Nawigacja

V OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  EKOLOGICZNY | V OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNO-REGIONALNY | Najpiękniejsza palma wielkanocna | I POWIATOWY KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ „ANGIELSKA TOP LISTA PRZEBOJÓW | Ogólnopolski Konkursi Matematyczny  MAT | Konkurs Przyrodniczo–Krajoznawczy Edukacji Wczesnoszkolnej | Wyniki konkursu „Ekolog – Plastyk” pod hasłem „Co słychać w ulu?” | Wyniki konkursu „Poznajemy źródła historii i kultury naszego regionu” „Pisanka - jajko wielkanocne” | Wyniki konkursu „EKOLOG – POETA”  „Co słychać w ulu ?” | XIV Regionalny Konkursu Przyrodniczo-Ekologiczny SP pt."Ochrona przyrody w Polsce" | Uczniowie SP w Gryfowie Śląskim w finale  XIII Regionalnego Konkursu Przyrodniczo – Krajoznawczego | I Powiatowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej „Angielska Top Lista Przebojów” | I etap  XV Powiatowego Konkursu Matematycznego | II POWIATOWY KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ

Konkursy

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY

,,POLSKA JAKIEJ NIE ZNACIE”

Organizator:
SZKOŁA PODSTAWOWA W GRYFOWIE ŚLĄSKIM
Patronat honorowy:
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
DOLNOŚLĄSKI KURATOR OŚWIATY WE WROCŁAWIU
BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSK
Cele konkursu:
- upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska
naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
- rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody i zagrożenia ekologiczne wynikające z postępującej degradacji środowiska i malejącej ilości pasiek,
- rozbudzenie inwencji twórczej dzieci i młodzieży,
- promowanie dzieci uzdolnionych poprzez umożliwienie prezentacji ich twórczości szerszemu kręgowi odbiorców,
- kształcenie kultury słowa,
- kształcenie nawyku zdrowej rywalizacji, edukacja ekologiczna- popularyzacja wiedzy na temat pszczół w funkcjonowaniu środowiska naturalnego.
 
Terminarz:
1. Termin nadsyłania prac: 06.03.2017r. (decyduje data wpływu prac do organizatora)
2. Obrady komisji konkursowej
3.Ogłoszenie wyników oraz zdjęcia nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną umieszczone 07.04.2017 r. na stronie internetowej organizatora.
4. Uroczyste podsumowanie konkursu: 07.04.2017 r.
 
Nagrody:
1. Organizator zapewnia atrakcyjne nagrody dla autorów najlepszych prac (miejsca I-III oraz wyróżnienia),
- pisemne poświadczenia dla opiekunów za przygotowanie uczniów, nagrody i wyróżnienia zostaną przesłane pocztą,
- podziękowania dla wszystkich szkół biorących udział w konkursie, zostaną przesłane drogą elektroniczną.
2. Jury lub patron konkursu mogą przyznać dodatkowe nagrody nie wymienione w regulaminie.
SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. BOHATERÓW ŁUŻYCKIEJ BRYGADY WOP
59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI
UL. UCZNIOWSKA 17
 
Warunki uczestnictwa w konkursie
 
I. „Ekolog – plastyk”:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest oddanie we wskazanym terminie:
pracy plastycznej formatu A-3 ( technika dowolna) związanej z tematem:
Co słychać w ulu?”
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas: I – III, IV-VI szkół podstawowych.
Kryteria oceniania prac:
a) walory artystyczne,
b) inwencja twórcza i wrażliwość autora,
c) trafne i oryginalne opracowanie tematu,
d) czytelność i estetyka pracy,
e) trud włożony w samodzielne tworzenie pracy,
f) kolorystyka i pomysłowość,
 
Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: I-III, IV-VI
 
II. „Ekolog – poeta”:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest oddanie we wskazanym terminie samodzielnie napisanego wiersza, wydrukowanego w czterech egzemplarzach (czcionka 12) związanego z tematem:
„Co słychać w ulu?”
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas: I – III, IV-VI szkół podstawowych.
Kryteria oceniania prac:
a) walory artystyczne,
b) inwencja twórcza i wrażliwość autora,
c) zgodność z tematem,
d) trud włożony w samodzielne tworzenie pracy,
e) kultura języka,
Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: I-III, IV-VI
Prace plastyczne i literackie należy opatrzyć metryczką zawierającą:
a) imię i nazwisko autora,
b) nazwę szkoły,
c) klasę,
d) nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.
 
Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do przesłanej pracy, pisemnego oświadczenia prawnych opiekunów autora o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego. Szkoła przeprowadza eliminacje we własnym zakresie.
Należy przesłać na adres:
SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. BOHATERÓW ŁUŻYCKIEJ BRYGADY WOP,
UL. UCZNIOWSKA 17
59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP
  ul. Uczniowska 17
  59-620 Gryfów Śląski
  e-mail: sp_gryfow@op.pl
 • 75 781 34 86
  Dyrektor:
  Jadwiga Hawryluk
  Wicedyrektor:
  Mariola Kotowicz

Galeria zdjęć