Nawigacja

 • 228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

  228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

  3 maja delegacja uczniów oraz pracowników naszej szkoły wzięła udział w obchodach 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja na gryfowskim rynku. Po mszy świętej, ufromował się pochód patriotyczny, który wyruszył pod miejski ratusz. Pod pomnikiem Kombatantów Gryfowskich złożone zostały wiązanki kwiatów. 

  Dziękujemy Klaudii Królak za wykonanie pamiątkowych zdjęć z uroczystości .228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja - Obrazek 1

  228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja - Obrazek 2

  228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja - Obrazek 3

  228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja - Obrazek 4

  228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja - Obrazek 5

   

 • XXIV Dolnośląski Konkurs Recytatorski "Pegazik"

   XXIV Dolnośląski Konkurs Recytatorski "Pegazik"

  29.04.2019 r. w Kłodzku odbył się XXIV Dolnośląski Konkurs Recytatorski " Pegazik". Szkołę Podstawową nr 1 w kategorii klas IV-VI reprezentował uczeń klasy IVc - Kacper Pastuchewicz. Zadeklamował on wiersz "Żółw listonosz" autorstwa Romcia Tomcia. Konkurs był - jak przystało na finał - na bardzo wysokim poziomie. Zaprezentowało się aż 34 osoby. Pierwsze miejsce zajęła uczestniczka, która wyrecytowala utwór " Rozmowa z księżycem" Hemara. Kacper zaprezentował się bardzo ładnie, co jednak nie zagwarantowało mu miejsca na podium. Jesteśmy z niego bardzo dumni i życzymy mu dalszych sukcesów.

 • INFORMACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW

  INFORMACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW

   

  TERMINY  POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNEGO   DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM, BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA  PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

  od  13 maja    do    25 czerwca   2019  r.- Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  od   21   do   25   czerwca   2019  r.- Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły, o oryginał  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz,  o zaświadczenie o szczególnych  wynikach egzaminu ośmioklasisty.

  do   28 czerwca   2018  r.- Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych o oświadczeniach, w tym dokonanie prze przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

  15   lipca 2019r.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez (wójta , prezydenta miasta, starostę) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

  16  lipca 2019 r.  Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

  od 16 do 18 lipca 2019 r. - Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatów z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły.

  od 16 do 24   lipca 2019  r.- Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczególnych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły . W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

  25    lipca   2019   r.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych                do szkoły.

  TERMINY   W   POSTĘPOWANIU   UZUPEŁNIAJĄCYM

  od   26 do 30   lipca  2019  r.  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  do   05  sierpnia  2019 r.-  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

  20  sierpnia  2019  r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta ( burmistrza, prezydenta miasta lub starostę ) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

  21 sierpnia 2019r. Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

  od 21 do 23 sierpnia 2019 r. Wydanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatów z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły.

  od 21 do 29 sierpnia 2019 r.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczególnych wynikach egzaminu ośmioklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

  30  sierpnia 2019 r.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

  Adres elektronicznego systemu rekrutacji uczniów do szkół ponadpodstawowych:

  https://dolnoslaskie.edu.com.pl/

   

 • Dziękujemy!


   

  Z Waszą pomocą zebraliśmy

  2 000 kg nakrętek na kwotę 2 000 zł.

   - Obrazek 1

  Pieniądze te są przeznaczone na turnus rehabilitacyjny, na

  którym obecnie Adrian przebywa (23 IV – 4 V 2019)


   

  Wdzięczni rodzice

  Małgorzata i Tomasz Dróżdż

 • Informujemy,  że KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ  został przeniesiony na 24 maja.  Zapisy można przesyłać  do 14 maja. 

   

  Regulamin i karta zgłoszeniowa pod linkiem: 

  24majaregulamin_powiatowego_konkursu_piosenki.docx

 • Aktualności

  Informujemy, że w związku z zawieszeniem strajku lekcje od dnia 29 kwietnia odbywać się będą według tygodniowego planu zajęć. Jednocześnie przypominamy, iż 1.05 oraz 3.05 to święta państwowe (dni ustawowo wolne od pracy i zajęć), natomiast 02.05 to także dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 

   

 • W związku z brakiem porozumienia strony rządowej z ZNP strajk w szkole jest kontynuowany. Począwszy od dnia 24.04.zajęcia lekcyjne nie będą się odbywać do odwołania. Prosimy śledzić komunikaty medialne. 

 • Wesołego Alleluja!

  Wesołego Alleluja!
 • W dniach 18-19 kwietnia oraz 23 kwietnia szkoła będzie czynna do godziny 11:30.

 • Egzamin ósmoklasisty - podsumowanie

  Egzamin ósmoklasisty - podsumowanie

  W dniach 15-17 kwietnia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śl. odbył się egzamin ósmoklasisty.  Był to pierwszy poważny sprawdzian w życiu naszych najstarszych uczniów.  Choć początkowo zdającym towarzyszyło lekkie zdenerwowanie, to poradzili sobie wzorowo.  Wszyscy poważni i skupieni, dziewczęta ubrane w piękne sukienki, białe koszule i ciemne spódnice, chłopcy w eleganckich strojach galowych prezentowali się znakomicie. Po rozlosowaniu numerów uczniowie zajęli odpowiednie miejsca przy stolikach. Przewodniczący komisji dokładnie objaśnili zdającym zasady panujące na sali egzaminacyjnej, po czym ruszył czas, podczas którego uczniowie musieli uporać się z zadaniami egzaminacyjnymi.  Pierwszego dnia ósmoklasiści zmierzyli się
  z zagadnieniami z języka polskiego.  Następnie przyszedł czas na wytężoną pracę umysłu podczas testu z matematyki.  Dzisiaj zdający musieli udowodnić swoje umiejętności związane z posługiwaniem się językiem obcym. Teraz, gdy emocje już nieco opadły i zamknęły się ostatnie karty egzaminacyjne, ósmoklasistom pozostało tylko oczekiwanie na wyniki. Mamy nadzieję, że będą one wysokie. Dziękujemy przewodniczącym i członkom komisji egzaminacyjnych za czuwanie nad prawidłowym przebiegiem egzaminów.

  Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1

   

 • Jarmark Wielkanocny 2019

  Jarmark Wielkanocny 2019

   

   

  5 kwietnia 2019 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śl. odbył się tradycyjny już Jarmark Wielkanocny. Korytarze szkolne wypełniły się kramikami oferującymi przepiękne dekoracje świąteczne, ręcznie wykonaną biżuterię, słodkie ciasta, gofry, sałatki, kolorowe kanapki oraz pajdy chleba. Jak co roku dzieci mogły także skorzystać z akcji malowania twarzy zorganizowanej przez P. Beatę Wolar.

  O wesołą atmosferę zadbała niezawodna gryfowska „Kapela Podwórkowa” z P. Zygmuntem Bodakiem na czele, która przygrywała nam podczas festynu.

  Od rana w klasach odbywały się wielkanocne warsztaty, podczas których uczniowie tworzyli przeróżne dekoracje.

  Główną atrakcją tego dnia była prelekcja historyczna przygotowana dla naszych uczniów przez Bractwo Rycerskie Syrokomla z Kliczkowa. Mogliśmy obejrzeć walkę rycerską oraz nauczyć się popularnego bretońskiego tańca Praczki. Uczniowie wysłuchali pasjonującego wykładu, wzbudzającego duże zainteresowanie, na temat uzbrojenia w okresie średniowiecza.

  Podczas Jarmarku Wielkanocnego zostały rozstrzygnięte również konkursy ogólnopolskie „Ekolog-Plastyk”, „Ekolog-Poeta” oraz „VII Historyczno-Regionalny Konkurs – Poznajemy źródła kultury
  i naszego regionu”. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom.

  Cieszymy się ogromnie, że jak co roku przyjechała do Gryfowa wraz z opiekunem grupa uczniów
  ze szkoły podstawowej z Czech. Wielkoletnia przyjaźń i współpraca są dla nas szczególnie cenne.  Wszyscy pracownicy obsługi oraz nauczyciele dołożyli w tym dniu wszelkich starań, aby odwiedzający nas goście spędzili czas w miłej, rodzinnej atmosferze. W dniu Jarmarku Wielkanocnego na terenie szkoły zorganizowana została loteria fantowa. Akcję prowadziła klasa 6b wraz z wychowawcą P. Łucją Kondek. Zabawa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

  Dziękujemy sponsorom naszego festynu P. Staroście Powiatu Lwóweckiego Danielowi Koko, P. Annie i Jackowi Rybskim,
  P. Krzysztofowi Becla, P. Danielowi Sodolskiemu. Kierujemy wyrazy wdzięczności do Przewodniczącego Rady Miejskiej Mateusza Królaka za ufundowanie dodatkowej nagrody dla laureata konkursu ogólnopolskiego. Dziękujemy Zakładom Mięsnym Niebieszczańscy, Państwu Mirosławie i Jerzemu Horbaczom oraz Panu Waldemarowi Trubiłowiczowi za dostarczenie produktów stanowisku oferującemu swojskie jadło i za wieloletnią współpracę z naszą szkołą. Składamy podziękowania rodzicom, którzy zaangażowali się w obsługę stoisk, upiekli ciasta na festyn a także przygotowali dekoracje podczas warsztatów w dniach poprzedzających imprezę. Wyrażamy serdeczne podziękowania P. Pawłowi Rubajowi za wykonanie przepięknych zdjęć
  z Jarmarku Wielkanocnego i udostępnienie nam ich. Poczęstunek dla gości przygotowały
  P. Agnieszka Guzy i P. Bożena Jagiełło, za co również jesteśmy wdzięczni.

  Jarmark Wielkanocny jest dla naszej małej szkolnej społeczności wielkim wydarzeniem. Dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom, którzy zdecydowali się w ten dzień świętować
  z nami. Zapraszamy na kolejny festyn za rok.

   

  Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1

 • Uwaga uczniowie klas VIII

  Drodzy ósmoklasiści,

  informujemy, że w dniach egzaminów, tj. 15-17 kwietnia autobus przywiezie Was do szkoły na godzinę 8:00, kursy odbywać się będą według zwykłego rozkładu jazdy. 

  Natomiast kurs powrotny przewidziany jest na godzinę 12:30. 

 • Egzamin ósmoklasisty

   

  EGZAMIN ÓSMOKLASISTY w Szkole Podstawowej nr 1

  w Gryfowie Śląskim odbędzie się w terminie wyznaczonym przez

  CKE w dniach 15-16-17.04.2019 r.

   

  15.04.2019r. język polski, czas trwania egzaminu: 120 minut

  16.04.2019 r. matematyka, czas trwania egzaminu: 100 minut

  17.04.2019 r. język angielski, czas trwania egzaminu: 90 minut

   

  Egzamin w każdym w/w dniu rozpocznie się o godz. 9.00. Uczniowie zobowiązani są do zgłoszenia się do szkoły o godz. 8.30.  Obowiązuje strój galowy.

  WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

  1. Bezwzględny zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych. Posiadane urządzenia należy zdeponować na czas trwania egzaminu  w sekretariacie szkoły.

  2. Do sali egzaminacyjnej uczniowie mogą wnieść wyłącznie przybory tj.

      a. pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych),

      b. dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.

  3. Można również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

  4. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować.

  5. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.

  6. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej czynności.

  7. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym. Czynności związane z odbiorem arkuszy egzaminacyjnych od zdających, którzy ukończyli pracę przed czasem, muszą być zorganizowane tak, by nie zakłócić pracy pozostałym zdającym.

  8. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

   

                                                           Życzymy powodzenia

                                                           Grono pedagogiczne SP nr 1

   

   

  *Termin przekazania wyników egzaminów został ustalony na 14.06.2019 r.

   

   

   

 • USKI - stypendium 2019

  Tegoroczną kandydatką do stypendium USKI jest uczennica klasy piątej - Jagoda Reszko. Głosy na Jagodę można oddawać na platformie USKI, link poniżej:

  http://uski-polska.edu.pl/index.php?page=ankieta&opt=search&nazwisko=reszko&nazwa&miasto&fbclid=IwAR23T-MJPztWVDU7Ghdsl6l_zYSt9iD2Ne0MgKHzgSbcPrKEDp-XW4ACEZ4

 • Szanowni Państwo,

  w związku brakiem porozumienia ZNP ze stroną rządową, informujemy, że 8 kwietnia Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim przystępuje do bezterminowego strajku . 

 • Szanowni Państwo,

  nadal trwają negocjacje między ZNP a przedstawicielami rządu. Decyzja jeszcze nie zapadła, jednak informujemy, że w przypadku braku porozumieniam między stronami, nasza szkoła zgodnie z podaną wcześniej informacją przystąpi z dniem 8 kwietnia do strajku. Nie będą odbywały się wtedy zajęcia dydaktyczne. 

  Jeśli strony dojdą do konsensusu, zajęcia będą odbywać się według planu.

  Bardzo prosimy o śledzenie na bieżąco informacji medialnych z przebiegu rozmów ZNP i przedstawicieli rządu. 

 • Życzenia wielkanocne od misjonarek

  Życzenia wielkanocne od misjonarek
 • Wyniki konkursów ogólnopolskich 2019

  Wyniki konkursów ogólnopolskich 2019

  VII Ogólnopolski Konkurs „Ekolog – Plastyk” pod hasłem

  Polska jakiej nie znacie – Kraj ojczysty, kraj jedyny”

  w kategorii klas 1 - 3

   

  I miejsce – MAJA PASTUCH, klasa 2a,

  Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim, opiekun P. Agnieszka Puchalska

  II miejsce – MONIKA WIELICZKO, klasa 1b,

  Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim, opiekun P. Beata Byczko

  III miejsce – DOMINIK RUDAK klasa2,

  Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie, opiekun P. Małgorzata Trzaskacz

   

  wyróżnienia:

  JULIA SWARZYŃSKA, klasa 2,

  Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie, opiekun P. Małgorzata Trzaskacz

  ALEKSANDER ZŁOTEK, klasa 2a,

  Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim, opiekun P. Barbara Łankowska

  LENA KOZAK, klasa 1a,

  Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim, opiekun P. Agnieszka Zwierzańska

   

  VII Ogólnopolski Konkurs „Ekolog – Plastyk” pod hasłem

  Polska jakiej nie znacie – Kraj ojczysty, kraj jedyny””

  w kategorii klas 4 - 8

   

  I miejsce Lena Rusinek kl. Va

  Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śl. – opiekun Beata Wolar

  II miejsce Ewa Duszeńko kl. VII

  Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu – opiekun Elżbieta Fenczyszyn

  III miejsce Amelia Gryganiec kl. V

  Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu – opiekun Elżbieta Fenczyszyn

   

  Wyróżnienia:

   

  Julia Michalczuk kl. VII

  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bielanach Wrocławskich

  opiekun Marzena Kozyra - Miazga

  Kacper Wójtowicz kl. VI

  Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śl. – opiekun Małgorzata Zubel

  Mikołaj Wolar kl. VIII

  Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim – opiekun Beata Wolar,

   

  VII Ogólnopolski Konkurs „Ekolog – Poeta” pod hasłem

  Polska jakiej nie znacie – Kraj ojczysty, kraj jedyny”

  w kategorii klas 1 - 3

   

   

  I miejsce: Szymon Lewandowski kl.2b

  SP nr 19 Włocławek - opiekun Anna Konieczna

  II miejsce: Filip Michnierowski kl. 1a

  SP nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej Gryfów - opiekun Anita Ochocka

  III miejsce Barbara Złotek kl. 2

  SP w Niwnicach - opiekun Lucyna Karnauch

   

  wyróżnienia

  Oliwier Smykowski kl. 2c

  SP nr 1 w Gryfowie Śląskim - opiekun Małgorzata Makowska

  Dominik Rudak kl. 2

  SP nr 3 w Olszynie - opiekun Małgorzata Trzaskacz

  Oriana Nowak kl. 2

  SP nr 47 Wrocław - opiekun Iwona Krasinkiewicz


   

  VII Ogólnopolski Konkurs „Ekolog – Poeta” pod hasłem

  Polska jakiej nie znacie – Kraj ojczysty, kraj jedyny”

  w kategorii klas 4 - 8


   

  I miejsce Zofia Ługowska kl. 8c

  SP nr 1 w Wolsztynie - opiekun Sylwia Strugała

   

  II miejsce Michał Horbanowicz kl. 6

  SP w Niwnicach - opiekun Monika Hołoga

   

  III miejsce Rafał Stadnik kl. 6

  SP nr 3 w Olszynie - opiekun Marta Smusz

   

  wyróżnienia

  Zuzanna Wnukowicz, kl. 5c - SP nr 1 w Gryfowie Śląskim op. Marta Kowalska

  Franciszek Matusewicz, kl.5 c - SP nr 1 w Gryfowie Śląskim op. Marta Kowalska

  Miłosz Kuczyński, kl. 5 a - SP nr 1 w Gryfowie Śląskim op. Paulina Sarzyńska


   

  VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNO – REGIONALNY

  POZNAJEMY ŹRÓDŁA HISTORII I KULTURY NASZEGO REGIONU”

  Życie w mojej miejscowości 100 lat temu” ( klasy 1 – 3 )

   

   

   

  I miejsce – Lena Szpurek – klasa 1b

  Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim - opiekun P. Beata Byczko

   

  II miejsce – Andrzej Horbanowicz – klasa 3

  Szkoła Podstawowa w Niwnicach - opiekun P. Lucyna Karnauch

   

  III miejsce – Nikola Murzyńska – klasa 2b

  Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim - opiekun P. Aleksandra Wrzesińska

   

  wyróżnienia:

   

  Adrian Kurciak – klasa 2a

  Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim - opiekun P. Barbara Łankowska

   

  Amelia Wojtczak – klasa 2a

  Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim - opiekun P. Agnieszka Puchalska

   

  Marcel Łoziński – klasa 1a

  Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim - opiekun P. Agnieszka Zwierzańska

   

   

   

   

  VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNO-REGIONALNY

  POZNAJEMY ŹRÓDŁA HISTORII I KULTURY NASZEGO REGIONU”

  Człowiek ważny dla naszej ziemi ”

   

   

  I MIEJSCE: Zofia Salawa – klasa 5,

  SP nr 1 w Świeradowie Zdroju –opiekun P. Teresa Fierkowicz

   

  II MIEJSCE: Zuzanna Sarzyńska – klasa 7,

  SP nr 3 w Olszynie - opiekun P. Marta Smusz

   

  III MIEJSCE: Kornel Frankowski – klasa 4,

  SP nr 2 Gryfów Śl. – opiekun P. Marzanna Krawiec

   

   

  WYRÓŻNIENIE:

  Zuzanna Chojnicka - klasa 6,

  SP w Jastrzębiu opiekun P. Irena Retlikowska

  Julia Czajkowska - klasa 8,

  SP w Jastrzębiu opiekunP. Irena Retlikowska

  Wojciech Lonycz – klasa 5, Justyna Lonycz – klasa 8

  SP nr 1 w Świeradowie Zdroju opiekun Magdalena Lonycz

   

   

 • Jarmark wielkanocny - 05.04.2019 r.

  Jarmark wielkanocny - 05.04.2019 r.

  Program dnia:

  Klasy I-IV

  8.00- 9.00 spotkanie z wychowawcą

  9.00 - 9.45 Turniej walk rycerskich - hala sportowa.

  9.45- 10.30 Wykład na temat rycerstwa i zbroi. Etos rycerski, ciekawostki historyczne, sala gimnastyczna – obowiązuje obuwie zmienne - Wręczenie nagród uczniom naszej szkoły za osiągnięcia w konkursach Ogólnopolskich

  10.30- 12. 30 warsztaty wielkanocne

  12.30 odwóz z placu szkolnego

  Klasy V-VIII

  8.00- 9.00 spotkanie z wychowawcą

  9.00 - 9.45 Turniej walk rycerskich - hala sportowa

  9.45- 10.30 warsztaty wielkanocne

  10.40 – 11.25 Wykład na temat rycerstwa i zbroi. Etos rycerski, ciekawostki historyczne, sala gimnastyczna – obowiązuje obuwie zmienne - Wręczenie nagród uczniom naszej szkoły za osiągnięcia w konkursach Ogólnopolskich

  11.40 odwóz uczniów z placu szkolnego

   

  Spotkania z wychowawcami:
   

  1a 107 A.Zwierzańska

  1b 113 B.Byczko

  2a 111 A.Puchalska,

  2b 110 E.Niebieszczańska

  2c 105 M.Makowska, Agata Czyżyk

  3a 109 M. Styszyńska

  4a 104 M.Mleczek

  4b 101 P.Sarzyńska

  4c 001 K.Więckowska

  5a 202 B.Hryciew

  5b 201 M.Kotowicz

  5c 002 K.Harmacińska

  5d 205 M. Reiman

  6a 209 B. Denisienko, E. Fedczyszyn

  6b 203 Ł. Kondek, M. Dróżdż

  6c 003 B. Wolar

  7a 006 M. Styszyński

  7b 208 E. Kasprzak

  7c 211 M. Kowalska

  8a 004 K.Cymerman

  8b 207 J. Cabała

  8c 206 T.Polesiak

 • Wyniki Olimpusa i Olimpuska

  Wyniki Olimpusa i Olimpuska

  Miło nam poinformować, że długo oczekiwane wyniki sesji zimowej OLIMPUSA i OLIMPUSKA z języka angielskiego dotarły do naszej szkoły. W całej Polsce testy zostały przeprowadzone w dniach 08-09.01.2019. Z dumą pragniemy poinformować, że nasi uczniowie zajęli bardzo wysokie miejsca.

  KL.3 (3139 uczestników)

  Klaudia Świętochowska miejsce 28

  KL.5 (5773 uczestników)

  Milena Kołodziejska miejsce 14

  Jagoda Reszko miejsce 26

  Jakub Firek miejsce 35

  KL.6 (4436 uczestników)

  Szymon Szymutko miejsce 11

  Gabriela Wojtczak miejsce 18

  KL. 7 (3840 uczestników)

  Jakub Puszka miejsce 11

  KL. 8 (4772 uczestników)

  Albert Radwański miejsce 10

  Adrian Aleksandrowicz miejsce 13

  Kacper Więcewicz miejsce 14

  Jakub Sikorski miejsce 21

  GRATULUJEMY


   

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP
  ul. Uczniowska 17
  59-620 Gryfów Śląski
  e-mail: sp_gryfow@op.pl
 • 75 781 34 86
  Dyrektor:
  Dariusz Zatoński
  Wicedyrektor:
  Jadwiga Hawryluk

Galeria zdjęć