• Uwaga, ważna informacja

     • Informujemy, że jutro (23.09.2022r.) w związku z uroczystościami pogrzebowymi, za zgodą organu prowadzącego, wszystkie zajęcia dodatkowe zostają odwołane. Szkoła w godzinach 14:00 - 15:30 będzie nieczynna.

     • "Wielkieś mi uczyniła pustki.."

     • Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

       

      śp. Anny Niebieszczańskiej.

       

      Pragniemy wyrazić ogromny smutek po odejściu naszej Koleżanki i Przyjaciółki, znakomitej nauczycielki i wspaniałej wychowawczyni. W naszych sercach pozostanie na zawsze życzliwa pamięć o Niej. Niech odpoczywa w pokoju.

       

      Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy najszczerszego współczucia.

       

      Społeczność Szkoły Podstawowej Nr 1

     • Przewozy w roku szkolnym 2022/2023

     • PRZEWÓZ UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

       

      Trasa I:

       

      Przywóz

       

      Młyńsko 6:55

      Proszówka 6:58

      Proszówka wieś 7:01

      Gryfów ul.Rolna 7:05

      Gryfów ul.Rzeczna 7:07

      Przedszkole 7:09

      Gryfów Szkoła Podst. 7:10

      Krzewie Wielkie 7:20

      Gryfów Szkoła Podst. 7;31

      Wieża 7:36

      Gryfów Szkoła Podst. 7:46

       

      Odwóz

       

      - godz. 11.45

      - godz. 12.40 ( w tym przedszkole)

      - godz. 13.35

      - godz. 14.30

      - godz. 15.25

       

       

      Trasa II :

       

      Przywóz

       

      Wolbromów 7:05

      Rząsiny Szkoła 7:20

      Ubocze „Kolonia” 7:25

      Ubocze „Lotnik” 7:30

      Ubocze kościół 7:32

      Ubocze Szkoła 7:35

      Ubocze skrzyżowanie z drogą wojew. 7:40

      Gryfów Szkoły 7:50-7:55

      Przedszkole 7:59

       

       

      Odwóz - Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Przedszkole

       

      - godz. 12.40– tylko do Ubocza ( w tym przedszkole)

      - godz. 13.35

      - godz. 15.35

       

      Odwóz - Szkoła Podstawowa w Rząsinach

       

      - godz. 14.05

      - godz. 16.05

     • Plan kursów autobusu szkolnego 1 września 2022 r.

     • Trasa I:

      Przywóz

      Młyńsko                        7:55

      Proszówka                    7:58

      Proszówka wieś            8:01

      Gryfów ul. Rolna            8:05

      Gryfów ul. Rzeczna       8:07

      Gryfów Szkoła Podst.   8:10

      Krzewie Wielkie            8:20

      Wieża                           8:36

      Gryfów Szkoła Podst.   8:46

      Trasa II :

      Przywóz

      Wolbromów                     8:05

      Rząsiny Szkoła                8:20

      Ubocze „Lotnik”               8:30

      Ubocze Szkoła                 8:35

      Ubocze skrzyżowanie z drogą wojew. 8:40

      Gryfów Szkoły                 8:50-8:55

       

      odwozy:

      SP 1      10.40 i ew. 12.40

       

     • Projekt ,,Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Gryfów Śląski”

     • Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

      Projekt ,,Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Gryfów Śląski”

       

      Beneficjentem projektu jest gmina Gryfów Śląski. Jego całkowita wartość wynosi 1 185 766,19 złotych. Od grudnia 2021r. realizację projektu rozpoczęli uczniowie obu gryfowskich szkół i projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2023r.

      Za nami pierwszy etap w którym łącznie wzięło udział w SP Nr1 246 uczniów w tym 134 DZ i 112CHŁ, w SP nr 2 -73 uczniów w tym 41DZ i 32 CHŁ. W czerwcu w szkole podstawowej Nr1 przeprowadzono diagnozę końcową dla uczniów którzy zakończyli I etap edukacyjny i dla uczniów klas VIII, którzy ukończyli szkołę podstawową. Wszyscy uczniowie nabyli i podnieśli kompetencje kluczowe, nabyli umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Łącznie w miesiącu czerwcu udział w projekcie zakończyło 37 uczniów w tym 25 K i 12 M klas 8, oraz 36 uczniów klas 1-3 w tym 16K i 20M. Łącznie wszystkich uczniów którzy zakończyli projekt w czerwcu jest 73 w tym 41 K i 32 M.

      Od września 2022r w SPNr1 rozpocznie się nowy nabór uczestników na zajęcia projektowe, zarówno w edukacji wczesnoszkolnej jak i w klasach 4-8, dlatego już warto rozważyć propozycję i zgłosić chęć uczestnictwa wychowawcy, czy nauczycielowi przedmiotowemu, zważywszy, że jest określona liczba miejsc. Do obu szkół w okresie wakacyjnym dotarł też sprzęt TIK i sprzęt dydaktyczny, zostanie on wykorzystany na zajęciach już od września niewątpliwie uatrakcyjniając zajęcia. Realizowany w obu szkołach program kładzie nacisk na przekazanie uczniom wiedzy w sposób ciekawy i zrozumiały.

      Większe kompetencje – szersze możliwości i perspektywy

      Zajęcia są prowadzone przy zastosowaniu różnorodnych metod aktywizujących budzących zainteresowanie uczniów. Zajęcia z matematyki

      Matematyka, pozwala kształcić zdolność logicznego myślenia potrzebną w większości zawodów, więc nie sposób u uczniów przecenić znajomość chociażby jej podstaw. Dla tych, którym matematyka sprawia wciąż kłopot w ramach projektu prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki. Celem zajęć jest wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności umożliwiające mu kontynuowanie nauki w klasach programowo wyższych oraz poprawa wyników uzyskiwanych na egzaminie ósmoklasisty. Uczniowie pracując w grupach bądź indywidualnie pod okiem nauczyciela, rozwiązując wiele ciekawych zadań, dyskutując, szukając błędów w rozwiązaniach mają szansę na uzupełnienie braków .
      Program zajęć uwzględnia treści określone w podstawie programowej .

      Zajęcia z informatyki

      Dziś, kiedy na naszych oczach tworzy się społeczeństwo informatyczne, a komputeryzacja i informatyzacja objęła w zasadzie już wszystkie dziedziny naszego życia, zadaniem nauczycieli jest pomóc młodzieży wejść w to zinformatyzowane społeczeństwo i aktywnie w nim działać. Zajęcia stanowią uzupełnienie i poszerzenie wiadomości z zakresu informatyki i technologii informacyjnej, a ich tematyka obejmuje zagadnienia związane z obsługą pakietu MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Publisher, MS Outlook), obróbką grafiki, tworzeniem prostej strony internetowej oraz praktycznym wykorzystaniem zasobów internetowych. Poszerzanie wiedzy informatycznej sprzyja uczniom w ich ogólnym rozwoju, uczy logicznego myślenia oraz rozwiązywania problemów za pomocą komputera, rozwija intelektualnie, pogłębia wiedzę o świecie oraz przygotowuje do aktywnego i swobodnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. 

      Zajęcia z języka angielskiego

      Stało się faktem, to, że angielski jest językiem międzynarodowym; stanowi najbardziej powszechne medium komunikacji na całym świecie ze względu zarówno na znaczną liczbę rodzimych użytkowników języka jak i ich rozmieszczenie we wszystkich zakątkach kuli ziemskiej. Co to oznacza dla młodego Polaka? To przede wszystkim konieczność nauki j. angielskiego i nabycie umiejętności porozumiewania się w różnych sytuacjach życiowych. Celem zajęć jest uzyskanie lepszych wyników na egzaminie ósmoklasisty oraz wzrost kompetencji językowych, a co za tym idzie wzrost mobilności, pewności siebie i szans na rynku pracy.

      Zajęcia z chemii, biologii, przyrody, geografii, fizyki

      To najbardziej interesujące dziedziny świata naukowego, których zrozumienie jest bardzo ważne, ponieważ ich prawa występują także w innych dyscyplinach naukowych, takich jak: astronomia, botanika, elektronika, geologia, matematyka, medycyna, a nawet sztuka. Na tego typu zajęciach pozalekcyjnych wszyscy chętni uczniowie wdrażani są do twórczego myślenia, samodzielnego planowania i przeprowadzania eksperymentów z zachowaniem bezpieczeństwa i porządku. Ponadto zajęcia dają okazję do rozwijania zdolności obserwacji, formułowania uogólnień i wyciągania wniosków oraz poznawania możliwości zastosowania zdobytej wiedzy w życiu codziennym.

      Adresatami projektu są też uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – tzn.: uczniowie uzdolnieni oraz uczniowie z problemami w nauce.

      Szerokie spektrum zajęć daje możliwość rozwijania zainteresowań dzieci, poszerzenia wiedzy, czy po prostu spędzenia czasu w sposób kreatywny i ciekawy.

      Zapraszam serdecznie Państwa dzieci do udziału w projekcie, wszelkie niezbędne informacje możecie Państwo uzyskać w każdej szkole u koordynatorów tj. SP Nr1 Jadwigi Hawryluk, SP nr2 Alicji Kuźniarz i wszystkich nauczycieli obu szkół którzy będą pracowali z Państwa dziećmi.

      Z poważaniem

      Koordynator projektu Jadwiga Hawryluk

       


       

      Gryfów Śląski, sierpień 2022r


       


       

     • Uwaga absolwenci

     • "Zapraszamy po odbiór zaświadczeń z wynikami egzaminu ósmoklasisty dnia 8 lipca 2022r. w godz. 10.00-11.00. Może to zrobić uczeń, rodzic lub osoba pełnoletnia upoważniona do tego na piśmie. Dokument można odebrać także w inny dzień roboczy, w godzinach pracy sekretariatu 8.00-14.00.
      Kartę zdrowia od pani pielęgniarki będzie można również odebrać w tym dniu w godz. 10.00-14.00. Uczeń musi mieć zgodę rodziców lub może zrobić to osobiście rodzic. 
      Wicedyrektor szkoły- Mariola Kotowicz

     • Wycieczka do Lubina

     • Z okazji Dnia Dziecka klasy trzecie wybrały się na wycieczkę do Lubina, gdzie zwiedzały stadion piłkarski Zagłębia. Wręczyliśmy pamiątkowe tableau upamiętniające otwarcie boisk wielofunkcyjnych w listopadzie ubiegłego roku, przy naszej szkole. Prezent złożyliśmy na ręce Pani Dyrektor Magdaleny Berkowskiej, by wyrazić w ten sposób podziękowania. Jesteśmy wdzięczni pracownikom KGHM-u, którzy oprowadzili nasze dzieci po obiekcie Zagłębia oraz zaprezentowali nam jak wygląda całe zaplecze sportowe zawodników. Zajęcia zorganizowane dla uczniów, na pewno na długo zapadną im w pamięci a być może i zainspirują niektórych do większej aktywności fizycznej - zaczynając od treningów przy SP Nr 1 w Gryfowie Śląskim, a kończąc przy blasku fleszy na stadionie KGHM-u Lubin. Mamy nadzieję, że dalsza współpraca będzie nadal tak owocna.

      Społeczność SP Nr 1

     • Dzień Dziecka

     • Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" - Janusz Korczak

      Kochani Uczniowie, wszyscy duzi i mali z okazji Dnia Dziecka składamy Wam serdeczne życzenia - aby uśmiech zawsze gościł na Waszych twarzach, a każdy dzień był nieustającą, fascynującą przygodą. Niech zawsze otaczają Was życzliwi ludzie i przyjaciele. Nie bójcie się marzyć, realizować swoje pasje oraz sięgać po to, co wydaje się być trudne do zdobycia. Życzymy Wam również samych sukcesów - zarówno w szkole jak i w życiu prywatnym.

      Wspaniałego Dnia Dziecka !

     • Indywidualna Lekkoatletyka klas 7 i 8; 6 i młodszych

     • Dziś w Lwówku Śl. odbyły się zawody powiatowe - Indywidualna Lekkoatletyka klas 7 i 8; 6 i młodszych. Możemy pochwalić się wieloma sukcesami i awansem do dalszego etapu. Cieszymy się z sukcesów dzieci i młodzieży i liczymy na więcej

     • III Powiatowy Konkurs Historyczny -"Czasy PRL-u".

     • 27 maja w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim odbył się III Powiatowy Konkurs Historyczny pod hasłem "Czasy PRL-u".Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Agata Jezierska z klasy 8c, Aleksandra Hutnik z klasy 8d oraz Konrad August z klasy 8b. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą o czasach Polski Ludowej. Miło nam poinformować, że Agata zajęła 2 miejsce a Konrad 5miejsce. Gratulujemy!