• Wspaniałych wakacji!

  Wspaniałych wakacji!

  Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej Nr 1

  życzą wszystkim Uczniom, ich Rodzicom i bliskim

  udanych, radosnych, beztroskich,

  ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji.

  Odpoczywajcie i wracajcie do nas we wrześniu :)

   

  źr. fot.: tapeciarnia.pl

 • Pozdrowienia od misjonarek

  Pozdrowienia od misjonarek

  Chociaż zaczęły się już wakacje, to zamieszczamy jeszcze pozdrowienia i zdjęcie przesłane nam przez siostrę Teresę Gieńko. 

  "Kochani bardzo serdecznie dziękuję za ofiary waszych dzieci przysłane na szkołę i nie tylko,
  bo też na dożywianie i leczenie. Na zdjęciu s. Orencja zabawia dziecko.
  Niech Bóg błogosławi na czas wakacji i urlopów. s. Teresa Gieńko"

   

 • Podziękowania dla Rodziców i Sponsorów nagród

  Podziękowania dla Rodziców i Sponsorów nagród

  Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej Nr 1 pragną serdeczne podziękować wszystkim Rodzicom i Sponsorom naszej szkoły za wszelką udzieloną nam pomoc. 

  Kierujemy serdeczne podziękowania do:

  P.Ewy i Marka Niebylskich,

  P.Małgorzaty Poprawy,

  P.Kamili Kacprzak,

  P.Małgorzaty Dereń,

  P.Ryszarda Sułtanowskiego,

  P.Doroty Grabskiej,

  P.Agnieszki Mielniczyn,

  P.Małgorzaty Szczepańskiej,

  P.Arkadiusza Cichonia,

  P.Zbigniewa Kurca,

  P.Anny Reut,

  P.Edyty Sokołowskiej,

  P.Agaty Kowalkowskiej,

  P.Marty Haczeli,

  P.Barbary Pastuch,

  P.Anny i Dominika Korpysów,

  P.Anny i Jacka Rybskich,

  P.Mirosławy i Jerzego Horbaczów,

  P.Roberta Skrzypka,

  P.Rafała Ślusarza, 

  P.Urszuli Magi,

  P.Grzegorza Piejki,

  P.Stanisława Sawczaka, 

  P.Burmistrza Olgierda Poniźnika

   

  Ponadto wychowawcy klas III pragną wyrazić wdzięczność Rodzicom wspierającym ich pracę podczas pierwszego etapu nauki dzieci.

  Pani Kamila Łużna, wychowawca klay III a serdecznie dziękuje:

  P. Krzysztofowi Bucy,

  P. Ilonie Czyrskiej - Cnocie,

  P. Marcie i Jakbowi Fillom,

  P. Annie Kaniuk,

  P. Ireneuszowi Krasuckiemu,

  P. Lucynie Kuźniarz,

  P. Barbarze Pastuch,

  P. Marcie i Przemysławowi Pastuchewiczom

   

  Pani Beata Byczko, wychowawca klasy III b serdecznie dziękuje:

  P. Sylwii Hryniewicz - Capar,

  P. Magdalenie Babiak - Kotowskiej,

  P. Bogumile Karaczun,

  P. Annie Kotowskiej,

  P. Justynie Milkowskiej,

  P. Annie Musiarz,

  P. Marcie Namirowskiej,

  P. Małgorzacie Bazar-Pastuch,

  P. Dorocie Polak,

  P. Annie Szymonowicz,

  P. Annie Trościanko,

  P. Bernadecie Wiedro

   

  Pani Agnieszka Zwierzańska wychowawczyni klasy III c, serdecznie dziękuje:

  P. Joannie Cabale,

  P. Annie Michalkiewicz,

  P. Dorocie i Robertowi Dżamalisom,

  P. Karolinie Harmacińskiej,

  P. Annie Kowalskiej,

  P. Agacie Lis,

  P. Katarzynie Marzec,

  P. Annie Michnowicz,

  P. Annie Miedzianowskiej,

  P. Marcie Staniak,

  P. Katarzynie Romanowskiej,

  P. Agnieszce Rusnarczyk

  P. Iwonie Cenie

   

  Pani Anna Niebieszczańska, wychowawca klasy III d seredcznie dziękuje:

  P. Marceli Bocian,

  P. Annie Chlabicz,

  P. Joannie Szafrańskiej,

  P. Annie i Grzegorzowi Ciupa

  P. Barbarze Czapidze

  P. Magdalenie Kaniewskiej,

  P. Małgorzacie Dróżdż,

  P. Bożenie Kiwacz,

  P. Edycie Samborskiej,

  P. Marioli Szcześniak - Sodolskiej,

  P. Weronice Kalembie,

  P. Ewie Tyszkowiec,

  P. Violeccie Zimroz -Michajluk

   

   

   

 • Nagrody za wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

  Nagrody za wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

  Edukacja wczesnoszkolna

   

  W dniu zakończenia roku szkolnego, najmłodszym uczniom wręczono oprócz świadectw dyplomy ukończenia klasy pierwszej.

   

  Klasa I a

  Laura Baran, Blanka Berkowska, Hubert Bruchal, Dominik Drążek, Mikołaj Haczela, Antoni Jakubowski, Tymon Joć-Marcinkowski, Dominik Karnauch, Lena Konsór, Nikola Korytowska, Alicja Pastuch, Maja Pastuch, Weronika Pastuch, Szymon Paszkowski, Wojciech Pietraszkiewicz, Nina Romanowska, Hubert Romanowski, Maja Sabynicz, Alan Szumisz- Otoo, Zuzanna Wawrzyniak, Amelia Wojtczak, Michał Wojtczak Nela Karpowicz

  Medale za 100%  frekwencję w klasie I a otrzymali: Lena Konsór, Nina Romanowska, Maja Sabynicz oraz Alan Szumisz- Otoo

  Klasa I b

  Paulina Babin, Róża Bujak, Julia Chorzępa, Mikołaj Cichuta, Alex Kaczarewski, Karolina Kołataj, Zuzanna Kotwas, Lena Kozłowicz, Karolina Kwapiszewska, Zuzanna Mizgalska, Antonina Niebylska, Szymon Pomorski, Maja Rutkowska, Oskar Sazoński, Franciszek Szulc, Oliwia Szymańska, Oskar Szymaszek, Franciszek Tomal, Maja Tracz, Jakub Waszkiel, Hubert Wesołowski, Marcel Wojtkiewicz, Natalia Zimroz

  Medal za 100%  frekwencję w klasie I b otrzymał Hubert Wesołowski

  Klasa I c

  Amelia Baran, Natalia Baszak, Damian Buczyński, Mariusz Chuchmacz, Anastazja Cierlik, Antonina Cybulska, Urszula Czerwińska, Oskar Daszczyński, Ignacy Daszko, Antoni Daszko, Filip Dziadkowski, Hanna Kaniaziuk, Ewa Korgul, Liliana Kulesza, Emil Nuzbaum, Tymoteusz Pawliszak, Bartosz Rogólski, Emilia Słobodzian, Marcel Smykowski, Oliwier Smykowski, Jakub Staszkiewicz, Antonina Stec, Nikola Zygmunt

  Medal za 100% frekwencję w klasie Ic otrzymał Jakub Staszkiewicz

  klasa II a

  Pani Marzena Styszyńska wręczyła w klasie II a nagrody następującym uczniom:

  Mateuszowi Więcewiczowi,

  Natalii Simon

  Sonii Tomasik

   

  Medal za 100% frekwencję w klasie II a otrzymała Natalia Simon

   

  Klasy III

  W klasach III nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymali:

   

  klasa III a ( wych. Pani Kamila Łużna)

   

  Karolina Buca,

  Wojciech Baszak,

  Kacper Hycza,

  Zofia Kaniuk,

  Natalia Kuźniarz,

  Anna Nowak

  Medale za 100% frekwencję w klasie III a  otrzymali Szymon Koszak oraz Natalia Kuźniarz

   

  klasa III b (wych. Pani Beata Byczko)

   

  Ada Polak,

  Hubert Pastuch,

  Igor Namirowski,

  Kaja Kaczerewska,

  Anastazja Bawer,

  Szymon Wiedro

   

  Medal za 100% frekwencję w klasie III b otrzymał Maciej Milkowski

   

  klasa III c ( wych. Pani Agnieszka Zwierzańska)

   

  Lena Harmacińska,

  Oliwia Kowalska,

  Julia Marzec,

  Miron Michnowicz,

  Kuba Miedzianowski,

  Oliwier Rogala,

  Amelia Romanowska

  Martyna Rusnarczyk,

  Amelia Tkacz

   

  Medal za 100% frekwencję w klasie III c otrzymała Lena Harmacińska

   

  klasa III d ( wych. Pani Anna Niebieszczańska)

   

  Nikola Ciuła,

  Dominik Ciupa,

  Karol Czapiga,

  Piotr Dróżdż,

  Julia Maziak,

  Gabriela Sodolska,

  Emilia Tyszkowiec

  Medale za 100% frekwencję w klasie III d otrzymali: Dominik Ciupa oraz Karol Czapiga

   

  Pani Beata Byczko przydzieliła nagrody za twórczość artystyczną i osiągnięcia plastyczne następującym uczniom:

  Adzie Polak,

  Hubertowi Pastuchowi,

  Wiktorii Musiarz,

  Lenie Harmacińskiej,

  Martynie Rusnarczyk

   

  Za osiągnięcia przyrodnicze Pani Agnieszka Zwierzańska nagrodzila uczniów:

  Gracjana Cabałę,

  Alexa Domino,

  Lenę Harmacińską,

  Oliwię Kowalską,

  Martynę Kurec, 

  Hannę Lis, 

  Mirona Michnowicza,

  Kubę Miedzianowskiego,

  Oliwiera Nowickiego,

  Oliwiera Rogalę,

  Martynę Rusnarczyk,

  Daniela Steckiego,

  Kacpra Hyczę,

  Kacpra Cnotę,

  Zofię Kaniuk,

  Huberta Pastucha,

  Amelię Tkacz

  klasy IV-VII

   

  klasa IV a (wych. Pani Beata Hryciew-Listwan)

  Nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymały:

  Natalia Gajczyk,

  Lena Rusinek

  Medale za 100% frekwencję w klasie IV a otrzymali Natalia Gajczyk, Marta Piszczałka, Hanna Jandy.

   

  klasa IV b ( wych. Pani Mariola Kotowicz)

  Nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymali:

  Konrad August,

  Kacper Gajewski,

  Aleksandra Hycza,

  Amelia Namirowska,

  Zofia Romanowska,

  Anna Staszkiewicz,

  Maja Szymaszek,

  Kinga Śmieszek, 

  Aleksandra Zmaczyńska,

  Marta Żuk

  Medale za 100% frekwencję w klasie IV b otrzymali Konrad August, Aleksandra Hycza, Oskar Kurczewski i Anna Staszkiewicz.

   

  klasa IV c ( wych. Pani Karolina Harmacińska)

  Nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymali:

  Jakub Firek,

  Zuzanna Jefimik,

  Agata Jezierska,

  Oliwia Kazimierczuk,

  Nikodem Korpysa,

  Marcin Lewandowski,

  Alicja Majkoś,

  Hanna Nanowska,

  Franciszek Matusewicz,

  Emilia Reimann,

  Jagoda Reszko,

  Zuzanna Wnukowicz

  Medale za 100% frekwencję w klasie IV c otrzymali Jakub Firek, Igor Kędzierski, Oliwia Kazimierczuk i Emilia Reimann.

   

  klasa IV d ( wych. Pani Marta Reimann)

  Nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymały:

  Wiktoria Gordecka,

  Aleksandra Hutnik,

  Martyna Koko,

  Milena Kołodziejska,

  Hanna Waleszczyk

  Medale za 100% frekwencję w klasie IV d otrzymali Wiktoria Grodecka, Aleksandra Hutnik, Adam Pyś.

   

  klasa V a ( wych. Pani Bożena Denisienko)

  Nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymali:

  Igor Chudzik,

  Marta Hercuń,

  Tymoteusz Jezierski,

  Szymon Kuźniarz,

  Miłosz Listwan,

  Karolina Muszka, 

  Maksymilian Ochman,

  Dominik Pomorski

  Medal za 100% frekwencję w klasie V a otrzymał Miłosz Listwan.

   

  klasa V b (wych. Pani Łucja Kondek)

  Nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymali:

  Karolina Dyjak,

  Michał Dyjak,

  Michał Gumieniak, 

  Olga Kuligowska,

  Anna Niebylska, 

  Miłosz Pawliszak,

  Filip Rybski,

  Amelia Spiżewska,

  Michał Spiżewski,

  Ewelina Styszyńska,

  Michał Tarazewicz,

  Róża Walenciak

  Medal za 100% frekwencję w klasie V b otrzymał Filip Rybski.

   

  klasa V c (wych. Pani Beata Wolar)

  Nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymali:

  Łukasz Baszak,

  Kinga Bichalska,

  Gabriela Gosk,

  Maria Haczela,

  Dawid Henig,

  Gracjan Niebieszczański,

  Gabriela Wojtczak

  Medale za 100% frekwencję w klasie V c otrzymali Kinga Bichalska i Łukasz Baszak.

   

  klasa VI a (wych. Pan Maciej Styszyński)

  Nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymali:

  Klaudia Królak,

  Piotr Szurmiej

  Medale za 100% frekwencję w klasie VI a otrzymali Dawid Baszak, Szymon Mazik, Piotr Szurmiej, Oliwier Becla.

   

  klasa VI b ( wych. Pani Ewa Kasprzak)

  Nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymali:

  Justyna Żuk,

  Sara Opolska

  Medal za 100% frekwencję w klasie VI b otrzymała Sara Opolska.

   

  klasa VII a (wych. Pani Katarzyna Cymerman)

  Medal za 100% frekwencję w klasie VII a otrzymała Marcela Wnukowicz.

   

  klasa VII b (wych. Pani Joanna Cabała)

  Nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymał  Adrian Aleksandrowicz

  Medale za 100% frekwencję w klasie VII b otrzymali Adrian Aleksandrowicz, Magdalena Chłond i Simona Reut.

   

   

 • Nagrody specjalne - prymusi szkolni

  Nagrody specjalne - prymusi szkolni

   

  Podczas zakończenia roku szkolnego 2017/2018 podsumowano i nagrodzono pracę uczniów szczególnie wyróżniających się wynikami w nauce oraz osiągnięciami. Przydzielono w związku z tym kilka nagród specjalnych.

   

  1. Prymusem szkoły została Jagoda Reszko z klasy IV c. Uczennica uzyskała imponującą średnią końcoworoczną 5,82. Nagrodę dla Jagody ufundował Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Rafał Ślusarz, a wręczyła ją Dyrektor Biura Senatorskiego Pani Urszula Maga. Uczennica otrzymała również nagrodę książkową ufundowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Pana Olgierda Poniźnika. W jego imieniu przekazał ją Zastępca Burmistrza Pan Andrzej Tartak. Rodzicom Jagody wręczono list gratulacyjny.

   

  2. Najlepszymi sportowcami w roku szkolnym 2017/2018 zostali Wiktoria Korziewicz oraz Kacper Łukasik. Nagrody dla nich ufundowali Pani Małgorzata Szczepańska i Pan Arkadiusz Cichoń.

   

  3. Nagroda za uzdolnienia artystyczne ufundowana przez Pana Zbigniewa Kurca trafiła do rąk Justyny Żuk.

   

  4. Tytuł szkolnego omnibusa przypadł Adrianowi Aleksandrowiczowi. Nagrodę dla niego ufundował Pan Grzegorz Piejko – SOGEN Zakład usług informatycznych

   

  Serdecznie gratulujemy!

 • Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2017/2018

  Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2017/2018

  Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1

  im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP

  w Gryfowie Śląskim

  w roku szkolnym 2017/2018


   

  EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

  klasa Ia

  Pastuch Alicja

  -II miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Ekolog poeta” pod hasłem „Zwierzęta chronione”

  -III miejsce w Szkolnym Konkursie Recytatorskim klas I-III „Kochamy zwierzęta”

  -wyróżnienie w Szkolnym Konkursie Plastycznym „Kubuś Puchatek nasz przyjaciel”

  Pastuch Maja

  -III miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie Historyczno - Regionalnym „Stroje regionalne”

  Romanowska Nina

  -I miejsce w konkursie plastycznym „ Zwierzęta chronione w Gryfowie Śląskim” org. przez Stowarzyszenie Przyjaciel Gryfowskiej Szkoły Podstawowej

  Baran Laura

  -II miejsce w konkursie plastycznym „Zwierzęta chronione w Gryfowie Śląskim” org. przez Stowarzyszenie Przyjaciel Gryfowskiej Szkoły Podstawowej

  Szumisz- Otoo Alan

  -wyróżnienie w III Dolnośląskim Konkursie Fotografii Mobilnej dla dzieci „Obok mnie”

  Jakubowski Antoni

  -wyróżnienie w III Dolnośląskim Konkursie Fotografii Mobilnej dla dzieci „Obok mnie”

  Wojtczak Michał

  -wyróżnienie w VI Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Ekolog- poeta” „Zwierzęta chronione”

  Wawrzyniak Zuzanna

  -I miejsce w Szkolnym Konkursie Plastycznym „Kubuś Puchatek nasz przyjaciel”


   

  klasa I b

  Rutkowska Maja

  -I miejsce w szkolnym konkursie plastycznym pt. „Kubuś Puchatek mój przyjaciel”

  Szymaszek Oskar

  -wyróżnienie w VI Ogólnopolskim Konkursie Historyczno-Regionalnym ,,Stroje ludowe” -wyróżnienie w konkursie plast.,,Zwierzęta chronione w Gryfowie Śl.


   

  klasa I c

  Szymaszek Oskar

  -wyróżnienie w VI Ogólnopolskim Konkursie Historyczno- Regionalnym „Stroje regionalne”

  Rogólski Bartosz

  -III miejsce w konkursie plastycznym pt. „W hołdzie Matce i Królowej”

  Zygmunt Nikola

  -I miejsce w szkolnym konkursie plastycznym pt. ”Kubuś Puchatek mój przyjaciel”


   


   

  klasa II a

  Motylski Seweryn

  -II miejsce- Konkurs Artystyczny „Rekreacja w lesie”- Dolnośląski Festiwal „ Dary lasu”

  Więcewicz Mateusz

  -III miejsce- Konkurs Artystyczny „Rekreacja w lesie”-Dolnośląski Festiwal „ Dary lasu”

  Dąbrowska Gabriela

  -wyróżnienie- Konkurs Artystyczny „Rekreacja w lesie”-Dolnośląski Festiwal „ Dary lasu”

  -I miejsce w szkolnym konkursie plastycznym pt. „Kubusiowa zakładka do książki”


  Wawer Vanessa

  -wyróżnienie- Konkurs Artystyczny „Rekreacja w lesie”- Dolnośląski Festiwal „ Dary lasu”

  Tomasik Sonia

  -III miejsce- konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciel Gryfowskiej Szkoły Podstawowej


   

  klasa III a

  Buca Karolina

  -I m. w konkursie plastycznym pt. „W hołdzie Matce i Królowej”

  Fill Jakub

  -Szkolny konkurs „Zimowy krajobraz”

  Hryniewicz Martyna

  -II miejsce w konkursie plastycznym pt. „W hołdzie Matce i Królowej”

  Kaniuk Zofia

  -Szkolny konkurs „Zimowy krajobraz”

  Kuźniarz Natalia

  -Szkolny konkurs „Zimowy krajobraz”

  -I miejsce w XIV Powiatowym Konkursie „Najpiękniejsza palma wielkanocna” – kat. palmy duże


   


   

  klasa III c

  Baszak Kacper

  -III miejsce- Powiatowy Trójbój Lekkoatletyczny klas III

  Domino Alex

  -III miejsce- Powiatowy Trójbój Lekkoatletyczny klas III

  Harmacińska Lena

  -III miejsce- Powiatowy Trójbój Lekkoatletyczny klas III

  Kowalska Oliwia

  -III miejsce- Powiatowy Trójbój Lekkoatletyczny klas III

  Lis Hanna

  -III miejsce- Powiatowy Trójbój Lekkoatletyczny klas III

  Marzec Julia

  -III miejsce- Powiatowy Trójbój Lekkoatletyczny klas III

  Michnowicz Miron

  -III miejsce Szkolnym Konkursie Recytatorskim,

  -X miejsce w XIV Regionalnym Konkursie Przyrodniczo- Krajoznawczy Edukacji wczesnoszkolnej klas II-III

  Rusnarczyk Martyna

  -III miejsce- Powiatowy Trójbój Lekkoatletyczny klas III,

  -II miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Polska jakiej nie znacie”- ekolog plastyk- „ Zwierzęta chronione”

  -I miejsce w Szkolnym Konkursie Matematycznym

  Zub Alan

  -III miejsce- Powiatowy Trójbój Lekkoatletyczny klas III

  Stecki Daniel

  -V miejsce w XIV Regionalnym Konkursie Przyrodniczo- Krajoznawczym Edukacji wczesnoszkolnej klas II-III

  -III miejsce w Szkolnym Konkursie Matematycznym


   

  klasa III d

  Tyszkowiec Emilia

  -II miejsce- Konkurs Artystyczny „ Rekreacja w lesie”- Dolnośląski Festiwal „ Dary lasu”

  Leszczyński Wiktor

  -wyróżnienie w VI Ogólnopolskim Konkursie Historyczno- Regionalny „ Stroje regionalne”

  Ciupa Dominik

  -II miejsce w Szkolnym Konkursie Matematycznym

  Malwina Daszczyńska

  -Wyróżnienie w X1V Powiatowym Konkursie ,,Najpiękniejsza Palma Wielkanocna''


   

  KLASY IV-VII


   

  OSIĄGNIĘCIA PLASTYCZNE

  Gajczyk Natalia ( kl.IV a )

  -II miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie Historyczno – Regionalnym: Poznajemy źródła historii i kultury naszego regionu” - „Regionalne stroje ludowe”

  -III miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie Historyczno – Regionalnym: Poznajemy źródła historii i kultury naszego regionu” - „Przepisy kulinarne mojego domu”

  Firek Jakub (kl.IV c)

  -III miejsce w Powiatowy Konkursie ,,Dary lasu- rekreacja w lesie”

  -wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Fotografii Mobilnej „Obok Mnie”

   

  Nanowska Hanna (kl.IV c)

  -I miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie Historyczno – Regionalnym: Poznajemy źródła historii i kultury naszego regionu” - „Regionalne stroje ludowe”

  - I miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie Historyczno – Regionalnym: Poznajemy źródła historii i kultury naszego regionu” - „Przepisy kulinarne mojego domu”

  -Kwalifikacja do etapu szkolnego VI Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno – Regionalnego:-Poznajemy źródła historii i kultury naszego regionu” Ekolog – plastyk-Zwierzęta chronione”

   

  Reszko Jagoda (kl.IV c)

  -wyróżnienie w XXIII Powiatowym Konkursie-szopki bożonarodzeniowe Niwnice 2017r.

  -I miejsce w konkursie plastycznym pt. „W hołdzie Matce i Królowej”

  -kwalifikacja do etapu szkolnego VI Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno – Regionalnego:-Poznajemy źródła historii i kultury naszego regionu” Ekolog -plastyk- Zwierzęta chronione”

   

  Wnukowicz Zuzanna (kl.IV c)

  -II miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie Historyczno – Regionalnym: Poznajemy źródła historii i kultury naszego regionu” - „Przepisy kulinarne mojego domu”

   

  Klasy V

  Kuźniarz Szymon (kl.V a)

  -I miejsce w XIV Powiatowym Konkursie „Najpiękniejsza palma wielkanocna”- kat. palmy bardzo duże

  Ochman Maksymilian (kl.V a)

  -I miejsce w konkursie plastycznym organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły pt.,,Zwierzęta chronione”

  Styszyńska Ewelina (kl.V b)

  -III miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym :,, Dary lasu- rekreacja w lesie

  -wyróżnienie w VI Ogólnopolskim Konkursie Historyczno – Regionalnym: Poznajemy źródła historii i kultury naszego regionu” - „Regionalne stroje ludowe”

  Walenciak Róża (kl.V b)

  - Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Plastycznym: Dary lasu- rekreacja w lesie”

  - Wyróżnienie w VI Ogólnopolskim Konkursie Historyczno – Regionalnym:Poznajemy źródła historii i kultury naszego regionu” - „Regionalne stroje ludowe”

  -kwalifikacja do etapu szkolnego -VI Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno – Regionalnego: Poznajemy źródła historii i kultury naszego regionu” Ekolog -plastyk Zwierzęta chronione”

  -wyróżnienie w VI Ogólnopolskim Konkursie Historyczno – Regionalnym: Poznajemy źródła historii i kultury naszego regionu”- „ Przepisy kulinarne mojego domu”

  Bichalska Kinga (kl. V c)

  - Powiatowy Konkurs Fotografii mobilnej,, Obok Nas”- wyróżnienie,

  Gosk Gabriela (kl. V c )

  -II miejsce w XIV Powiatowym Konkursie „Najpiękniejsza palma wielkanocna”- kat. palmy bardzo duże

  Haczela Maria (kl. V c)

  -Powiatowy Konkurs Fotografii mobilnej,, Obok Nas”- klasyfikacja do pokonkursowej wystawy


   

  Klasy VI

  Żuk Justyna ( kl. VI b)

  - wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Plastycznym: ,,Dary lasu-rekreacja w lesie”

  - wyróżnienie w XII Powiatowym Konkursie Twórczości Plastycznej Dekoracje z masy solnej- Kosmiczne święta”

  - kwalifikacja do etapu szkolnego VI Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno – Regionalnego: Poznajemy źródła historii i kultury naszego regionu” Ekolog -plastyk- Zwierzęta chronione”


   

  Klasy VII

  Drążek Filip (kl.VII a)

  - II miejsce w Szkolnym Konkursie Plastycznym organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciel Gryfowskiej Szkoły Podstawowej

  Wolar Mikołaj (kl.VII a)

  -III miejsce-XXIII Powiatowy Konkurs- Szopki Betlejemskie- Niwnice 2017 rok

  - III miejsce w Szkolnym Konkursie Religijnym: „W hołdzie Matce i Królowe”

  -Wyróżnienie w XII Powiatowym Knkursie Twórczości Plastycznej- dekoracje z masy solnej Kosmiczne święta.

  -Powiatowy Konkurs fotografii mobilnej ,,Obok Nas”-kwalifikacja do wystawy pokonkursowej

  -III miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie Historyczno – Regionalnym: Poznajemy źródła historii i kultury naszego regionu” - „ Regionalne stroje ludowe”

  -Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Mój filmowy bohater”

  -Kwalifikacja do etapu szkolnego VI Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno – Regionalnego: Poznajemy źródła historii i kultury naszego regionu” Ekolog -plastyk- Zwierzęta chronione”

  - Laureat stypendium Polskiej Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego za osiągnięcia artystyczne

  Obłodecka Natalia (kl.VII b)

  -III m-sce -w VI Ogólnopolskim Konkursie Historyczno – Regionalnym: Poznajemy źródła historii i kultury naszego regionu” Ekolog -plastyk- Zwierzęta chronione”

   


   

  OSIĄGNIĘCIA MATEMATYCZNE


   

  Szymon Mazik

  - VI miejsce w XVI Powiatowym Konkursie Matematycznym


   

  Adrian Aleksandrowicz

  - wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 2018


   

  Radosław Grzelczak

  wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 2018


   

  OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KONKURSACH PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNYCH


   

  (Opiekun M. Kotowicz)

  Justyna Żuk 6b i Maciej Makuchowski 6b

  I m-ce w w XVI Edycji Regionalnego Konkursu wiedzy o bioregionie „Doliną rzeki Kwisy – z biegiem rzeki od gór w doliny”

  Justyna Żuk 6b

  - I m-ce w XV Regionalnym Konkursie Przyrodniczo-Ekologicznym Szkół Podstawowych pt. „Ochrona przyrody w Polsce”.

  -V m-ce w Ogólnopolskim Konkursie Ekologiczno-Przyrodniczym EDI 2018.

  -IX m-ce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy na temat ekologii i ochrony przyrody EKOTEST 2018.


   

  (Opiekun Ł. Kondek)

  Jagoda Reszko (kl.4c)

  - IV m-ce w XV Regionalnym Konkursie Przyrodniczo-Ekologicznym Szkół Podstawowych pt. „Ochrona przyrody w Polsce”

  -XIII m-ce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy na temat ekologii i ochrony przyrody EKOTEST 2018.


   

  Radosław Grzelczak (kl.7b)

  awans do rejonu - XV Regionalny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny Szkół Podstawowych
  pt. „Ochrona przyrody w Polsce”

  XV m-ce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy na temat ekologii i ochrony przyrody EKOTEST 2018


   

  Filip Rybski (kl. 5b)

  I m-ce w Ogólnopolskim Konkursie Ekologiczno – Plastycznym


   

  OSIĄGNIĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

  1)Powiatowy Konkurs „Językowi Geniusze” we Wleniu:

  III miejsce - Jakub Puszka (klasa 6c)


   

  2) Szkolny konkurs „Word Master” – Mistrz słówek dla klas VI-VII:

  I miejsce – Adrian Aleksandrowicz (7b)

  Kacper Wiecewicz

  II miejsce – Oskar Cybulski (7a)

  III miejsce – Jakub Puszka (6c)


   

  3) Szkolna Olimpiada z Języka Angielskiego dla klas IV-V:

  I miejsce – Milena Kołodziejska (4d)

  II miejsce – Jagoda Reszko (4c)

  III miejsce – Anna Niebylska (5b)


   

  4. III Dolnośląski Konkurs Języka Angielskiego Zdolny Ślązaczek:

  Awans do powiatu:

  Michał Tomal

  Jakub Puszka

  Kacper Więcewicz


   

  OSIĄGNIĘCIA Z HISTORII

  Ogólnopolski konkurs pod patronatem MEN: „Epizody z najnowszej historii Polski
  w komiksie” - wyróżnienie Jakub Krakowski, klasa 7b

   

  XIV Dolnośląski Konkurs Literacko –Dziennikarski „Moja Mała Ojczyzna”- wyróżnienie Filip Rybski, klasa 5b

   

  Powiatowy Konkurs Historyczny – „Polskie drogi do niepodległości - od I rozbioru 1772

  do roku 1922”

  I miejsce – Oskar Cybulski, klasa 7a

  II miejsce – Anna Majkoś, klasa 7a

  IV miejsce – Kacper Łukasik, klasa 7c

   

  VI Ogólnopolski Konkurs Historyczno – Regionalny: „Poznajemy źródła historii i kultury naszego regionu” - „ Regionalne stroje ludowe”

  I miejsce – Hanna Nanowska, klasa 4c

  II miejsce – Natalia Gajczyk, klasa 4a

  III miejsce – Mikołaj Wolar, klasa 7a

  wyróżnienie: Ewelina Styszyńska, klasa 5b

  Róża Walenciak, klasa 5b

   

  VI Ogólnopolskim Konkursie Historyczno – Regionalnym: Poznajemy źródła historii
  i kultury naszego regionu” - „ Przepisy kulinarne mojego domu”

  I miejsce – Hanna Nanowska, klasa 4c

  II miejsce Zuzanna Wnukowicz, klasa 4c

  III miejsce – Natalia Gajczyk, klasa 4a

  wyróżnienie: Róża Walenciak, klasa 5b

  Konkurs Ekolog -Poeta 2017/2018

  III miejsce - Gabriela Wojtczak kl. V c

  Wyróżnienie - Miłosz Kuczyński kl. IV a


   

  OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

  KL. IV-VI

  Maja Ferensowicz I m-sce 600,

  Weronika Baszak II m-sce piłeczka palantowa,

  Wiktoria Korziewicz I m-sce piłeczka plantowa,

  Maja Ferensowicz, Wiktoria Korziewicz, Weronika Baszak, Darja Baszak- sztafeta 4x100

  Oliwier Bzdęga IV m-sc 60,

  Tymoteusz Jezierski I m-sce 60,

  Oliwier Bzdęga, Tomasz Januszkiewicz, Tymoteusz Jezierski, Miłosz Listwan – sztafeta 4x100


   

  Osiągnięcia drużynowe:

  Sztafetowe biegi przełajowe – chłopcy – II miejsce w powiecie

  Mini koszykówka – dziewczęta – I miejsce w gminie, III miejsce w powiecie

  Mini koszykówka – chłopcy – I miejsce w gminie, I miejsce w powiecie

  Mini piłka ręczna- dziewczęta – I miejsce w gminie, III miejsce w powiecie

  Mini piłka ręczna- chłopcy - I miejsce w gminie, III miejsce w powiecie

  Mini piłka siatkowa 3-dziewczęta – I miejsce w gminie I miejsce w powiecie

  Mini piłka siatkowa 3- chłopcy – I miejsce w gminie, III miejsce w powiecie

  Mini piłka siatkowa 4- dziewczęta – I miejsce w gminie, III miejsce w powiecie

  Mini piłka siatkowa 4- chłopcy – I miejsce w gminie, II miejsce w powiecie

  Szachy drużynowo – I miejsce w powiecie, IV miejsce w strefie

  Mini piłka siatkowa 2- dziewczęta – I miejsce w gminie, I miejsce powiecie, VI miejsce w strefie

  Mini piłka siatkowa 2- chłopcy – I miejsce w gminie, III miejsce w powiecie

  Czwórbój lekkoatletyczny – II miejsce w powiecie

  Mini piłka nożna- dziewczęta – II miejsce w gminie

  Mini piłka nożna- chłopcy- IV miejsce w powiecie

  Zawody kl III – III miejsce w powiecie

  Zawody kl IV – II miejsce w powiecie


   

  KL. VII

  Indywidualne mistrzostwa la- zawody powiatowe:

  Dominika Reszko- IV m-sce pchnięcie kulą,

  Radosław Grzelczak- IV m-sc bieg na 2000 m

  Kacper Łukasik- III m-sce bieg na 1000m

  Błażej Zub- II m-sce rzut oszczepem

  Mateusz Kaliński- II m-sce 1000m


   

  Osiągnięcia drużynowe:

  Piłka koszykowa – I miejsce w gminie, III miejsce w powiecie

  Piłka siatkowa – II miejsce w gminie

  Piłka nożna- II miejsce w gminie

  Piłka ręczna – I miejsce w gminie, III miejsce w powiecie


   

  KONKURSY RELIGIJNE

  XIII Powiatowy Konkurs Szopek Betlejemskich Niwnice 2017

  -III miejsce Mikołaj Wolar kl.7a

  Wyróżnienie Jagoda Reszko kl.4c


   

  X1V Powiatowy Konkurs ,,Najpiękniejsza Palma Wielkanocna''

  I miejsce Szymon Kuźniarz kl. 5a -kategoria palm bardzo dużych

  II miejsce Gabriela Gosk kl.5c -kategoria palm średnich


   

  Konkurs plastyczny ,, W hołdzie Matce i Królowej ''

  kl IV-VI

  l miejsce Jagoda Reszko kl 4c

  II miejsce Anna Majkoś kl. 4c

  III miejsce Mikołaj Wolar kl.7a


   

  Konkurs recytatorski,, Usłysz , Panie moje słowa'' wiersze ks. Jana Twardowskiego

  I miejsce Franciszek Matusewicz kl 4c

  II miejsce Róża Walenciak kl .5b

  III miejsce Emilia Reimann kl. 4c

  Wyróżnienia :

  Marcin Lewandowski kl. 4c

  Alicja Majkoś kl.4 c


   

  Diecezjalny Konkurs Plastyczny z okazji 20- lecia Apostolskiej Wizyty Jana Pawła II

  w Legnicy,, Można odejść na zawsze , by stale być blisko '' Jan PAWEŁ II – idźmy

  naprzód z nadzieją .''

  Wyróżnienie - Justyna Żuk kl. 6 b


   

 • „Polskie drogi do niepodległości od I rozbioru 1772 do roku 1922"- nasi zwycięzcy

  „Polskie drogi do niepodległości od I rozbioru 1772 do roku 1922"- nasi zwycięzcy

  W kwietniu 2018r. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim, z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, ogłosił Powiatowy Konkurs Historyczny: „Polskie drogi do niepodległości od I rozbioru 1772 do roku 1922". W etapie szkolnym uczestniczyło 12 uczniów z klas 7.

  Trzech uczniów z najwyższą liczbą punktów zdobytych w teście wiedzy zostało zakwalifikowanych do etapu powiatowego, który odbył się 15.05.2018r. 
  W kategorii szkół podstawowych laureatami zostali:
  I miejsce - Oskar Cybulski, klasa 7a 
  II miejsce - Anna Majkoś, klasa 7a 
  IV miejsce - Kacper Łukasik, klasa 7c

  Gratulujemy!

 • Ogólnopolski Konkurs "Epizody z najnowszej historii polski" -mamy laureata!

  Ogólnopolski Konkurs "Epizody z najnowszej historii polski" -mamy laureata!

  W roku szkolnym 2017/2018 Biuro Edukacji Narodowej IPN w Warszawie, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, ogłosiło Ogólnopolski Konkurs: Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie. Celem konkursu było popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o najnowszych dziejach państwa polskiego. Komisja przyznała 18 równorzędnych tytułów laureatów w każdej z trzech grup wiekowych. W katergorii szkół podstawowych laureatem został Jakub Krakowski - uczeń klasy VII b

  Gratulujemy!

 • Kursy autobusów szkolnych 22 czerwca 2018 r (zakończenie roku szkolnego)

  Kursy autobusów szkolnych 22 czerwca 2018 r (zakończenie roku szkolnego)

  Kierunek: Młyńsko, Proszówka, Krzewie Wielkie, Wieża

  1. Przywozy:

  kurs I

  -Młyńsko 8:00

  -Proszówka zamek 8:05

  -Proszówka szkoła 8:08

  -Proszówka świetlica 8:10

  -Gryfów Śl, ul. Rolna 8:12

  -Gryfów Śl., ul. Rzeczna 8:14

  -Krzewie Wielkie 8:28

  -Wieża 8:40

   

  II  kurs do Szkoły Podstawowej:

  -Młyńsko 10:00

  -Proszówka zamek 10:05

  -Proszówka szkoła 10:08

  -Proszówka świetlica 10:10

  -Gryfów Śl, ul. Rolna 10:12

  -Gryfów Śl., ul. Rzeczna 10:14

  -Krzewie Wielkie 10:28

  -Wieża 10:40

  2. Odwozy:

  I kurs: 11:40

  II kurs: 12:30

   

  Kierunek: Wolbromów, Rząsiny, Ubocze

  1. Dowóz z Ubocza:

  -Ubocze kolonia 8:33

  -Ubocze wieś 8:36

  -Ubocze szkoła 8:39

  -Ubocze wodociągi 8:42

  -Ubocze skrzyżowanie 8:45

  -Gryfów -Szkoła Podstawowa 8:50

   

  2. Dowóz z Rząsin

  -Rząsiny wieś 8:25

  -Rząsiny szkoła 8:27

  -Rząsiny n/ż 8:29

  -Rząsiny skrzyżowanie 8:31

  3.Dowóz z Wolbromowa

  Wolbromów I 8:16

  Wolbromów II 8:18

  Wolbromów III 8:19

   

  Powrót:

  kurs I    11:40 

  kurs II    12:30

   

   

 • 21 czerwca 2018r. - "Dzień Wagarowicza" - zmiana organizacji kursów autobusu

  21 czerwca 2018r. - "Dzień Wagarowicza" - zmiana organizacji kursów autobusu

  W związku ze zmianą organizacji pracy szkół 21 czerwca 2018r. - "Dzień Wagarowicza"  dowozy w tym dniu odbedą się wg następującego porządku:

  1. Przyjazdy do szkół wg obowiązującego rozkładu.

  2. Odjazdy:

  a) kierunek Ubocze - Rząsiny – Wolbromów:

   

  - odjazd spod Gimnazjum jednym kursem o godzinie 12.00

  - odjazd spod Szkoły Podstawowej w Rząsinach jednym kursem o godz. 12.20

  - odjazdy spod Szkoły Podstawowej i Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim

  wg obowiązującego planu.

   

  b) kierunek Krzewie Wielkie, Młyńsko, Proszówka i Wieża.

  - spod Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim oraz spod Przedszkola wg planu .

  - spod Gimnazjum w Gryfowie Śląskim uczniowie odjadą jednym kursem o godzinie 11.35 .

   

  informacja przekazana przez P. Jerzego Andrzejczaka- Sekretarza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

 • Program SKS

  Program SKS

  Wraz ze zbliżającymi się wakacjami, kończy się również realizacja drugiej edycji Programu Szkolny Klub Sportowy, wspierającego upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży. Aktywność fizyczna jest niezbędna do prawidłowego rozwoju fizycznego, motorycznego, psychicznego i społecznego człowieka. Jej odpowiedni poziom zwiększa także szansę na kontynuację uprawiania sportu w życiu dorosłym. Nasza szkoła od blisko czterech lat popularyzuje wśród dzieci i młodzieży szkolnej działania, zmierzające do stałego podnoszenia aktywności fizycznej. W bieżącym roku nasi uczniowie brali udział dwa razy w tygodniu w 60-minutowych zajęciach w ramach programu SKS, zaś w latach wcześniejszych dzieci uczestniczyły w programach Multisport i Juniorsport

  Program SKS będzie kontynuowany w przyszłym roku szkolnym. Wyraźnie widzimy, że dzięki temu nasi uczniowie mają lepszą kondycję fizyczną oraz mogą pochwalić się wieloma sukcesami sportowymi –tak indywidualnymi, jak i drużynowymi.

   

   

 • Program "Dobry Start"

  Program "Dobry Start"

  1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.
  Poniżej zamieszczamy materiały promujące program "Dobry Start", z którymi mogą się Państwo zapoznać.

  Dobry_Start_ulotka.pdf

  Dobry_Start_plakat.pdf

 • 22 czerwca - zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  22 czerwca - zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  APELE

  9.00 KLASY IV-VII

  11.00 KLASY I-III

   

  Apele na zakończenie roku szkolnego odbędą się w hali sportowej , dlatego też;

  - uczniowie wszystkich klas spotykają się na 10 minut przed rozpoczęciem apelu w swoich klasach, celem przebrania obuwia –

  Obowiązuje obuwie zmienne.

   

  ODWOZY;

  11.40 KLASY IV-VII

  12.30 KLASY I-III

  Wykaz klas na spotkania z wychowawcami;

  1a 111

  1b 110

  1c 105

  2a 109

  3a 107

  3b 113

  3c 104

  3d 101

  4a 202

  4b 201

  4c 002

  4d 205

  5a 209

  5b 203

  5c 004

  6a 006

  6b 208

  6c 211

  7a 001

  7b 207

  7c 206

   

  Serdecznie zapraszamy

 • Szanowni Rodzice

  W trosce o dane osobowe uczniów naszej Szkoły, w związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej; RODO) oraz na podstawie wewnętrznych procedur, prowadzimy weryfikację wyrażonych przez Państwa zgód. Pragniemy spełnić wobec Państwa ponowny obowiązek informacyjny i prosimy Państwa o reakcję, w przypadku gdy uważają Państwo, iż Państwa dane osobowe nie powinny być przez nas przetwarzane.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej brygady WOP z siedzibą w Gryfowie Śląskim przy ul. Uczniowskiej 17. Przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu umożliwienia nam promowania uzdolnień i osiągnięć Państwa dzieci, a naszych uczniów (prezentowanie prac plastycznych, fotorelacji z zajęć pozalekcyjnych, uroczystości, osiągnięć w konkursach szkolnych i międzyszkolnych na tablicach ogłoszeń w budynku Szkoły oraz na naszej stronie internetowej). Przysługują Państwu w związku z tym wszystkie prawa wynikające z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia lub sprzeciwu co do ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Dane osobowe są zbierane w ramach funkcjonowania Szkoły, wynikają z naszego Statutu.

  Uprzejmie informujemy, iż Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej brygady WOP jako Administrator, gromadzi dane osobowe Państwa dzieci oraz Państwa jako rodziców w postaci:

  • adres mailowy;

  • numer telefonu.

  • imię i nazwisko

  • adres

  • oświadczenie o stopniu niepełnosprawności lub jego braku

  • opinie psychologiczno – pedagogiczne dzieci

  Zawiadamiamy, iż gromadzimy Państwa dane osobowe na zasadach określonych w polityce prywatności oraz regulaminie w celach:

  • informacyjnych;

  • podniesienia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły;

  • świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług na najwyższym poziomie;

  Oznajmiamy, iż Państwa dane osobowe mogą być profilowane celem dopasowania usług do oczekiwań oraz zainteresowań uczniów, udoskonalania naszych wewnętrznych procedur, zapewnienia bezpieczeństwa.

  Szkoła przechowuje Państwa dane przez czas niezbędny do realizacji zadań, a także przez okres następujący po zdarzeniu, służący dochodzeniu ewentualnych roszczeń, nie dłużej, niż przez okres trwania roku szkolnego, w którym zdarzenia miały miejsce

  Jeżeli życzą sobie Państwo usunięcia swoich danych z naszej bazy prosimy o maila i przesłanie stosownej dyspozycji na adres sp_gryfow@op.pl


  W przypadku pytań oraz zamiaru realizacji praw w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych pod adresem: Uczniowska 17; 59-620 Gryfów Śląski ; Tel 75 78 13 486.


   

 • Bezpieczny wypoczynek podczas wakacji

  Bezpieczny wypoczynek podczas wakacji

  Wielkimi krokami zbliżają się oczekowane przez wszystkich uczniów wakacje. Bardzo ważnym jest, abyśmy mogli spędzić je bezpiecznie i spotkać się wszyscy cali i zdrowi w nowym roku szkolnym. Dlatego zamieszczamy poradnik bezpieczenego wypoczynku latem. Zapoznajcie się z nim, bo warto. 

  poradnik_bezpiecznego_wypoczynku_men_lato_2018.pdf

 • Wycieczka klas VII

  Wycieczka klas VII

  8 czerwca 2018 r. uczniowie klas VII a , VII b, VII c wspólnie spędzali czas na wycieczce wypełnionej różnymi atrakcjami.

  W pierwszej kolejności odwiedzili sztolnię w Kowarach, gdzie mieli okazję obejrzeć wnętrze nieczynnej kopalni rudy uranu i posłuchać niezwykle ciekawych historii związanych z miejscem. Następnym punktem wycieczki był dwugodzinny pobyt w termach cieplickich, tam uczniowie mogli się zrelaksować i wypocząć. Po zabawach w wodzie wszyscy udali się do kina Helios w Jeleniej Górze na premierowy pokaz filmu „Jurassic World: Upadłe Królestwo”. To był udany dzień!

  WIĘCEJ ZDJĘĆ W ALBUMIE

 • Dzień Dziecka 2018r.

  Dzień Dziecka 2018r.

   

              Dzień Dziecka w naszej szkole minął pod znakiem radości, zabaw i zawodów sportowych. Krótko po godzinie ósmej cała społeczność szkolna zebrała się na placu apelowym, gdzie Dyrekcja oraz Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Pan Olgierd Poniźnik, złożyli wszystkim uczniom życzenia.

              Sportową rywalizację zaplanowaną w tym dniu, poprzedził występ dziewczynek
  z klas piątych, które pod kierunkiem Pani Beaty Hryciew
  -Listwan, przygotowały kilka energicznych układów zumby. Następnie rozpoczęły się turnieje klas I-III oraz klas IV-VII
  o puchary Rady Rodziców. Konkurencje przygotowane na tę okazję, były nie lada wyzwaniem.
  W tym roku wśród uczniów nauczania początkowego zwycięstwo odniosła klasa 1a
  (wych. P. Agnieszka Puchalska), zaś spośród uczniów starszych najlepsi okazali się reprezentanci klasy 5a (wych. P. Bożena Denisienko).

              Na terenie szkoły przygotowano dla dzieci szereg atrakcji. Jak co roku, na boisku rozłożone zostały dmuchane zamki ze zjeżdżalniami i trampolinami. Cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem a kolejki ciągle zapełniały się nowymi osobami.

              W prezencie z okazji dnia Dziecka, uczniowie otrzymali od Rady Rodziców kosze wypełnione smakołykami.

              Nowością podczas tegorocznego  festynu  był wielobarwny balon, który pojawił się na terenie naszej szkoły. Tu szczególne podziękowania należą się Pani Małgorzacie Dereń, przewodniczącej Stowarzyszenia Przyjaciel Gryfowskiej Szkoły Podstawowej, dzięki której pomocy  możliwe było rozlosowanie wśród 80-ciorga uczniów biletów na darmowy wzlot balonem.

              Przy hali sportowej funkcjonowała kawiarenka, oferująca lody i chłodne napoje. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa, organizowana przez Radę Rodziców. Mimo długiej kolejki, uczniowie w nadziei cierpliwie czekali na uśmiech szczęścia
  i wyciągnięcie wymarzonej nagrody. Panie, obsługujące to stanowisko, pracowały bez wytchnienia, za co serdecznie Im dziękujemy. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Prezesowi firmy Jelenia Plast za bezinteresowną pomoc i życzliwość okazaną raz kolejny naszej szkole i dzieciom oraz przekazanie dużej ilości plastikowych pojemników, które przyciągały największą uwagę podczas losowania fantów.

              Z ogromną przyjemnością gościliśmy po raz kolejny naszych przyjaciół z Raspenavy. Cieszymy się, że uczniowie wraz z opiekunami z zaprzyjaźnionej czeskiej szkoły, mogli dzielić się z nami radością i brać udział w atrakcjach przewidzianych dla dzieci w tym dniu.

              Jak co roku była również możliwość pomalowania twarzy. Pani Beata Wolar dokładała wszelkich stań i zdolności artystycznych, by pomóc dzieciom zmienić wygląd. Uczniowie mogli wybierać ulubione wzory i wcielać się w wybraną postać. Strzałem w dziesiątkę okazały się kolorowe pasemka i wzory na włosach, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i sprawiały dzieciom dużo radości.

              Dzień Dziecka nie zakończył się jednak wraz z opuszczeniem szkoły przez ostatniego ucznia. Po południu zaczęła się druga część imprezy, do której zaprosiliśmy już nie tylko naszych uczniów, ale całą społeczność lokalną. W ramach tego przedsięwzięcia odbyły się pokazy taneczne, energiczna zumba, funkcjonowała kawiarenka oferująca przepyszne ciasta, napoje i chłodne przekąski. Oferowaliśmy również ciepłe kiełbaski z grilla.

              Odbył się również konkurs „Mam talent”, podczas którego uczniowie prezentowali swoje umiejętności muzyczne, wokalne, recytatorskie.  

              W korytarzu, przy hali, nadal można było skorzystać z malowania twarzy lub spróbować szczęścia w loterii fantowej. Pogoda pokrzyżowała nam nieco szyki. Warunki na zewnątrz niestety nie pozwoliły na ponowne rozłożenie dmuchanych zamków i wzloty balonem. Pomimo tego i tak bawiliśmy się świetnie.

              Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które upiekły ciasto do kawiarenki, działającej
  w trakcie Dnia Dziecka. Słodkie przysmaki przygotowali Państwo:

  Elwira Ostrowska-Pastuch, Karolina Niebylska, Agnieszka Stec, Anna Jaszkiewicz, Kamila Łużna, Marta Namirowska, Barbara Czapiga, Edyta Sokołowska, Joanna Krawczyk, Marta Namirowska, Katarzyna Kozubek, Marta Rybotycka, Anna Matusewicz, Agnieszka Lewandowska, Joanna Grodecka, Iwona Koko, Agnieszka Musiał, Żaneta Kołodziejska, Agata Kowalkowska, Lucyna Kuźniarz, Anna Rybska, Elżbieta Pawliszak, Anna Walenciak, Magdalena Cybulska, Edyta Sokołowska, Marzena Kasprzyk, Kamila Kasprzak, Marzena Szurmiej, Dagmara Dziwińska-Kierepka, Katarzyna Swastek, Anna Trościanko, Maja Koczorowska, Klaudia Kowalczyk, Monika Simon, Renata Przywarta, Malwina Szumisz-Otoo, Dorota Wawer, Hanna Wyrazik, Robert Sadowski, Małgorzata Ossowska

   

              Nie sposób wymienić wszystkich osób zaangażowanych w organizację Dnia Dziecka
  w naszej szkole. Szczególne podziękowania kierujemy do Przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Małgorzaty Poprawy oraz rodziców, którzy włożyli mnóstwo energii, czasu i starań w to, aby impreza była udana. Serdecznie dziękujemy Państwu:

  Ewie Niebylskiej, Kamili Kacprzak, Ryszardowi Sułtanowskiemu, Dorocie Grabskiej, Annie Reut, Edycie Sokołowskiej, Agacie Kowalkowskiej, Marcie Haczeli, Barbarze Pastuch, Annie i Dominikowi Korpysom, Annie i Jackowi Rybskim, Mirosławie i Jerzemu Horbaczom, Joannie Kuczyńskiej.

              Jesteśmy wdzięczni również wszystkim, którzy oddali fanty na loterię. Były to bardzo atrakcyjne nagrody, z których cieszyły się dzieci. Wszyscy Państwo przyczyniliście się do wspaniałego świętowania tej uroczystości. Mamy nadzieję, że z naszymi uczniami pozostaną radosne i przyjemne wspomnienia. Zapraszamy już za rok!

 • Zebranie rodziców uczniów przyszłorocznych kl. I

   

   

  Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1

  im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP

  w Gryfowie Śląskim

   

  informuje, że zebranie rodziców dzieci,

   które w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczną naukę w klasie I,

  odbędzie się dnia 12 czerwca 2018r.

  o godz. 16.30 w głównym budynku szkoły.

   

   

  Informacja telefoniczna 75 78 13 486

   

 • 1 czerwca weź udział w loterii fantowej! Zobacz, co możesz wygrać.

  1 czerwca weź udział w loterii fantowej! Zobacz, co możesz wygrać.
 • "Aktywna tablica" w naszej szkole!

  "Aktywna tablica" w naszej szkole!

  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  §12 ust. 2  z  dn. 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych, powstał program Aktywna Tablica. Ma on na celu doposażenie szkół podstawowych m. in. w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy monitory dotykowe. Z ogromną radością pragniemu poinformować, iż Szkoła Podstawowa nr 1 znalazła się na liście placówek, zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach powyższego projektu. Dofinansowanie opiewa na kwotę 14 000 zł i zostanie przeznaczone na zakup nowego sprzętu.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP
  ul. Uczniowska 17
  59-620 Gryfów Śląski
  e-mail: sp_gryfow@op.pl
 • 75 781 34 86
  Dyrektor:
  Dariusz Zatoński
  Wicedyrektor:
  Jadwiga Hawryluk

Galeria zdjęć