego, w szczególności wezwanie pogotowia ratunkowego - zadbanie o to, żeby interwencja służb przebiegała dyskretnie,

  f) zawiadomienie wychowawcy, pedagoga szkolnego oraz Dyrekcji Szkoły, poinformowanie o wynikach swojej oceny sytuacji (ryzyka);

  j) Powiadomienie rodziców/ opiekunów prawnych przez wychowawcę.

  3. Działania naprawcze:

  a) Zespół Wychowawczy i Profilaktyki opracowuje dalszą strategię udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły, konsultując się ze specjalistami z PPP lub placówki opieki zdrowotnej,

  b) Zorganizowanie wsparcia dla rodziny, aby wzmocniła wzajemne więzi – rozmowy wspierające z pedagogiem szkolnym, skierowanie do instytucji wspierających rodzinę w wychowaniu i opiece.

   

  PROCEDURY: ŚMIERĆ UCZNIA

  Procedura postępowania nauczycieli w przypadku konieczności zawiadamiania o śmierci

  ucznia:

  1. Powiadamianie o śmierci zawsze powinno się odbywać w bezpośrednim kontakcie ipowinno dostarczać  wyłącznie niezbędnych informacji.

  2. Bardzo ważne jest udzielenie pierwszego wsparcia rodzinie.

  3. Należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę godności, okazanie szacunku wobec ofiary jak i powiadamianej rodziny.

  4. Powiadomienie powinno odbyć się w czasie możliwie jak najkrótszym od ustalenia tożsamości ofiary i ustalenia tożsamości osób jej najbliższych,

  5. Przed powiadomieniem należy zebrać informacje o relacjach ofiary z osobą powiadamianą, o stanie zdrowia osoby powiadamianej (zwłaszcza choroby serca, krążenia, cukrzyca itp.), które są istotne do przewidywania sposobu reakcji osoby powiadamianej. Osoby powiadamiane mogą reagować w sposób bardzo emocjonalny,

  mogą potrzebować pierwszej pomocy. Warto przygotować sobie wsparcie pogotowia medycznego, żeby móc umożliwić w razie potrzeby natychmiastową interwencję lekarską,

  6. Powiadomienie o śmierci powinno odbywać się, przez co najmniej dwie osoby: jedna udziela informacji, druga zaś obserwuje reakcję osoby powiadamianej.

  7. Powiadomienie powinno odbyć się na terenie przyjaznym osobie powiadamianej.

  8. Zawiadomienie powinno być możliwie jak najprostsze. Powinno się wyrazić współczucie, przykrość i zrozumienie. Trzeba być przygotowanym na udzielenie wszystkich informacji, jakich będzie wymagała osoba powiadamiana. Osoby te często czują potrzebę dowiedzenia się szczegółów dotyczących śmierci bliskiego, okoliczności itp. (jak, w jaki sposób, kiedy, gdzie). Udzielane informacje powinny być proste i zwięzłe. Należy unikać drastycznych szczegółów i informacji niepotrzebnych, odnoszących się do drugorzędnych elementów sprawy.

  9. Po zawiadomieniu o śmierci nie należy zostawić rodziny i bliskich zmarłego samych, bez opieki. Pracownik szkoły powinien pozostać przy nich tak długo, aż minie pierwsza reakcja- szok lub pojawiają się osoby bliskie np. członkowie rodziny, znajomi, przyjaciele.

  10. Należy podać swoje dane kontaktowe (telefon, ewentualnie adres), aby udzielić informacji lub/ i wsparcia, w razie potrzeby. Aby rodzina ofiary nie czuła się osamotniona, należy podać adresy instytucji udzielających wsparcia.

  11. Jeżeli rodzina zmarłego nie znajduje się w miejscu zamieszkania, należy powiadomić sąsiadów o potrzebie kontaktu z rodziną (powodem jest wydarzenie nadzwyczajne, interwencja z udziałem lekarza itp.), natomiast nie należy udzielać szczegółowych informacji sąsiadom, nie należy wspominać o śmierci, aby to nie oni zawiadomili rodzinę zmarłego.

   

  12. W realiach szkolnych rodzina nie powinna dowiadywać się o śmierci ucznia z mediów lub od osób trzecich. Obowiązek informowania leży po stronie personelu szkoły, dyrekcji.

  13. Absolutnie unikać należy powierzania zadania informowania o śmierci dzieciom lub nastolatkom.

   

  PROCEDURY: ŻAŁOBA PO ŚMIERCI UCZNIA

  Procedura postępowania w przypadku żałoby po śmierci ucznia (za wyjątkiem śmierci samobójczej)

  1. Działania uprzedzające: omówienie procedury postępowania na forum Rady Pedagogicznej, omówienie tematyki stresu, traumy, żałoby, reakcji typowych dla stresu pourazowego na forum Rady Pedagogicznej.

  2. Działania interwencyjne:

  - poinformowanie nauczycieli, wychowawców,

  - przypomnienie zasad rozmowy z uczniami, uwzględniając elementy odreagowania np. na godzinach wychowawczych, innych lekcjach.

  - poinformowanie o możliwości uczestniczenia w ceremoniach pogrzebowych.

  3. Działania naprawcze:

  - należy ocenić potrzeby uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem reakcji stresu  pourazowego,

  - współpraca z pedagogiem szkolnym lub specjalistą z PPP,

  - ułatwienie kontaktu ze specjalistami z placówek wsparcia zewnętrznego,

  przekazanie wykazu placówek wraz z numerami telefonów.

   

  Procedura postępowania po zakończeniu trwania kryzysu

  1. Nauczyciele i pracownicy placówki/szkoły po zakończeniu kryzysu zobowiązani są do zapewnienia wsparcia i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa. Specyficzne dla interwencji kryzysowej jest to, że należy ją podjąć niezwłocznie po wydarzeniu, tak szybko, jak to  tylko możliwe.

  2. W sytuacji kryzysowej dyrektor/wicedyrektor zobowiązany jest zwrócić się o pomoc psychologiczną do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i PCPR.

  3. Wychowawca jest osobą towarzyszącą psychologowi/psychologom w jego/ w ich  oddziaływaniu terapeutycznym. Inni pracownicy powinni być świadomi wagi tego problemu.

  4. O czym opiekunowie powinni wiedzieć?

  - należy ucznia wysłuchać

  - dać uczniowi emocjonalne wsparcie ułatwiające emocjonalne odreagowanie

  - przeciwdziałać tendencjom do zaprzeczania

  - dokonać oceny dotychczasowych sposobów radzenia sobie

  - szukać sprawdzonych strategii działania

  - stworzyć plan pomocy.

  5. Czego opiekunowie powinni unikać:

  - pocieszania

  - dawania rad

  - pouczania

  - tłumienia reakcji emocjonalnych(np. zdania typu: ”będzie dobrze”, ”nie płacz już”, uspokój się”)

  - pospieszania w działaniu

  - wymuszania szybkich decyzji

  - zbyt szybkiego podawania leków uspokajających.

  6. Normalna reakcja na sytuację kryzysową jest reakcją tzw. stresu traumatycznego – to  zespół zachowań, reakcji emocjonalnych i myśli związanych z wydarzeniem traumatycznym. Za czas trwania tej reakcji jako normalnej, przyjmuje się okres uczestnictwa w zdarzeniu kryzysowym do około 6 miesięcy po nim.

  7. Wtedy uczniowie mogą:

  - unikać rozmów o zdarzeniu lub nadmiernie się na nim koncentrować

  - mieć nawracające, natrętne wspomnienia, bawić się w sytuację traumatyczną

  - miewać koszmary senne

  - doświadczać negatywnych emocji w sytuacjach związanych ze wspomnieniem traumy

  - „nic nie pamiętać” – psychologiczna amnezja

  8. Ponadto można u nich zaobserwować spadek zainteresowań, regres w rozwoju, poczucie wyobcowania, strach przed planowaniem przyszłości, nadwrażliwość na bodźce, wspomnienia napadowe wywołane przez bodziec podobny, zaburzenia zachowania (agresja, picie alkoholu, palenie papierosów, obgryzanie paznokci itp.)

  9. Aby normalna reakcja na kryzys nie przerodziła się w chroniczną - nauczyciele,  wychowawcy powinni zadbać o pomoc psychologa, tworzyć klimat umożliwiający mówieniu o rzeczach trudnych, zapewnić dzieciom/młodzieży możliwość powrotu do normalnych zajęć i rytmu dnia, nie bagatelizować ich przeżyć, dawać jasne wytłumaczenia

  sytuacji, być z dziećmi/młodzieżą.

   

  Osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej:

  Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śl.: wychowawcy, pedagog, dyrekcja

  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfowie Śląskim,

  - MGOPS w Gryfowie Śląskim,

  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim,

  - Straż Miejska w Gryfowie Śląskim,

  - Komisariat Policji w Gryfowie Śląskim.

 • List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

  Wrocław 2019-05-29

  Szanowni Państwo! Droga młodzieży!


   

  Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Za nami egzaminy gimnazjalny i ósmoklasisty, które na Dolnym Śląsku odbyły się we wszystkich szkołach. Ich wyniki zostaną ogłoszone w terminie.

  W 2019 r. o miejsca w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych ubiegają
  się ósmoklasiści i uczniowie trzecich klas gimnazjalnych. W naszym województwie „podwójny rocznik” liczy 49 tys. osób (26 tys. to ósmoklasiści, 23 tys. to gimnazjaliści). Organy prowadzące szkoły - w lwiej części samorządy - przygotowały odpowiednią liczbę miejsc. Absolwentów będzie w tym roku dwukrotnie więcej, ale liczba miejsc, które czekają na nich w szkołach, jest dwa razy większa. Oznacza to, że podczas rekrutacji nie będzie ani łatwiej, ani trudniej - będzie tak samo
  jak w poprzednich latach. Co ważne, w całym województwie oraz w poszczególnych miastach
  i powiatach, zachowana została taka sama jak w ubiegłych latach proporcja między liczbą miejsc
  w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych.

  Ofertę edukacyjną (w tym liczbę oddziałów w poszczególnych szkołach) ustaliły organy prowadzące po konsultacjach z dyrektorami szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Oferta ta jest adekwatna (a zdarza się, że większa) do liczebności „podwójnego rocznika”. Miejsc
  dla wszystkich uczniów wystarczy. Przekonują o tym dane, które zebraliśmy od dyrektorów szkół
  i organów prowadzących oraz zawarte w Systemie Informacji Oświatowej. Zapewniam tym goręcej, że część informacji medialnych dotyczących rekrutacji w 2019 r. jest bałamutna i wprowadza w błąd opinię publiczną.

  Rzecz jasna są szkoły - zwłaszcza renomowane licea ogólnokształcące - gdzie o jedno miejsce ubiegać się będzie kilka osób. Zjawisko to w takich szkołach występuje co roku. O dostaniu się do nich podczas tegorocznej rekrutacji rozstrzygnie liczba punktów.

  Wiele emocji wywołuje rekrutacja do liceów ogólnokształcących, szkół najchętniej wybieranych przez uczniów. Zaręczam, że także w liceach liczba miejsc jest odpowiednia. W Polsce w r. szk. 2003/2004 r. do liceów ogólnokształcących uczęszczało 750 tys. uczniów. Od 1 września 2019 r., po rekrutacji „podwójnego rocznika”, znajdzie się w nich 650 tys. czyli aż o 100 tys. mniej. Głęboki, postępujący niż demograficzny dotknął także szkoły na Dolnym Śląsku. W ostatnich latach liceów ogólnokształcących jednak nie likwidowano, ba, zdarzało się sporadycznie, że tworzono nowe. Przejmowano także budynki gimnazjów na potrzeby liceów. Lokalne władze samorządowe utrzymywały licea mimo spadku liczby uczniów i ich odpływu do szkół w dużych miastach.

  We Wrocławiu, stolicy Dolnego Śląska:

  - na bazie Gimnazjum nr 13 powstało Ogólnokształcące Liceum Kreatywności nr XVI

  - LO nr IV przejęło budynek Gimnazjum nr 3

  - LO nr VII przejęło budynek Gimnazjum nr 16

  - do LO nr VIII włączono Gimnazjum nr 30 wraz z jego budynkiem

  - Licea Ogólnokształcące nr V, nr IX, nr XIII i nr XIV posiadały w swoich budynkach gimnazja.
  Po ich wygaszeniu miejsca przybędzie.

  - LO nr V od niedawana działa w nowej siedzibie zdolnej przyjąć więcej uczniów

  - tak jak w latach poprzednich, już w czasie rekrutacji, władze Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia mogą wyrazić zgodę na uruchomienie dodatkowych oddziałów
  w poszczególnych szkołach biorąc pod uwagę liczbę chętnych i opinię dyrektora szkoły

  - wzorem lat ubiegłych przygotowano 30% więcej miejsc dla uczniów spoza Wrocławia

  - we Wrocławiu, tak jak w poprzednich latach, ponad 50% wszystkich miejsc przygotowanych
  przez samorząd stanowią miejsca w liceach ogólnokształcących

  - bogata jest oferta liceów publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż samorządy
  (np. w Zespole Szkół Artystycznych i Akademickich ALA działają Liceum Ogólnokształcące
  i Liceum Sztuk Plastycznych, od kilku lat działa Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej, w tym roku ogłosiło nabór do 7 oddziałów) oraz liceów niepublicznych.

  Kończy się rok szkolny, przeto na ostatniej prostej warto postarać się o jak najlepsze oceny końcowe i prestiżowe świadectwo z wyróżnieniem czyli biało-czerwonym paskiem. Życzę z całego serca wytrwałości i sukcesów. Życzę mądrych, trafnych decyzji, które pozwolą dostać
  się do wymarzonej szkoły, rozkwitnąć talentom, zrealizować ambitne plany. Życzę powodzenia
  i ściskam kciuki!

  Z wyrazami szacunku

  Roman Kowalczyk

  Dolnośląski Kurator Oświaty

 • KANGUR MATEMATYCZNY 2019 - WYNIKI

  KANGUR MATEMATYCZNY 2019 - WYNIKI

  Otrzymaliśmy już oficjalne wyniki Międzynarodowego Konkursu "KANGUR MATEMATYCZNY". Nasi reprezentanci otrzymali wyróżnienia. Opiekunami konkursu w szkole byli nauczyciele matematyki. Nagrodzeni zostali:Milena Kołodziejska, Martyna Rusnarczyk, Tymoteusz Jezierski oraz Szymon Szymutko.Serdecznie gratulujemy naszym uczniom i życzymy dalszych sukcesów na polu zmagań matematycznych.

 • Operowy "Kot w butach"

  Operowy "Kot w butach"

  23 maja uczniowie klas 2a i 1b byli widzami Zdrojowego Teatru Animacji. Dzieci obejrzały spektakl pt. "Kot w butach" (wg J. Brzechwy) w dość niecodziennej odsłonie. Przedstawienie nawiązywało do opery teatru barokowego. A skoro tak, to nie zabrakło muzyki i śpiewu. Barwna scenografia, pięknie wykonane marionetki w rękach znamienitych aktorów i żywa gra wywarły duże wrażenie na uczniach. Po zakończonym przedstawieniu dzieci spotkały się z jednym z aktorów, który opowiadał im o tajnikach swojej pracy i dzielił się swoimi doświadczeniami.

  Opiekunkami obu grup były panie Agnieszka Puchalska i Beata Byczko. 

   

  fot. w nagłówku za: http://teatr.jgora.pl/spektakle/328

 • 8a w Krakowie

  8a w Krakowie

  W dniach 23-24.05.2019 roku klasa 8 a wraz z opiekunami i wychowawcą przebywała na wycieczce w Krakowie oraz Oświęcimiu. Pierwszego dnia uczniowie zwiedzili piękne zabytki Krakowa w deszczowej scenerii, min.: Zamek Królewski na Wawelu, krypty królewskie na Wawelu, Dzwon Zygmunta, krakowskie sukiennice oraz historyczne podziemia Krakowa. Drugi dzień wycieczki upłynął na porannym zwiedzeniu żydowskiej dzielnicy Krakowa, tj. Kazimierza. Końcowym etapem wycieczki była wizyta w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Trasa wycieczki była niewątpliwie wielką lekcją historii i zadumy, ale też wspaniale i mile spędzonym wspólnie czasem, który zapewne na długo zapadnie w pamięci.

 • Sukces naszych uczniów!!!

  Sukces naszych uczniów!!!

  23 maja odbył się II Powiatowy Konkurs Historyczny: „Polska w XX – leciu międzywojennym”. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śl. Patronat nad konkursem objęli Starosta Powiatu Lwóweckiego oraz Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Po eliminacjach szkolnych troje uczniów z klasy: 8a – Marcela Wnukowicz oraz 8b – Radosław Grzelczak i Jakub Muszka reprezentowało naszą szkołę w powiecie. Cieszymy się, gdyż uczniowie odnieśli sukces! Zwycięzcą konkursu został Radosław Grzelczak a Jakub Muszka zdobył 2 miejsce. Gratulujemy!!! Życzymy dalszych sukcesów 

 • Wyniki XV Regionalnego Konkursu Przyrodniczo - Krajoznawczego (kl II-III)

  Wyniki XV Regionalnego Konkursu Przyrodniczo - Krajoznawczego (kl II-III)


  Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XV edycji Regionalnego Konkursu Przyrodniczo – Krajoznawczego Edukacji Wczesnoszkolnej dla klas II-III pod hasłem „Bądźmy przyjaciółmi przyrody” organizowanym przez Ligę Ochrony Przyrody.

  16 i 17 maja, po eliminacjach szkolnych, a następnie rejonowych, które odbyły się w Szkole Podstawowej nr 13 w Jeleniej Górze, aż czwórka uczniów z klasy 2a reprezentowała naszą szkołę w etapie regionalnym i finale konkursu przyrodniczo –krajoznawczego w Szkole Podstawowej w Bolesławcu.

  W konkursie wzięło udział 550 uczniów z ponad 10-u powiatów województwa dolnośląskiego.

  Nasi młodzi, wspaniali, zdolni przyrodnicy, zajęli kolejno: Dominik Drążek - II miejsce, Laura Baran –IV miejsce, Michał Wojtczak –V miejsce, Nina Romanowska – IX miejsce.

  Serdecznie gratulujemy uczniom, rodzicom oraz opiekunowi p. Agnieszce Puchalskiej.

 • Cross Gryfitów już niedługo!

   Poniżej pliki pdf zawierające regulamin biegu oraz regulamin wyścigu "Gryfuś na kółkach". Aby przejrzeć, proszę klinkąć w odpowiedni link:


  regulamin_Biegu_Gryfitow-_bieg_dzieci.pdf


  Gryfus_na_kolkach.pdf • Wyniki XVI Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego

  Wyniki XVI Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego

  🏆Dziewczyny "zmiotły" swoją wiedzą konkurencję!🏆

  9 i 10 maja 2019 r. cztery uczennice klas V brały udział w Finale Regionalnego XVI Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego Szkół Podstawowych klas IV-VI, pt. "Ochrona przyrody w Polsce". Organizatorem była Liga Ochrony Przyrody.W konkursie wzięło udział ponad 650 uczniów z kilku powiatów.

  Nasze reprezentantki zajęły cztery pierwsze miejsca. Gryfowskie "ekologiczne złotka" to:🥇MARTA ŻUK (kl. 5b) - I m. 🥈ALEKSANDRA HYCZA ( kl. 5b) - II m.🥇KINGA ŚMIESZEK (kl. 5b) - III m.Laureatki zostały przygotowane przez Panią Mariolę Kotowicz.🏅Na IV miejscu uplasowała się JAGODA RESZKO (kl.5c),którą do rywalizacji przygotowała Pani Łucja Kondek.

  Serdecznie gratulujemy dziewczynom olbrzymiego sukcesu, a opiekunkom tak zdolnych uczennic.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP
  ul. Uczniowska 17
  59-620 Gryfów Śląski
  e-mail: sp_gryfow@op.pl
 • 75 781 34 86
  Dyrektor:
  Dariusz Zatoński
  Wicedyrektor:
  Jadwiga Hawryluk

Galeria zdjęć