Nawigacja

 • Rok szkolny 2019/2020 uważamy za otwarty!

  2 września uczniowie wszystkich polskich szkół rozpoczęli nowy rok edukacji. Punktualnie o godzinie 9.00 cała nasza społeczność szkolna zgromadziła się na płycie hali sportowej podczas uroczystego apelu. Była to okazja, by przywitać nowych uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej. Maluchy poznały swoich wychowawców, z którymi przez kolejne trzy lata będą zgłębiać wiedzę. Klasę 1a poprowadzi Pani Marzena Styszyńska, natomiast klasę 1b Pani Agnieszka Hetel. Dzieci odważnie występowały na środek płyty apelowej, aby przywitać się z dyrekcją
  i wychowawcami. Pierwszoklasistom już dziś życzymy odwagi i chęci poznawania świata oraz sukcesów w nauce. Już niedługo,
  bo 11 października, czeka ich pierwszy poważny test – zostaną pasowani na uczniów i pełnoprawnie przyjęci w poczet społeczności szkolnej.

  Pierwszej w tym roku akademii towarzyszyły wielkie emocje nie tylko ze względu na otwarcie nowego roku szkolnego. Podczas apelu pożegnaliśmy Pana Dariusza Zatońskiego, który po trzydziestu trzech latach piastowania funkcji Dyrektora, przeszedł na zasłużoną emeryturę. Wszystkie te lata były szczególnie cennym czasem - wspólnych spotkań obfitujących w rozmowy zapadające w pamięć i dobre rady, będące drogowskazem na ścieżce zawodowej. W trakcie trzech dekad szkołę, administrowaną przez Pana Dyrektora Zatońskiego, opuściły tysiące absolwentów, swoją karierę zawodową rozpoczęło wielu nauczycieli, następowały znaczące reformy edukacyjne.

  Przez te wszystkie lata rodziła się nowoczesna szkoła, starająca się sprostać wciąż zmieniającej się rzeczywistości i wymaganiom edukacyjnym, ale pozostająca równocześnie drugim domem dla naszych uczniów. Jeszcze raz z całego serca dziękujemy za lata pracy poświęcone naszej szkole, zaangażowanie i codzienny trud, któremu, mamy nadzieję, towarzyszyły też chwile, które będziemy wszyscy wspominać z prawdziwą przyjemnością.

  Wyrazy uznania dla imponującego stażu zawodowego na stanowisku Dyrektora złożyli Panu Dariuszowi Zatońskiemu przedstawiciele organu prowadzącego z Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfów Śląski Panem Olgierdem Poniźnikiem na czele. Podziękowanie skierowali także podinspektor do spraw infrastruktury społecznej Pani Marzena Szuflicka, przedstawiciele Rady Miejskiej – Panowie Marek Niebylski i Mariusz Kozak oraz Przewodniczący Rady Rodziców – Pan Jarosław Rutkowski. Słowa uznania w imieniu uczniów wyraziła Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Klaudia Królak. Na koniec swoją wdzięczność za wszystkie spędzone razem lata wyrazili nauczyciele, dedykując Dyrektorowi piosenkę. Po tej uroczystej części apelu, obowiązki dyrektorskie przekazane zostały Pani Jadwidze Hawryluk, która od tego roku będzie kierowała naszą szkołą. Jako wicedyrektor powołana została Pani Mariola Kotowicz, na której spocznie odtąd również obowiązek administrowania placówką.

  Początek roku stał się także okazją do uczczenia jubileuszu pracy zawodowej Pani Anny Niebieszczańskiej, która przez czterdzieści lat wychowała wiele pokoleń uczniów. Tylko trochę krócej, bo trzydzieści pięć lat, swoją wiedzą matematyczną dzieli się już z dziećmi i młodzieżą Pani Teresa Polesiak. Serdecznie gratulujemy i życzymy jeszcze wielu pięknych chwil związanych z pracą w szkole.

  Dziękujemy wszystkim rodzicom, dziadkom, babciom i przyjaciołom naszej szkoły za to, że zdecydowali się odwiedzić nas w dniu rozpoczęcia, towarzyszyć nam w tych wzruszających chwilach. Zachęcamy do aktywnego włączenia się w życie naszej małej szkolnej społeczności, zwłaszcza podczas okolicznościowych uroczystości organizowanych w ciągu roku. Jest to szczególnie ważne i cenne, gdyż wspólnie chcemy wychowywać młode pokolenia w poszanowaniu dla wartości patriotycznych i społecznych.

  Po zakończeniu uroczystości wszyscy uczniowie udali się na pierwsze powakacyjne spotkania z wychowawcami. Z pewnością towarzyszyły temu także wielkie emocje, radość i chęć dzielenia się letnimi wspomnieniami. Rozpoczynamy czas wytężonej pracy i nauki, dlatego wszystkim uczniom życzymy wytrwałości, cierpliwości i pędu do zdobywania wiedzy.

  red. E.F.

  (Więcej zdjęć można obejrzeć w zakładce "Album fotograficzny")

 • Nabór uzupełniający na zajęcia projektowe


  UWAGA !!!!


  DO 25 WRZEŚNIA 2019R DLA UCZNIÓW TRWA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU ZAJĘCIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1 RUSZAJĄ OD PAŹDZIERNIKA,


  • Wniosek można pobrać w sekretariacie, lub u nauczyciela realizującego zajęcia. Zajęcia będą realizowane od października do grudnia 2019r. według ustalonego harmonogramu.


  Projekt pt.: „Szkoły przyszłości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gryfów Śląski”

  Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: Oś priorytetowa: 10 Edukacja; Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie: 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ, realizowany w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r.  Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP

  Gryfów Śląski – WOLNE MIEJSCA NA ZAJĘCIA Z:


  Zajęcia dodatkowe dla uczniów w zakresie kompetencji kluczowych (10.2.A) –

  - zajęcia rozwijające z j. angielskiego 3 MIEJSCA prowadzi P. M. Ignaciuk.

  - zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego 15 MIEJSC prowadzi P.E.Gosztyła

  - zajęcia wyrównawcze z matematyki 4 MIEJSCA P.T.Polesiak

  - Matematyka – Odkrywanie klasy I-III 6 MIEJSC.prowadzi P.M. Styszyńska,

  -matematyka – Inspiracje klasy IV-VI 4 MIEJSCA P.T.Polesiak,

  Zajęcia dla uczniów oparte na metodzie eksperymentu (10.2.B) – „Zrozumieć świat”

  - zajęcia rozwijające zainteresowania z chemii poprzez eksperyment 14 MIEJSC prowadzi P.R.Figurska

  - zajęcia rozwijające z geografii w eksperymencie 6 MIEJSC prowadzi P.H.Kondek

  - matematyka w kuchni 8 MIEJSC prowadzi P.M.Reimann, 8 MIEJSC prowadzi P.T.Polesiak  Opis projektu.

  1. Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu

  2. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.

  3. Projekt obejmuje Szkoła Podstawowa nr1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP, ul Uczniowska 17, 59-620 Gryfów Śląski , oraz Szkołę Podstawową im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu.

  4. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności, oraz zniwelowanie deficytów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, a także podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.  PROSZĘ SPRAWDZIĆ ILOŚĆ MIEJSC NA POSZCZEGÓLNE ZAJĘCIA.


  Serdecznie zapraszam do udziału w projekcie, wszelkie niezbędne informacje można uzyskać u nauczycieli prowadzących zajęcia lub

  u koordynatora projektu.
  Koordynator projektu Jadwiga Hawryluk • Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy w r.szk. 2019/2020

  Aby pobrać kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy, proszę kliknąć w poniższy link: 

  karta_zgloszenia.pdf

 • Kursy autobusu szkolnego 2 września

  :Rozkład jazdy w dniu 2 września 2019 rok – Rozpoczęcie Roku Szkolnego

   

                                  Do Szkoły Podst. 1        

   

  Młyńsko                                8:00                                              

  Proszówka- Młyńsko             8:06                                               

  Proszówka                            8:08                                            

  Gryfów ul.Rolna                    8:10                                                

  Gryfów ul.Rzeczna                8:12                                             

  Gryfów Przedszkole               8:14                                               

  Gryfów Szkoła Podst             8:16                                               

  Gryfów IV                              8:18                                               

  Krzewie Wielkie                     8:29                                               

  Wieża                                    8:45                                                

  Gryfów Szkoła Podst.            8:52                                              

                              

   

   

  Odwozy

   

  SP 1 -godz.10.30 - na Wolbromów w tym uczniowie z SP Rząsiny do Wolbromowa,

            godz.10.30 i ok. 11.15 - na Młyńsko, Proszówkę, Krzewie Wielkie, Wieżę, ul. Rolna,

           ul. Rzeczna

   

   

 • Dowozy uczniów do szkoły w roku szkolnym 2019/2020

  TRASA I

  Krzewie Wielkie – Gryfów Śl. przez Młyńsko, Wieżę, Proszówkę

   

  PRZYWOZY:

  Młyńko - godz. 7.00

  Proszówka-Młyńko - godz. 7.06

  Proszówka - godz. 7.08

  Gryfów Śl. ul. Rolna - godz. 7.10

  Gryfów Śl. ul. Rzeczna - godz. 7.12

  Przedszkole - godz. 7.14

  Szkoła Podstawowa - godz. 7.16

  Gryfów IV - godz. 7.18

  Krzewie Wielkie - godz. 7.29

  Wieża - godz. 7.45

  Szkoła Podstawowa - godz. 7.52

   

  ODWOZY:

  - godz. 11.45

  - godz. 12.40 (w tym Przedszkole)

  - godz. 13.35

  - godz. 14.30

  - godz. 15.25

   

  TRASA II

  Wolbromów – Gryfów Śl. przez Rząsiny, Ubocze

   

  PRZYWOZY:

  Wolbromów - godz. 7.08

  Rząsiny szkoła - godz. 7.20

  Ubocze - godz. 7.35

  Ubocze szkoła - godz. 7.40

  Gryfów Śl. SP 1 - godz. 7.50

   

  ODWOZY:

  - godz. 13.35

  - godz. 15.35

   

   

   

   

 • Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego 2019/2020

  Gryfów Śląski, 25.08.2019r.


   

   

  SZKOŁA PODSTAWOWA NR1

  IM. BOHATERÓW ŁUŻYCKIEJ BRYGADY WOP

  W GRYFOWIE ŚLASKIM


   

  DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 2 WRZEŚNIA 2019R. GODZINA 9.00

  Wykaz klas na spotkania z wychowawcami;

  1a 104

  1b 101

  2a 107

  2b 113

  3a 111

  3b 110

  3c 105

  4a 206

  5a 005

  5b 207

  5c 001

  6a 109

  6b 201

  6c 002

  6d 205

  7a 209

  7b 203

  7c 003

  8a 006

  8b 208

  8c 211


   

  Informacje o przywozach i odwozach autobusu szkolnego zostaną podane w bieżącym tygodniu na naszej szkolnej stronie internetowej.


   

   


   

 • Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

  Podręczniki Klasa 8

   

  UWAGA: Podręczniki i ćwiczenia wymienione w pozycjach od 1 do 12 są zapewnione przez szkołę.

   

  1. Język polski

  Podręcznik : NOWE Słowa na start! 8, Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz; wyd. Nowa Era

  Ćwiczenia :NOWE Słowa na start! 8, Joanna Kuchta, Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Ginter; wyd. Nowa Era

  2. Matematyka

  Podręcznik: Matematyka z plusem 8, praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej;wyd. GWO

  Ćwiczenia : Matematyka z plusem 8,M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński; wyd. GWO

  3. Biologia

  Podręcznik : Puls życia. Klasa 8, Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas; wyd. Nowa Era

  Ćwiczenia : Puls życia. Klasa 8, Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska-Hasiec; wyd. Nowa Era

  4. Chemia

  Podręcznik : Chemia Nowej Ery 8, Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin;wyd. Nowa Era

  5. Fizyka

  Podręcznik : Spotkania z fizyką 8, Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska; wyd. Nowa Era

  6. Geografia

  Podręcznik : Planeta Nowa. Klasa 8, Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński; wyd. Nowa Era

  7. Historia

  Podręcznik : Wczoraj i dziś. Klasa 8, Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska; wyd. Nowa Era

  8. Wiedza o społeczeństwie

  Podręcznik : Dziś i jutro, Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski; wyd. Nowa Era

  9. Edukacja dla bezpieczeństwa

  Podręcznik : Żyję i działam bezpiecznie, Jarosław Słoma; wyd. Nowa Era

  10. Informatyka

  Podręcznik : Lubię to! Klasa 8, Grażyna Koba; wyd. Nowa Era

  11. Język angielski

  Podręcznik: Repetytorium ósmoklasisty, Dariusz Kętla, Jenny Quintana, Jacqueline Walkden; wyd. Oxford University Press

  Ćwiczenia: Repetytorium ósmoklasisty, Dariusz Kętla, Jenny Quintana, Jacqueline Walkden; wyd. Oxford University Press

  12. Język niemiecki

  Podręcznik : Meine Deutschtour, Ewa Kościelniak - Walewska, Małgorzata Kosacka; wyd. Nowa Era

  13. Religia

  Podręcznik: Aby nie ustać w drodze , ks. Jan Szpet i Danuta Jackowiak , wyd. Święty Wojciech

   

  Podręczniki Klasa 7

   

  UWAGA: Podręczniki i ćwiczenia wymienione w pozycjach od 1 do 12 są zapewnione przez szkołę.

   

  1. Język polski

  Podręcznik : NOWE Słowa na start! 7, Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz ; wyd. Nowa Era

  Ćwiczenia :NOWE Słowa na start! 7, Joanna Kuchta, Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Ginter; wyd. Nowa Era

  2. Matematyka

  Podręcznik: Matematyka z plusem 7, praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej;wyd. GWO

  Ćwiczenia : Matematyka z plusem 7, Jacek Lech; wyd. GWO

  3. Biologia

  Podręcznik : Puls życia. Klasa 7, Małgorzata Jefimow ; wyd. Nowa Era

  4. Chemia

  Podręcznik : Chemia Nowej Ery. Klasa 7, Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin;wyd. Nowa Era

  5. Fizyka

  Podręcznik : Spotkania z fizyką 7, Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska; wyd. Nowa Era

  6. Geografia

  Podręcznik : Planeta Nowa. Klasa 7, Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał ; wyd. Nowa Era

  Ćwiczenia: Planeta Nowa Klasa 7; Justyna Knopik, Maria Kucharska, Ryszard Przybył, Kamila Skomoroko, Alina Witek-Nowakowska, wyd. Nowa Era

  7. Historia

  Podręcznik : Wczoraj i dziś. Klasa 7, Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow; wyd. Nowa Era

  8. Informatyka

  Podręcznik : Lubię to!, Grażyna Koba; wyd. Nowa Era

  9. Muzyka

  Podręcznik: Lekcja muzyki; Monika Gromek, Grażyna Kilbach; wyd. Nowa Era

  10. Plastyka

  Podręcznik: Do dzieła !, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak ; wyd. Nowa Era

  11. Język angielski

  Podręcznik: English Plus Options, Ben Wetz, Diana Pye ; wyd. Oxford University Press

  Ćwiczenia: English Plus Options, Janet Hardy-Gould ; wyd. Oxford University Press

  12. Język niemiecki

  Podręcznik : Meine Deutschtour, Ewa Kościelniak - Walewska, Małgorzata Kosacka; wyd. Nowa Era

  13. Religia

  Podręcznik: Spotkanie ze Słowem , ks. Jan Szpet i Danuta Jackowiak , wyd. Święty Wojciech

   

  Podręczniki Klasa 6

   

  UWAGA: Podręczniki i ćwiczenia wymienione w pozycjach od 1 do 10 są zapewnione przez szkołę.

   

  1. Język polski

  Podręcznik : NOWE Słowa na start! 6, Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz, wyd. Nowa Era

  Ćwiczenia :NOWE Słowa na start! 6, praca zbiorowa; wyd. Nowa Era

  2. Matematyka

  Podręcznik: Matematyka z plusem 6, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki; wyd. GWO

  Ćwiczenia : Matematyka z plusem 6, Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan, P. Zarzycki; wyd. GWO

  3. Biologia

  Podręcznik : Puls życia. Klasa 6 , Joanna Stawarz; wyd. Nowa Era

  Ćwiczenia:Puls życia. Klasa 6, Magdalena Fiałkowska-Kołek, Sławomir Gębica, Agnieszka Siwik; wyd. Nowa Era

  4. Geografia

  Podręcznik: Planeta Nowa. Klasa 6,Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński; wyd. Nowa Era

  5. Historia

  Podręcznik: Wczoraj i dziś. Klasa 6, Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski; wyd. Nowa Era

  6. Informatyka

  Podręcznik: Lubię to! Klasa 6, Michał Kęska ; wyd. Nowa Era

  7. Muzyka

  Podręcznik: Lekcja muzyki 6 ; Monika Gromek, Grażyna Kilbach; wyd. Nowa Era

  8. Plastyka

  Podręcznik: Do dzieła ! Klasa 6, Jadwiga Lukas, Krystyna Onak ; wyd. Nowa Era

  9. Technika

  Podręcznik: Jak to działa ?Klasa 6 , Lech Łabecki, Marta Łabecka; wyd. Nowa Era

  10. Język angielski

  Podręcznik: Steps Plus kl.6, Sylvia Wheeldon, Tim Falla, Paul A. Davis, Paul Shipton; wyd. Oxford University Press

  Ćwiczenia: Steps Plus kl.6, Sylvia Wheeldon, Tim Falla, Paul A. Davies, Paul Shipton ; wyd. Oxford University Press

  11. Religia

  Podręcznik: Wierzę w Kościół , ks. Jan Szpet i Danuta Jackowiak , wyd. Święty Wojciech

   

   

   

  Podręczniki Klasa 5

   

  UWAGA: Podręczniki i ćwiczenia wymienione w pozycjach od 1 do 10 są zapewnione przez szkołę.

   

  1. Język polski

  Podręcznik : NOWE Słowa na start! 5, Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz, wyd. Nowa Era

  Ćwiczenia :NOWE Słowa na start! 5, Agnieszka Marcinkiewicz, Joanna Ginter; wyd. Nowa Era

  2. Matematyka

  Podręcznik: Matematyka z plusem 5, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki; wyd. GWO

  Ćwiczenia : Matematyka z plusem 5, Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan, P. Zarzycki; wyd. GWO

  3. Biologia

  Podręcznik : Puls życia. Klasa 5, Marian Sęktas, Joanna Stawarz ; wyd. Nowa Era

  4. Geografia

  Podręcznik : Planeta Nowa. Klasa 5, Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz; wyd. Nowa Era

  Ćwiczenia: Planeta Nowa. Klasa 5, Kamila Skomoroko, wyd. Nowa Era

  5. Historia

  Podręcznik : Wczoraj i dziś. Klasa 5, Grzegorz Wojciechowski; wyd. Nowa Era

  6. Informatyka

  Podręcznik : Lubię to! Klasa 5, Michał Kęska ; wyd. Nowa Era

  7. Muzyka

  Podręcznik: Lekcja muzyki 5; Monika Gromek, Grażyna Kilbach; wyd. Nowa Era

  8. Plastyka

  Podręcznik: Do dzieła ! Klasa 5, Jadwiga Lukas, Krystyna Onak ; wyd. Nowa Era

  9. Technika

  Podręcznik: Jak to działa ? Klasa 5, Lech Łabecki, Marta Łabecka; wyd. Nowa Era

  10. Język angielski

  Podręcznik: Steps Plus kl.5, Sylvia Wheeldon, Tim Falla, Paul A. Davis, Paul Shipton; wyd. Oxford University Press

  Ćwiczenia: Steps Plus kl.5, Sylvia Wheeldon, Tim Falla, Paul A. Davies, Paul Shipton ; wyd. Oxford University Press

  11. Religia

  Podręcznik: Wierzę w Boga , ks. Jan Szpet i Danuta Jackowiak , wyd. Święty Wojciech

   

   

  Podręczniki Klasa 4

   

  UWAGA: Podręczniki i ćwiczenia wymienione w pozycjach od 1 do 9 są zapewnione przez szkołę.

   

  1. Język polski

  Podręcznik : NOWE Słowa na start! 4, Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz, wyd. Nowa Era

  Ćwiczenia :NOWE Słowa na start! 4, praca zbiorowa; wyd. Nowa Era

  2. Matematyka

  Podręcznik: Matematyka z plusem 4, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki; wyd. GWO

  Ćwiczenia : Matematyka z plusem 4, M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. Zarzycki ; wyd. GWO

  3. Przyroda

  Podręcznik:Tajemnice przyrody. Klasa 4, Maria Marko-Worłowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer

  wyd. Nowa Era

  Ćwiczenia: Tajemnice przyrody. Klasa 4, Jolanta Golanko, Urszula Moździerz, Joanna Stawarz, Iwona Wróbel, wyd. Nowa Era

  4. Historia

  Podręcznik : Wczoraj i dziś. Klasa 4,Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski; wyd. Nowa Era

  5. Informatyka

  Podręcznik : Lubię to! Klasa 4, Michał Kęska ; wyd. Nowa Era

  6. Muzyka

  Podręcznik: Lekcja muzyki 4; Monika Gromek, Grażyna Kilbach; wyd. Nowa Era

  7. Plastyka

  Podręcznik: Do dzieła ! Klasa 4, Jadwiga Lukas, Krystyna Onak ; wyd. Nowa Era

  8. Technika

  Podręcznik: Jak to działa ? Klasa 4 Lech Łabecki, Marta Łabecka; wyd. Nowa Era

  9. Język angielski

  Podręcznik: Steps Plus kl.4, Sylvia Wheeldon, Tim Falla, Paul A. Davis, Paul Shipton; wyd. Oxford University Press

  Ćwiczenia: Steps Plus kl.4, Sylvia Wheeldon, Tim Falla, Paul A. Davies, Paul Shipton ; wyd. Oxford University Press

  10. Religia

  Podręcznik: Jestem chrześcijaninem , ks. Jan Szpet i Danuta Jackowiak , wyd. Święty Wojciech

   

   

  Podręczniki Klasa 1

   

  UWAGA: Podręczniki i ćwiczenia wymienione w pozycjach od 1 do 2 są zapewnione przez szkołę.

  1. Edukacja wczesnoszkolna

  Podręczniki: Elementarz Odkrywców. Klasa 1, Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak, wyd. Nowa Era

  Ćwiczenia: Elementarz Odkrywców. Klasa 1, Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak , wyd. Nowa Era

  2. Język angielski

  Podręcznik: Gold Sparks dla klasy 1,Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska, wyd. Oxford University Press

  Ćwiczenia: Gold Sparks dla klasy 1,Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska, wyd. Oxford University Press

  3. Religia

  Podręcznik: Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa, ks. Jan Szpet i Danuta Jackowiak , wyd. Święty Wojciech

   

   

  Podręczniki Klasa 2

   

  UWAGA: Podręczniki i ćwiczenia wymienione w pozycjach od 1 do 2 są zapewnione przez szkołę.

  1. Edukacja wczesnoszkolna

  Podręczniki: Elementarz Odkrywców. Klasa 2, Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak, wyd. Nowa Era

  Ćwiczenia: Elementarz Odkrywców. Klasa 2, Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak , wyd. Nowa Era

  2. Język angielski

  Podręcznik: Gold Sparks dla klasy 2, Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska, wyd. Oxford University Press

  Ćwiczenia: Gold Sparks dla klasy 2, Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska, wyd. Oxford University Press

  3. Religia

  Podręcznik: Kochamy Pana Jezus , ks. Jan Szpet i Danuta Jackowiak , wyd. Święty Wojciech

   

   

   

  Podręczniki Klasa 3

   

  UWAGA: Podręczniki i ćwiczenia wymienione w pozycjach od 1 do 2 są zapewnione przez szkołę.

  1. Edukacja wczesnoszkolna

  Podręczniki: Elementarz Odkrywców. Klasa 3, Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak, wyd. Nowa Era

  Ćwiczenia: Elementarz Odkrywców. Klasa 3, Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak , wyd. Nowa Era

  2. Język angielski

  Podręcznik: Gold Sparks dla klasy 3, Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska, wyd. Oxford University Press

  Ćwiczenia: Gold Sparks dla klasy 3, Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska, wyd. Oxford University Press

  3. Religia

  Podręcznik: Przyjmujemy Pana Jezus , ks. Jan Szpet i Danuta Jackowiak , wyd. Święty Wojciech

   

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

                                                                                                                                        Gryfów Śląski, 25.08.2019 r.
                                                                                                     SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

                                                                                                     IM. BOHATERÓW ŁUŻYCKIEJ BRYGADY WOP

                                                                                                     W GRYFOWIE ŚLASKIM  DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

  2 WRZEŚNIA 2019 r. O GODZINIE 9.00


  Informacje o przywozach i odwozach autobusu szkolnego zostaną podane w bieżącym tygodniu na naszej szkolnej stronie internetowej. • Lista uczniów Szkoły Podstawowej Nr1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim- laureaci konkursów w roku szkolnym 2018/2019.

  Lista uczniów Szkoły Podstawowej Nr1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim- laureaci konkursów w roku szkolnym 2018/2019.

  Aby otworzyć listę laureatów, proszę kliknąc w link:​​​​​​​

  GALA_LAUREATOW_2019(1).pdf​​​​​​​

 • "Jizerky a my" w Raspenavie - laureaci

 • Wakacje czas zacząć!

  Wakacje czas zacząć!

  Wszystkim naszym uczniom, absolwentom, przyjaciołom, pracownikom życzymy udanych, beztroskich, radosnych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Cieszcie się piękną pogodą, odpoczywajcie i zbierajcie siły na kolejny rok wytężonej pracy. 

  Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

  Szkoły Podstawowej nr 1

 • Paczka z przyborami dla Kesi

  Paczka z przyborami dla Kesi

  " Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka" ( ks. Mieczysław Maliński)

  Uczniowie z koła wolontariatu postanowili sprawić Kesi, naszej adopcyjnej koleżance z Kamerunu radość i przygotowali dla niej paczkę z zabawkami i przyborami szkolnymi. U Kesi w klasie jest pięćdziesiąt osób. Również i dla tych dzieci zostały przygotowane drobne upominki. Mamy nadzieję,że prezenty spodobają się wszystkim dzieciom, a na ich twarzach zagości uśmiech.

 • Zakończenie roku szkolnego - kursy autobusów

  19 czerwca 2019 ( zakończenie roku szkolnego) autobus przywiezie dzieci do szkoły na godzinę 9:00.

   

  Kierunek: Młyńsko, Proszówka, Krzewie Wielkie, ul, Rolna, ul. Rzeczna, Wieża

  Młyńsko godz. 8:00

  Proszówka zamek godz. 8:05

  Proszówka szkoła godz. 8:08

  Proszówka świetilca godz. 8:10

  Gryfów ul. Rolna godz. 8:12

  Gryfów ul. Rzeczna godz. 8:14

  Krzewie Wielkie godz. 8:28

  Wieża godz. 8:40

   

  Kierunek: Wolbromów, Rząsiny, Ubocze

  Wolbromów godz. 8:08

  Rząsiny szkoła godz. 8:17

  Ubocze kol.wieś godz. 8:24

  Ubocze os. n.ż. godz. 8:30

  Ubocze szkoła godz. 8:35

  Ubocze dolne skrzyż. godz. 8:40

   

  Odwóz w kierunku Proszówki - godz. 11.30 oraz godz. 12.30

  Odwóz w kierunku Ubocza - godz. 12.00

 • Uwaga od jutra zmiany godzin lekcyjnych i odjazdów autobusów szkolnych!!

   

   

  W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami powietrza lekcje od środy (12.06) do piątku (14.06) dla uczniów wszystkich klas zostaną skrócone do 30 minut. Zajęcia odbywać się będą według następującego rozkładu:

  1) 8.00 - 8.30

  2) 8.40 - 9.10

  3) 9.20 - 9.50

  4)10.00 - 10.30

  5) 10.40 - 11.10

  6)11.20 - 11.50

  7) 12.00 - 12.30

  8) 12.40 - 13.10

   

  Odjazdy autobusu szkolnego w tych dniach odbywać się będą we następującego planu:

  1) Wieża, Krzewie Wielkie, Proszówka, Młyńsko

  - 10.40

  -11.30

  - 12.35

  2)Ubocze, Rząsiny

  12.35

 • Zbiórka dla zwierząt

  Zbliżają się wakacje dla nas szczęśliwy czas, dla zwierząt domowych niekoniecznie. Część z nich wyląduje w tym czasie w schronisku. Aby choć trochę zadbać o nie, już teraz, w ramach akcji gospodarz szkoły - klasy 4b i 4c ogłaszają zbiórkę karmy mokrej, starych ręczników i koców. Zbieramy także ryż i kaszę. Zbiórka potrwa od 3 do 14 czerwca. Można ją przekazać 14 czerwca do sal 001 lub 101. Wcześniej prosimy o gromadzenie ich w salach lekcyjnych.

 • Jemy zdrowo, kolorowo.

  30 maja klasa 4c w trakcie godziny wychowawczej realizowała temat związany ze zdrowym odżywianiem. Uczniowie podzieleni na grupy robili sobie kanapki. Jeszcze długo później okolice sali 001 pachniały świeżymi warzywami

 • Występ Szkoły Podstawowej Nr 1 podczas Kwisonaliów

  1 czerwca podczas Kwisonaliów także Szkoła Podstawowa Nr 1 dołożyła swoją cegiełkę do organizacji dorocznego święta miasta. Swój repertuar i świetne umiejętności wokalne zaprezentował zespół "Wesołe Nutki" pod przewodnictwem Pana Macieja Styszyńskiego. Pratie solowe wraz zespołem wykonały Milena Kołodziejska, Ewelina Styszyńska oraz Maria Haczela. Duże wrażenie zrobiły na publiczności także występy solowe  Zuzanny Wnukowicz, Marty Hercuń oraz Łucji Łysiak.

 • "Spływ na czym kto może" - podsumowanie

  "Spływ na czym kto może" - podsumowanie

  1 czerwca podczas "Kwisonaliów" Szkoła Podstawowa Nr 1 była organizatorem "Spływu na czym kto może". Dopisała nam słoneczna pogoda, a rzeka niosła konstrukcje pływające uczestników łagodnym nurtem. Łącznie w zawodach wzięło udział siedem zespołów. Każda z konstrukcji była bardzo ciekawa i wykonana z pieczołowitością. Uczniowie stanęli na wysokości zadania a wszystkim ekipom udało się utrzymać na wodzie i bezpiecznie dopłynąć do mety.

  Komisja w składzie: p. Anna Michalkiewicz, p. Henryka Apolinarska, p. Kamil Kowalonek - wyłoniła trójkę laureatów:

  I miejsce -  Oskar Pasiak i Łukasz Kozubek płynący na Domku Jasia i Małgosi

  II miejsce - Franciszek Matusewicz i Nikodem Korpysa na platformie Surferzy znad Kwisy - w poszukiwaniu zaginionej fali

  III miejsce - Kacper Gajewski i Mateusz Żyworonek na konstrukcji Pływający stadion

  Oprócz zwycięzców swoje pływające sprzety zaprezentowali jeszcze:

  • Klaudia Królak i Oliwia Czekanowska - LEGO Friends
  • Oskar Wiktorowicz i Kamil Złocik - Legia mobil
  • Gabriel Augustyn i Adrian Aleksandrowicz - AURORA
  • Oliwier Bzdęga i Jakub Juchim - TWIERDZA GRYFOWSKA

  Serdecznie gratulujemy nagrodzonym a wszystkim uczestnikom spływu kreatywności i odwagi! Jednocześnie zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w spływie za rok.

   

 • Akcja "Zaczarowany ołówek"

  Akcja "Zaczarowany ołówek"

  Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim wzięła udział w akcji charytatywnej Fundacji Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio". Celem akcji "Zaczarowany ołówek" jest umożliwienie edukacji najbiedniejszym dzieciom, poprzez podarowanie podstawowych przyborów szkolnych. Zebrane pomoce trafią do dzieci z placówek misyjnych w Kamerunie, Papui Nowej Gwinei, Czadzie, Republice Środkowej Afryki czy Afganistanie. Dzięki naszym uczniom i ich rodzicom udało nam się zebrać prawie 26 kg różnych przyborów, które zmieściliśmy w trzech paczkach. Paczki trafiły najpierw do Poznania, aby stamtąd powędrować do potrzebujących dzieci. Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom za udział w akcji. Po raz kolejny udowodniliście, że nie jest Wam obojętny los potrzebujących. E. Rakowska i A. Lewandowska

 • Procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim

   

   

  PROCEDURY: AGRESYWNE ZACHOWANIE UCZNIA

  Procedura postępowania nauczycieli w przypadku agresywnego zachowania ucznia

  1. Nauczyciel obserwujący takie zachowanie ma obowiązek przerwania go, używając perswazji słownej, lub fizycznego unieruchomienia w przypadku zachowania będącego zagrożeniem dla zdrowia /życia ucznia, lub osób w jego otoczeniu.

  2. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności nauczyciela – świadka zdarzenia (zidentyfikowanie ofiary, agresora, świadka, ocena zdarzenia, wyciągnięcie wniosków). Jeżeli jest to konieczne w wyjaśnianiu sytuacji uczestniczy pedagog szkolny.

  3. Nauczyciel dokumentuje zdarzenie w wybranej przez siebie formie (opis zdarzenia, osoby uczestniczące, sprawca, poszkodowany).

  4. Wychowawca klasy informuje o zaistniałej sytuacji rodziców uczniów.

  5. Jeżeli istnieje taka konieczność, agresywny uczeń powinien być objęty pomocą  psychologiczno-pedagogiczną i może zostać skierowany za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na konsultacje psychologiczne (trening zastępowania agresji).

  6. W zależności od rodzaju zdarzenia oraz jego konsekwencji o fakcie jego zaistnienia może zostać poinformowana policja.

  7. Obligatoryjnie powiadamia się policję, jeżeli agresja ma rażące przejawy.

  8. Jeżeli skutkiem zachowania agresywnego było uszkodzenie mienia, dyrektor szkoły wyciąga konsekwencje materialne od rodziców sprawców.

  9. Jeżeli agresywne zachowania ucznia/uczniów mają charakter ciągły, dyrektor szkoły może  wystąpić do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

   

  PRCEDURY: PRÓBA SAMOBÓJCZA UCZNIA

  1. Działania uprzedzające, zapobiegawcze:

  a) omówienie problematyki na forum Rady Pedagogicznej,

  b) monitorowanie stanu psychicznego uczniów, reagowanie na symptomy ostrego,

  chronicznego stresu, objawy depresji.

  2. Działania interwencyjne:

  a) dokonanie szybkiej oceny zagrożeń, np. wg klucza:

  RYZYKO UMIARKOWANE - UCZEŃ MÓWI O SAMOBÓJSTWIE, ALE NIE MÓWI JAK TO ZROBI, NIE BYŁO WCZEŚNIEJSZYCH  PRÓB SAMOBÓJCZYCH, DUŻE RYZYKO - UCZEŃ MÓWI JAK TO ZROBI, BYŁY WCZEŚNIEJSZE PRÓBY,

  EKSTREMALNE RYZYKO - UCZEŃ PODJĄŁ PRÓBĘ NIEUDANEGO ZAMACHU  SAMOBÓJCZEGO LUB INNE DZIAŁANIA ZAGRAŻAJĄCE WŁASNEMU ZDROWIU LUB ŻYCIU,

  b) towarzyszenie uczniowi, nie pozostawianie go samego, przyprowadzenie ucznia w bezpieczne, ustronne miejsce,

  c) zabezpieczenie przestrzeni, przez usunięcie wszystkiego, co może ułatwić realizację zamiaru,

  d) zebranie wstępnych informacji o okolicznościach zdarzenia,

  e) podjęcie działania w celu ratowania życia i zdrowia poszkodowanego, w szczególności wezwanie pogotowia ratunkowego - zadbanie o to, żeby interwencja służb przebiegała dyskretnie,

  f) zawiadomienie wychowawcy, pedagoga szkolnego oraz Dyrekcji Szkoły, poinformowanie o wynikach swojej oceny sytuacji (ryzyka);

  j) Powiadomienie rodziców/ opiekunów prawnych przez wychowawcę.

  3. Działania naprawcze:

  a) Zespół Wychowawczy i Profilaktyki opracowuje dalszą strategię udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły, konsultując się ze specjalistami z PPP lub placówki opieki zdrowotnej,

  b) Zorganizowanie wsparcia dla rodziny, aby wzmocniła wzajemne więzi – rozmowy wspierające z pedagogiem szkolnym, skierowanie do instytucji wspierających rodzinę w wychowaniu i opiece.

   

  PROCEDURY: ŚMIERĆ UCZNIA

  Procedura postępowania nauczycieli w przypadku konieczności zawiadamiania o śmierci

  ucznia:

  1. Powiadamianie o śmierci zawsze powinno się odbywać w bezpośrednim kontakcie ipowinno dostarczać  wyłącznie niezbędnych informacji.

  2. Bardzo ważne jest udzielenie pierwszego wsparcia rodzinie.

  3. Należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę godności, okazanie szacunku wobec ofiary jak i powiadamianej rodziny.

  4. Powiadomienie powinno odbyć się w czasie możliwie jak najkrótszym od ustalenia tożsamości ofiary i ustalenia tożsamości osób jej najbliższych,

  5. Przed powiadomieniem należy zebrać informacje o relacjach ofiary z osobą powiadamianą, o stanie zdrowia osoby powiadamianej (zwłaszcza choroby serca, krążenia, cukrzyca itp.), które są istotne do przewidywania sposobu reakcji osoby powiadamianej. Osoby powiadamiane mogą reagować w sposób bardzo emocjonalny,

  mogą potrzebować pierwszej pomocy. Warto przygotować sobie wsparcie pogotowia medycznego, żeby móc umożliwić w razie potrzeby natychmiastową interwencję lekarską,

  6. Powiadomienie o śmierci powinno odbywać się, przez co najmniej dwie osoby: jedna udziela informacji, druga zaś obserwuje reakcję osoby powiadamianej.

  7. Powiadomienie powinno odbyć się na terenie przyjaznym osobie powiadamianej.

  8. Zawiadomienie powinno być możliwie jak najprostsze. Powinno się wyrazić współczucie, przykrość i zrozumienie. Trzeba być przygotowanym na udzielenie wszystkich informacji, jakich będzie wymagała osoba powiadamiana. Osoby te często czują potrzebę dowiedzenia się szczegółów dotyczących śmierci bliskiego, okoliczności itp. (jak, w jaki sposób, kiedy, gdzie). Udzielane informacje powinny być proste i zwięzłe. Należy unikać drastycznych szczegółów i informacji niepotrzebnych, odnoszących się do drugorzędnych elementów sprawy.

  9. Po zawiadomieniu o śmierci nie należy zostawić rodziny i bliskich zmarłego samych, bez opieki. Pracownik szkoły powinien pozostać przy nich tak długo, aż minie pierwsza reakcja- szok lub pojawiają się osoby bliskie np. członkowie rodziny, znajomi, przyjaciele.

  10. Należy podać swoje dane kontaktowe (telefon, ewentualnie adres), aby udzielić informacji lub/ i wsparcia, w razie potrzeby. Aby rodzina ofiary nie czuła się osamotniona, należy podać adresy instytucji udzielających wsparcia.

  11. Jeżeli rodzina zmarłego nie znajduje się w miejscu zamieszkania, należy powiadomić sąsiadów o potrzebie kontaktu z rodziną (powodem jest wydarzenie nadzwyczajne, interwencja z udziałem lekarza itp.), natomiast nie należy udzielać szczegółowych informacji sąsiadom, nie należy wspominać o śmierci, aby to nie oni zawiadomili rodzinę zmarłego.

   

  12. W realiach szkolnych rodzina nie powinna dowiadywać się o śmierci ucznia z mediów lub od osób trzecich. Obowiązek informowania leży po stronie personelu szkoły, dyrekcji.

  13. Absolutnie unikać należy powierzania zadania informowania o śmierci dzieciom lub nastolatkom.

   

  PROCEDURY: ŻAŁOBA PO ŚMIERCI UCZNIA

  Procedura postępowania w przypadku żałoby po śmierci ucznia (za wyjątkiem śmierci samobójczej)

  1. Działania uprzedzające: omówienie procedury postępowania na forum Rady Pedagogicznej, omówienie tematyki stresu, traumy, żałoby, reakcji typowych dla stresu pourazowego na forum Rady Pedagogicznej.

  2. Działania interwencyjne:

  - poinformowanie nauczycieli, wychowawców,

  - przypomnienie zasad rozmowy z uczniami, uwzględniając elementy odreagowania np. na godzinach wychowawczych, innych lekcjach.

  - poinformowanie o możliwości uczestniczenia w ceremoniach pogrzebowych.

  3. Działania naprawcze:

  - należy ocenić potrzeby uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem reakcji stresu  pourazowego,

  - współpraca z pedagogiem szkolnym lub specjalistą z PPP,

  - ułatwienie kontaktu ze specjalistami z placówek wsparcia zewnętrznego,

  przekazanie wykazu placówek wraz z numerami telefonów.

   

  Procedura postępowania po zakończeniu trwania kryzysu

  1. Nauczyciele i pracownicy placówki/szkoły po zakończeniu kryzysu zobowiązani są do zapewnienia wsparcia i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa. Specyficzne dla interwencji kryzysowej jest to, że należy ją podjąć niezwłocznie po wydarzeniu, tak szybko, jak to  tylko możliwe.

  2. W sytuacji kryzysowej dyrektor/wicedyrektor zobowiązany jest zwrócić się o pomoc psychologiczną do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i PCPR.

  3. Wychowawca jest osobą towarzyszącą psychologowi/psychologom w jego/ w ich  oddziaływaniu terapeutycznym. Inni pracownicy powinni być świadomi wagi tego problemu.

  4. O czym opiekunowie powinni wiedzieć?

  - należy ucznia wysłuchać

  - dać uczniowi emocjonalne wsparcie ułatwiające emocjonalne odreagowanie

  - przeciwdziałać tendencjom do zaprzeczania

  - dokonać oceny dotychczasowych sposobów radzenia sobie

  - szukać sprawdzonych strategii działania

  - stworzyć plan pomocy.

  5. Czego opiekunowie powinni unikać:

  - pocieszania

  - dawania rad

  - pouczania

  - tłumienia reakcji emocjonalnych(np. zdania typu: ”będzie dobrze”, ”nie płacz już”, uspokój się”)

  - pospieszania w działaniu

  - wymuszania szybkich decyzji

  - zbyt szybkiego podawania leków uspokajających.

  6. Normalna reakcja na sytuację kryzysową jest reakcją tzw. stresu traumatycznego – to  zespół zachowań, reakcji emocjonalnych i myśli związanych z wydarzeniem traumatycznym. Za czas trwania tej reakcji jako normalnej, przyjmuje się okres uczestnictwa w zdarzeniu kryzysowym do około 6 miesięcy po nim.

  7. Wtedy uczniowie mogą:

  - unikać rozmów o zdarzeniu lub nadmiernie się na nim koncentrować

  - mieć nawracające, natrętne wspomnienia, bawić się w sytuację traumatyczną

  - miewać koszmary senne

  - doświadczać negatywnych emocji w sytuacjach związanych ze wspomnieniem traumy

  - „nic nie pamiętać” – psychologiczna amnezja

  8. Ponadto można u nich zaobserwować spadek zainteresowań, regres w rozwoju, poczucie wyobcowania, strach przed planowaniem przyszłości, nadwrażliwość na bodźce, wspomnienia napadowe wywołane przez bodziec podobny, zaburzenia zachowania (agresja, picie alkoholu, palenie papierosów, obgryzanie paznokci itp.)

  9. Aby normalna reakcja na kryzys nie przerodziła się w chroniczną - nauczyciele,  wychowawcy powinni zadbać o pomoc psychologa, tworzyć klimat umożliwiający mówieniu o rzeczach trudnych, zapewnić dzieciom/młodzieży możliwość powrotu do normalnych zajęć i rytmu dnia, nie bagatelizować ich przeżyć, dawać jasne wytłumaczenia

  sytuacji, być z dziećmi/młodzieżą.

   

  Osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej:

  Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śl.: wychowawcy, pedagog, dyrekcja

  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfowie Śląskim,

  - MGOPS w Gryfowie Śląskim,

  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim,

  - Straż Miejska w Gryfowie Śląskim,

  - Komisariat Policji w Gryfowie Śląskim.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP
  ul. Uczniowska 17
  59-620 Gryfów Śląski
  e-mail: sp_gryfow@op.pl
 • 75 781 34 86
  Dyrektor:
  Jadwiga Hawryluk
  Wicedyrektor:
  Mariola Kotowicz

Galeria zdjęć